REFLEKSJONER

Dette er små epistler om dette og hint på bakgrunn av hendelser eller tendenser forfattet på fri eksos og etter eget forgodtbefinnende i full åpenhet.​

Tillitsbasert infrastruktur etter mønster av den norske modellen! 

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Vi er stolte av den norske modellen og hva den har skapt av borgfred og velferd. Denne modellen har vært god for Norge. Alle synes enige om dette. Gjennom skiftende politiske regimer har modellen gitt oss et land med små forskjeller, gode velferdsordninger til alle og høy økonomisk vekst. De tre pilarene (trygg økonomisk styring, felles velferdsordninger og et seriøst og organisert arbeidsliv) er tett koblet sammen. Modellen er bygd opp og utviklet gjennom tiår hvor vi har prioritert fellesskapets interesser gjennom brede velferdsordninger som omfatter alle i stedet for å dyrke egne motsetninger.

Jeg øyner igjen stikkordene enighet og tillit på tvers av forskjeller og ulike interesser. 

Vi så det også gjennom pandemien. Da tilliten begynte å svikte (og valgkampen foresto) oppsto slitasje og konflikter. 

Du kan lese mer om tillitsbasert infrastruktur her 

18.03.2021

Disrupsjon - risikabelt, men moro!

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Corona karantene og hjemmekontor eller permisjon har gitt mange tid til å tenke og overskudd til å bli kreative. Ideene om innovative muligheter florer i mange miljøer. Noen av dem har substans nok til å bli skjellsettende eller disruptive som det er in å kalle slike nå. Men det er også mange som snubler og blir liggende langs vegen. Det finnes gode råd som kan avhjelpe slike utfall. Les om dem her:

09.12.2020

Digital læring - en analog transformasjon

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

​Vi fortsetter å følge Khrono (nyhetsavis for høyere utdanning og forskning). Nylig hadde Arne Krokan et innlegg hvor han fra sitt ståsted ryddet opp i begreper knyttet til digital læring. Ifølge ham er dette feil begrep fordi det ikke har noe med læring å gjøre All læring foregår inne i hodene våre, og der er prosessene analoge. Det som er digitalt, er stimuliene som kan føre til læring.  Fenomenet digital læring finnes derfor ikke. Transformasjonen er analog.

08.09.2020

MOOC 2.0

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Professor Arne Krokan ved NTNU beskriver MOOC-landskapet og endringene dette har ført til i UH-sektoren i Khrono.

Hans påstand er at MOOC 2.0 vil revolusjonere mulighetene for læring og bidra til realisme i uttrykket livslang læring

Khrono på sin side sier at MOOC og MOOC-plattformer er betraktelig mer enn gratis og åpne nettkurs fra britiske og amerikanske prestisjeuniversiteter.

09.08.2020

Caring culture - viktigere enn noensinne!

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Allerede i januar hadde Harvard Business Review (HBR) i sitt ukentlige nyhetsbrev søkelys på caring culture i betydningen en bedriftskultur som tar vare på sine medarbeidere. Fremsynt!

Bare et par måneder senere sto vi midt oppe i en situasjon som i høyeste grad krevde «caring» fra oss alle.

04.04.2020

Utnytt mulighetene - i disse corona tider!

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Når frykten flytter inn, flytter fornuften ut! Da handler det nettopp om å ikke gi plass for frykten og heller utnytte den energien den utløser til noe som er positivt for deg nå og for fremtiden.

Her er derfor noen gode råd å reflektere over både i og utenfor karantenen.

01.04.2020

Fem gode råd til digitaliseringsministeren

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Vår gode venn Kjetil Thorvik Brun i Abelia (medlem av NorStella Digitale Toppledere) gir følgende råd til vår nye digitaliseringsminister i sitt siste nyhetsbrev.

05.03.2020

Myk eller hard?

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

For noen uker siden, på julaften var dette et sentralt tema. For virksomhetene burde det være det hele året. Etter hvert som stadig flere områder underkastes kunstig intelligens eller dyp læring øker kravet til den som skal styre virksomheten og utnytte de menneskelige ressursene, de myke verdiene (soft-skills).

Maskinene kommer til kort på områder som sosial intelligens og emosjonell tilnærming til en problemstilling. Her er vi mennesker i alle fall foreløpig overlegne. Dette forspranget må vi sikre at vi beholder ved å belønne myk adferd i virksomheten.

06.01.2020

Juridiske hindre for digitalisering - status

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Rapporten «Juridiske hindre for digitalisering» ble overlevert digitaliseringsminister Nikolai Astrup i slutten av november. Den kan lastes ned her.

Arbeidet som ledet frem til den ferdige rapporten ble godt dekket under det fullbookede arrangementet Fredag Morgen med Dataforeningen før vi tok juleferie. Arbeidet med rapporten høstet også berettiget ros da status ble presentert i nettverket Digitale Toppledere (som blir fasilitert av NorStella) i slutten av januar.

Ekspertgruppen som også fasiliteres av NorStella, har jobbet ufortrødent videre med presiseringer og nyanseringer. Planen er å oppdatere rapporten med nye hindre løpende gjennom 2020 - samtidig som departementet som ba om rapporten, holdes oppdatert ved at det blir dokumentert hvilke juridiske hindre som har blitt adressert siden ekspertgruppen overleverte første versjon av rapporten.

For å bidra til tilstrekkelig oppfølging hos myndighetene og for å sikre tilstrekkelig bredde av hindre -tilstrebes det å få en dialog med departementet i løpet av februar/mars. More to come!

.

Over eller under minstekrav?

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Ytelsesmålinger er en kilen affære og krever for å lykkes god forankring hos de ansatte. Utfordrende er dette for tradisjonelle organisasjoner basert på stabilitet, statisk omverden, silostruktur i form av en strengt hierarkisk organisasjon med all makt samlet på toppen i et direksjonsmøte.

 

Denne typen organisasjoner praktiserer lineær planlegging med et sterkt fokus på hva som gavner virksomheten og eierne. Solid og forutsigbar, men «slow moving». Ytelse måles gjerne på en skala med konklusjon +/- ytelse på minstekrav. 

08.05.2019

Skap din egen suksess

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Når du tror det går galt så gjør det ofte det. Prøvd å gå på blank is uten brodder og selvtillit for eksempel. 

Jeg har allerede nevnt selvtillit og positiv innstilling. Her er noen andre momenter uløselig knyttet til personlig suksess i samkvem med andre mennesker det være seg på jobb eller privat.

30.04.2019

Djevelen ligger i detaljene

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Det er alltid lettere å ta beslutninger på vegne av andre enn på vegne av seg selv. En liten gruppe forskere ved Harvard har forsket på årsaken, og kommet frem til at for egen del er man så vidt fokusert på detaljene og risikoen at det ofte går ut over helheten.

 

På vegne av andre er det lettere å distansere seg og dermed se helheten og konsekvensene. Det være seg opp eller nedsiden.

10.04.2019

Hvorfor feiler din digitale strategi?

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

I en årrekke har det vært dialog på IKT strategi som del av forretningsstrategien, eller som et frittstående virkemiddel/dokument. Erkjennelsen av IKT kun som muliggjører og ikke som standalone strategisk mulighet har etter hvert stilnet, men i det siste blitt erstattet av digitaliseringsstrategier og kullsviertro på at digitalisering isolert sett er veien til frelse og positiv topp og bunnlinje  

 

Dette vil føre galt av sted. Påstand fra min side, men sann fordi slike aktiviteter for ofte fokuserer på digitalisering isolert sett, og ikke på helheten i egen forretningsmodell. 

18.03.2019

Lange linjer

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Det er mange som ikke kjenner stiftelsen NorStella og enda flere som ikke kjenner historien. Som en konsekvens av dette satte vi oss i 2016 ned og dokumenterte de siste 30 år som et supplement til den allerede foreliggende beskrivelsen av årene forut. Du finner begge dokumentene her på våre nettsider. 

De observante kan ane en dreining av vårt fokus i de senere år, fra å være ensidig opptatt av logistikk og handel, til å fokusere sterkere på dagens digitale utfordringer og muligheter for å kunne oppfylle vårt mål om å: 

Medvirke til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper og prosjekter for dypdykk innen spesielle områder. 

11.02.2019

Digital læring - en analog transformasjonsprosess!

Legg til litt mer info om dette elementet..

Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

 

08.09.2020

Vi fortsetter å følge Khrono (nyhetsavis for høyere utdanning og forskning). Nylig hadde Arne Krokan et innlegg hvor han fra sitt ståsted ryddet opp i begreper knyttet til digital læring. Ifølge ham er dette feil begrep fordi det ikke har noe med læring å gjøre All læring foregår inne i hodene våre, og der er prosessene analoge. Det som er digitalt, er stimuliene som kan føre til læring.  Fenomenet digital læring finnes derfor ikke. Transformasjonen er analog.

MOOC 2.0

Legg til litt mer info om dette elementet..

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

09.08.2020

Professor Arne Krokan ved NTNU beskriver MOOC-landskapet og endringene dette har ført til i UH-sektoren i Khrono.

Hans påstand er at MOOC 2.0 vil revolusjonere mulighetene for læring og bidra til realisme i uttrykket livslang læring

Khrono på sin side sier at MOOC og MOOC-plattformer er betraktelig mer enn gratis og åpne nettkurs fra britiske og amerikanske prestisjeuniversiteter.

Caring Culture - viktigere enn noensinne!

Legg til litt mer info om dette elementet..

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

04.04.2020

Allerede i januar hadde Harvard Business Review (HBR) i sitt ukentlige nyhetsbrev søkelys på caring culture i betydningen en bedriftskultur som tar vare på sine medarbeidere. Fremsynt!

Bare et par måneder senere sto vi midt oppe i en situasjon som i høyeste grad krevde «caring» fra oss alle.

Utnytt mulighetene - i disse Corona tider!

Legg til litt mer info om dette elementet..

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

01.04.2020

Når frykten flytter inn, flytter fornuften ut! Da handler det nettopp om å ikke gi plass for frykten og heller utnytte den energien den utløser til noe som er positivt for deg nå og for fremtiden.

Her er derfor noen gode råd å reflektere over både i og utenfor karantenen.

Fem gode råd til digitaliseringsministeren

Legg til litt mer info om dette elementet..

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

05.03.2020

Vår gode venn Kjetil Thorvik Brun i Abelia (medlem av NorStella Digitale Toppledere) gir følgende råd til vår nye digitaliseringsminister i sitt siste nyhetsbrev.

Myk eller hard?

Legg til litt mer info om dette elementet..

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

06.01.2020

For noen uker siden, på julaften var dette et sentralt tema. For virksomhetene burde det være det hele året. Etter hvert som stadig flere områder underkastes kunstig intelligens eller dyp læring øker kravet til den som skal styre virksomheten og utnytte de menneskelige ressursene, de myke verdiene (soft-skills).

Maskinene kommer til kort på områder som sosial intelligens og emosjonell tilnærming til en problemstilling. Her er vi mennesker i alle fall foreløpig overlegne. Dette forspranget må vi sikre at vi beholder ved å belønne myk adferd i virksomheten.

Juridiske hindre for digitalisering - status

Legg til litt mer info om dette elementet..

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

 

Rapporten «Juridiske hindre for digitalisering» ble overlevert digitaliseringsminister Nikolai Astrup i slutten av november. Den kan lastes ned her.

Arbeidet som ledet frem til den ferdige rapporten ble godt dekket under det fullbookede arrangementet Fredag Morgen med Dataforeningen før vi tok juleferie. Arbeidet med rapporten høstet også berettiget ros da status ble presentert i nettverket Digitale Toppledere (som blir fasilitert av NorStella) i slutten av januar.

Ekspertgruppen som også fasiliteres av NorStella, har jobbet ufortrødent videre med presiseringer og nyanseringer. Planen er å oppdatere rapporten med nye hindre løpende gjennom 2020 - samtidig som departementet som ba om rapporten, holdes oppdatert ved at det blir dokumentert hvilke juridiske hindre som har blitt adressert siden ekspertgruppen overleverte første versjon av rapporten.

For å bidra til tilstrekkelig oppfølging hos myndighetene og for å sikre tilstrekkelig bredde av hindre -tilstrebes det å få en dialog med departementet i løpet av februar/mars. More to come!

Over eller under minstekrav?

Legg til litt mer info om dette elementet..

08.05.2019

Ytelsesmålinger er en kilen affære og krever for å lykkes god forankring hos de ansatte. Utfordrende er dette for tradisjonelle organisasjoner basert på stabilitet, statisk omverden, silostruktur i form av en strengt hierarkisk organisasjon med all makt samlet på toppen i et direksjonsmøte.

 

Denne typen organisasjoner praktiserer lineær planlegging med et sterkt fokus på hva som gavner virksomheten og eierne. Solid og forutsigbar, men «slow moving». Ytelse måles gjerne på en skala med konklusjon +/- ytelse på minstekrav. 

Skap din egen suksess

Legg til litt mer info om dette elementet..

30.04.18

Når du tror det går galt så gjør det ofte det. Prøvd å gå på blank is uten brodder og selvtillit for eksempel. 

Jeg har allerede nevnt selvtillit og positiv innstilling. Her er noen andre momenter uløselig knyttet til personlig suksess i samkvem med andre mennesker det være seg på jobb eller privat.

Djevelen ligger i detaljene

Legg til litt mer info om dette elementet..

10.04.19

Det er alltid lettere å ta beslutninger på vegne av andre enn på vegne av seg selv. En liten gruppe forskere ved Harvard har forsket på årsaken, og kommet frem til at for egen del er man så vidt fokusert på detaljene og risikoen at det ofte går ut over helheten.

 

På vegne av andre er det lettere å distansere seg og dermed se helheten og konsekvensene. Det være seg opp eller nedsiden. 

Hvorfor feiler din digitale strategi?

Legg til litt mer info om dette elementet..

18.03.19

I en årrekke har det vært dialog på IKT strategi som del av forretningsstrategien, eller som et frittstående virkemiddel/dokument. Erkjennelsen av IKT kun som muliggjører og ikke som standalone strategisk mulighet har etter hvert stilnet, men i det siste blitt erstattet av digitaliseringsstrategier og kullsviertro på at digitalisering isolert sett er veien til frelse og positiv topp og bunnlinje  

 

Dette vil føre galt av sted. Påstand fra min side, men sann fordi slike aktiviteter for ofte fokuserer på digitalisering isolert sett, og ikke på helheten i egen forretningsmodell.  

Lange linjer!

Legg til litt mer info om dette elementet..

11.02.19

Det er mange som ikke kjenner stiftelsen NorStella og enda flere som ikke kjenner historien. Som en konsekvens av dette satte vi oss i 2016 ned og dokumenterte de siste 30 år som et supplement til den allerede foreliggende beskrivelsen av årene forut. Du finner begge dokumentene her på våre nettsider. 

De observante kan ane en dreining av vårt fokus i de senere år, fra å være ensidig opptatt av logistikk og handel, til å fokusere sterkere på dagens digitale utfordringer og muligheter for å kunne oppfylle vårt mål om å: 

Medvirke til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper og prosjekter for dypdykk innen spesielle områder. 

Lag for lag!

Legg til litt mer info om dette elementet..

05.02.19

«Data wrapping» oppstår når en virksomhet kombinerer et produkt eller tjeneste med analyser hvis formål det er å øke verdiopplevelsen hos kunden knyttet til tjenesten. 

Løken har med andre ord fått et lag til! 

Helt avkledd!

Legg til litt mer info om dette elementet..

31.01.19

Av Jon Arve Risan - styreleder i NorStella

Skal du skape fremtiden må du løsrive deg fra fortiden. Skikkelig transformasjon i motsetning til «skinntransformasjon» krever at du stiller helt avkledd.

 

Med forretningsfokus, uten arv (gammel legacy), med økonomiske rammer som ikke er forankret i tradisjonell vanetenking og Gutenbergske formater og med en holdning om at dråpen uthuler ikke stenen ved sin tyngde, men blott ved å falle. Transformasjon er summen av alle de små endringene du greier å få til så lenge du har en plan og forståelse for hvor du skal. Uten forståelse ingen kunnskap og dermed heller ikke resultater du kan skrive hjem om. 

 

Lykke til!

Ikke alle hjerner tenker likt!

Legg til litt mer info om dette elementet..

09.01.19

"Og de som ikke tenker likt som meg kaller jeg ofte irrasjonelle, det vil si uten eller utenfor fornuft."  

I arbeidslivet oppleves dette når ledere og medarbeidere sliter med å oppfatte hverandres budskap, handlinger blir misforstått og velmente incentiver skaper uforutsette irrasjonelle uventede situasjoner. 

Finnes det en veg ut av slik uføre? 

 

Vi har følgende råd (basert på egen erfaring):

Vidunderlige nye verden!

Legg til litt mer info om dette elementet..

19.12.18

Da Aldous Huxley skrev «Brave New World” for trekvart århundre siden beskrev han en fantasi som kunne bli til virkelighet.

 

Boken ble innledet med et sitat fra den russiske filosofen og politikeren Nicolas Berdiaeff (1874 – 1948), som oversatt til norsk går som følger: 

Let’s LØRN!

Legg til litt mer info om dette elementet..

17.12.18

NorStella er stolt over å promotere Lørning. Dette er et initiativ i kretsen rundt Silvija Seres og en rekke ildsjeler rundt henne inklusive miljøet i Polyteknisk forening.

Silvija selv sier følgende:

Mange mennesker er opptatt av fremtidens arbeid, men ingen er sikker på hvilke ferdigheter fremtiden vil kreve av oss. Derfor må vi svare på to spørsmål: hva kan mennesker gjøre bedre enn maskiner og hva kan nordmenn gjøre bedre enn resten av verden? Dette må vi mestre bedre enn noensinne — derfor må vi lørne fort og med retningssans.

Taylorismen er definitivt død!

Legg til litt mer info om dette elementet..

07.12.2018

På begynnelsen av 1900-tallet utviklet Frederick W. Taylor den såkalte scientific management-teorien, eller vitenskapelig bedriftsledelse, som det er oversatt til på norsk. Taylor mente at arbeiderne har likhetstrekk med maskiner. Hvis det blir skapt nok klarhet og orden, kan hver arbeider fungere som om han eller hun var en styrbar maskin.

 

Dette ledet fram til et spesielt syn på hva som var riktige metoder for styring av arbeidere og virksomheter. Byråkratiet er et ektefødt barn av taylorismen. 

Selv etter over 100 år har Taylor tilhengere. Trist. 

En gave fra gudene?

Legg til litt mer info om dette elementet..

03.12.2018

Hvor mange ganger har du ikke misunt en kollega eller forretningsforbindelse evnen til å være midtpunktet gjennom sin personlig tiltrekningskraft, og utstråling.

Vi benevner dette ofte som karisma og det oppleves som ekstrem sjarme og magnetisk tiltrekning. Karisma defineres som en medfødt opptreden som viser en mektig og sofistikert evne til å kommunisere på flere plan.

Tidstyv nr. 1 – møter?

Legg til litt mer info om dette elementet..

15.11.2018

 

Alle klager over den tiden som går med til møter. Svært få synes å gripe til konkrete tiltak som endrer forholdet. Det er skrevet betydelig med hyllemeter både om hvorfor og hvordan. De selges også. De blir kanskje lest, men de blir sjelden fulgt og evner ikke å skape varig endret adferd. 

Gründere har det lettest. De etablerte har det verre!

Legg til litt mer info om dette elementet..

09.11.18

Som gründer starter du som oftest med en ide og blanke ark. Utfordringen er å utvikle ideen til attraksjon og bærekraft. 

 

Etablerte virksomheter har andre utfordringer som på mange måter handler om å bytte motor underveis. Her gir vi inspirert av McKinsey noen råd med på veien

Si hva du mener

Legg til litt mer info om dette elementet..

31.10.18

Hvor mange ganger har du ikke gått rundt og grudd deg for å ta opp en problemstilling med en kollega eller nærstående og når du først gjør det oppleves det som etter tordenvær; frisk og klar luft. 

Det viser seg ofte at de færreste har store problemer med å bli konfrontert med andres opplevelser og refleksjoner. Ofte er vi så forsiktige i våre tilbakemeldinger at vi rett og slett ikke får opp den energien som en reell løsning av en motforestilling krever. 

Mål motiverer

Legg til litt mer info om dette elementet..

25.10.18 

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

Gleder du deg til den årlige medarbeidersamtalen? I tilfelle er du heldig som har en sjef som evner å motivere og gi tilbakemeldinger som skaper energi, resultater og sist men ikke minst opplevelse av mestring.  

Dette smitter også over på organisasjonen som helhet. Hun har jo flere medarbeidere enn deg. 

Jeg fant forleden en oppskrift på hvordan dette kan oppnås (om du ikke har en slik sjef): 

  1. Involver medarbeiderne i målsettingen 

  2. Koble de individuelle målene til forretningsmålene 

  3. Lag realistiske målbare mål med strekk (må også være målbar) 

  4. Marker måloppnåelse. Feiring er bra. 

Legg deg dette på minnet og antyd ved neste korsveg (medarbeidersamtale) hvordan du vil ha det. 

Peer Gynt – hadde (minst) ett problem

Legg til litt mer info om dette elementet..

10.10.18

Stort sett likte han å gå utenom. Dette går igjen i hele fortellingen som da han for eksempel overvar en begravelse for en som hadde valgt å kutte av seg avtrekksfingeren heller enn å bli soldat (akt 5).

 

Peer utbryter da: tenke det ville det ønske det med, men gjøre det. Nei det skjønner jeg ikke. 

Beslutninger kan være krevende både å vite hvilke du skal ta og ta dem.

PRESSEMELSING fra eID Forum

Legg til litt mer info om dette elementet..

27.09.18

go.eIDAS-Initiative launched across Europe and beyond

Europe is awaiting a major milestone for trustworthy electronic identification: The cross-border recognition of notified electronic identification systems (eID) will start on 29th of September 2018 across Europe. Against this background, leading European associations, projects and expert organisations in the sector of eID and trust joined forces to launch the non-profit go.eIDAS-Initiative today, which aims at supporting the widespread adoption of eID and trust services according to the eIDAS-Regulation (EU) No 910/2014.

Den sikre veg til fiasko

Legg til litt mer info om dette elementet..

21.09.18

De fleste sier at veien til suksess er brolagt med gode forsetter. Her skal du få det motsatte, oppskriften på fiasko hvis du har som mål å forbli eller bli agil (tilpasningsdyktig)

Lever du etter disse reglene er du garantert å bli ved din lest så lenge det varer. 

Avvikende, men trygg – en sikker suksess!

Legg til litt mer info om dette elementet..

14.09.18

Harvard Business Review har i et par artikler nylig referert til forskning på evne til problemløsing enkeltvis og i team.

Grupper eller enkeltindivider som evner å skille seg ut (i tenking og adferd) og samtidig være trygg på eget ståsted har best dokumentert evne til problemløsning. 

 

Digital21 – digitale grep for norsk verdiskaping

Legg til litt mer info om dette elementet..

05.09.18

Jeg håper de fleste har fått med seg og lastet ned den nye rapporten Digital21 som ble lagt frem forleden. Hvis ikke kan du laste den ned her!

Det går nøyaktig fire veger til Rom!

Legg til litt mer info om dette elementet..

27.08.18

Dette hevder MIT Sloan vel og merke hvis du med reisen til Rom sikter på å nå det ultimate målet for å lykkes med digitalisering og bli en av spissene på området.

 

Husk imidlertid at det er ikke de digitale verktøyene og prosessene du skal transformere, men hele virksomheten. Du blir ikke digital av å digitalisere. Digitalisering handler om omstilling og er mer et OU prosjekt enn et IT prosjekt.

Smartere med smartphonen? Neppe ut fra en totalvurdering!

Legg til litt mer info om dette elementet..

08.08.18

For mange av oss har både intelligens og hukommelse flyttet inn i smartphonen.

 

Harvard Business Review refererer i et av sine siste nummer til tester på om telefonen også påvirker andre områder av vår mentale og sosiale kapasitet. 

Legg til litt mer info om dette elementet..

25.06.18

Det er første gang jeg skriver sommerhilsen i juni og er bekymret for om sommeren er over.

La oss tro at klimaet ikke har gått helt av skaftene. Riktignok er det spådd at det vil regne mindre der det regner lite fra før, og mer der de synes de allerede har fått mer enn nok.

 

Ingen tilfeldighet at NorStella hadde bærekraft som et av temaene i 2017.

Grå masse eller fargerikt felleskap

Legg til litt mer info om dette elementet..

Det hjelper ikke med nye verktøy hvis du bare kan bruke de på gamle problemstillinger (les: tjenester).

Nytenking må til og da er det ikke nok med deg selv som tenker – en svale gjør ingen sommer!

Digital dualisme

Legg til litt mer info om dette elementet..

Den spontane reaksjonen på digitale trusler og disrupsjon er å kaste vrak på det eksisterende og etablere et

ensidig fokus på å tenke helt nytt. Slik bør det ikke være. Det handler heller om å bygge videre på det du har

og gradvis tilpasse egen virksomhettil nye digitale muligheter. Du må bytte til miljøvennlig drivstoff mens flyet

er i luften og fortsatt tjener penger.

Dette er den digitale dualismen

Tillitsbasert infrastruktur etter mønster av den norske modellen!

Legg til litt mer info om dette elementet..

I den siste redaksjonelle omtalen av mars/april utgaven av Harvard Business Review slås følgende fast som en konklusjon på nummerets faglige innhold: Dersom vi teknologisk ikke greier å koble oss sammen på tvers av forskjeller, vil vi aldri oppnå reelt mangfold.

 

Vi trenger en tillitsbasert og friksjonsfri infrastruktur som vi kan bygge våre tjenester på. Denne må være lagdelt og åpen slik at alle aktører og tilbydere slipper til med sine tilbud på ulike nivåer. På toppen av denne strukturen skal vi og kan vi bygge verdens beste tillitsbaserte tjenester (blockchain?)

Stikkordene er enighet og tillit på tvers av forskjeller og ulike interesser!

Hva er digital tvilling, AI, IoT og Mixed Reality – og hvorfor bør vi vite det?

Legg til litt mer info om dette elementet..

Vi lever i en verden hvor den teknologiske utviklingen skyter slik fart at den kan mistenkes for å ta opp kampen med den biologiske verden. Vi mennesker har ennå ikke blitt klonet eller mutert til en ny rase av kyborger, men begrepet «digital tvilling» tar opp i seg teknologiske nyvinninger og gir spennende nye vekstområder for norske spydspiss-bedrifter. Sammen med AI, maskinlæring, stordata, nevrale nettverk og andre analyse-verktøy, representerer digitale tvillinger og IoT en hel ny verden av utviklingsmuligheter både for industrien og tjenesteøkonomien. Mobilen vil ikke lenger være vårt mest spennende verktøy etter hvert som Virtual Reality kommer ut av skjermene og blir en del av hverdagen vår med Mixed Reality, «blandet virkelighet» på norsk.  Den verden vil NorStella utforske og engasjere seg og medlemmene i. Teknologioptimistene, eller kanskje pessimistene, bruker begrepet «disruption» (brudd). Det bestående skal vekk og erstattes av noe nytt. Det er urovekkende drastisk, men vi får velge å tro at teknologien ikke vil rive økonomien under beina på folk flest. Men du bør ikke stå stille – ta grep for å styrke deg i konkurransen.

 La oss begynne med å sortere begrep og definisjoner. Det er greit å snakke samme språk. Eksempler er også greit - noen norske virksomheter har sett mulighetene, og flere bruksområder peker seg ut. Til slutt skal vi se på hva som engasjerer de internasjonale gigantene innen IT. 

Suksess med IT

Legg til litt mer info om dette elementet..

Kampen om IT kronene har alltid vært hard. Helt fra datamaskinenes barndom. Forretningssiden syntes selv om de så nytten, at de maskinene det ble argumentert for var skrekkelig dyre. I tillegg måtte de skiftes hyppig. Bøker som «Does IT matter» er fortsatt aktuelle. 

Diskusjonen om hardware stilnet mye takket være at Moores lov ikke virker på prisen, bare på ytelsen. I tillegg har vi fått skyløsninger som gir helt andre muligheter for skalering. Fokus har dreid fra isenkram til apper og innhold (data).

Holdning og handling knyttet til IT har da også endret seg over tid. Flere og flere virksomheter tar inn over seg de strategiske mulighetene tilgjengelige teknologier skaper, og gjør sitt ytterste for å utnytte dem. Innimellom stopper de kanskje opp og reflekterer rundt at dette fortsatt er dyrt og krevende. For dyrt? Kanskje. For krevende? Neppe. Alternativet er verre.

Å se det store i det små

Legg til litt mer info om dette elementet..

I følge den samme artikkelen blir det enda viktigere å fremme det unikt menneskelige og bli god på

fire fremtidskompetanser som vil være avgjørende for at vi skal lykkes i en mer digital fremtid;

 

Skaperkraft, informasjonskyndighet, fordypningsevne og sosial kompetanse.

 

NorStella støtter gründere og skaperkraft. Vi er overbevist om at informasjon er drivstoff for

prosessene og at vi gjennom våre ulike aktiviteter i nettverk og grupper, skaper mulighet for faglig

fremtidsrettet fordypning. 11 april arrangerer vi et spennende foredrag om hva som skjer i norske kommuner ift digitalisering. Les mer om det og meld deg på!

Kopi av - Fem prinsipper i kundeorientert tjenesteutforming!

Legg til litt mer info om dette elementet..

Tilnærmingen (konvergensen) mellom produkter, tjenester og brukerflater er i ferd med å bli markant gjennom fremveksten av blant annet tingenes internett. I dette snittet vil det oppstå store og uventede forretningsmuligheter, men også en fremvekst av sterke konkurrenter som vil dukke opp fra uventet hold. For å beholde kontrollen må virksomheten finne harmonien mellom nye brukerorienterte tjenester og en kontinuerlig revidering av brukerreisen.

 

I en slik sammenheng er det noen sentrale prinsipper som må følges for å lykkes:

Du har djevelen på skulderen hele tiden!

Legg til litt mer info om dette elementet..

Og han er ikke mye opptatt av digitalisering! Varme er analog. Spøk til side, McKinsey har analysert en rekke bedrifter og virksomheter både offentlig og privat og funnet klare fellestrekk hos alle hva gjelder digitalisering.

De største motkreftene finner du i bedriftskulturen med merkelappen

  1. Manglende evne til å tenke og handle på tvers. Du får det du måler

  2. Risikoaversjon. Det er for mange Ludviker i Flåklypa

  3. Reell brukerorientering dvs evne til å skaffe seg kunnskap om kunden og ikke bare tro at du vet

Du har en digital tvilling!

Legg til litt mer info om dette elementet..

En digital tvilling er en digital gjenskaping av en virkelighet som du har behov for å studere nærmere, knyttet til ønsket om å skape en bedre utnyttelse av den reelle komponenten som klones. Før den digitale tvillingen ble født (som begrep) omtalte vi den i termer som modellering og simulering.

Innovasjonsradar!

Legg til litt mer info om dette elementet..

Fagmiljøet rundt MIT er naturlig nok opptatt av innovasjon. Kunnskap om dette gir deres studenter og forskere best mulig utgangspunkt til å utnytte de mulighetene som til enhver tid er tilstede.

I den forbindelsen har de laget en sjekkliste på 12 punkter (innovasjonsradar) for å kunne kartlegge virksomhetens innovasjonskraft.

Alt henger sammen med alt – og konvergerer!

Legg til litt mer info om dette elementet..

Over flere år har vi kunnet observere betydelig konvergens (tilnærming) mellom teknologier. Det burde være nok å nevne smarttelefon hvor du etter hvert finner alt du tidligere måtte ha flere fysiske enheter for å håndtere, – og det stopper ikke der.

 

Polyteknisk forening har alltid vært tuftet på dette flersynet og tar 7. november konsekvensen ved å arrangere konferansen Technology and Emotions på Sentralen.

Er du klar for IoT (Internet of Things)?

Legg til litt mer info om dette elementet..

​IDC har undersøkt og rapportert på modenhet innen området IoT. Undertegnede har lest artikkelen. Konklusjonen er som følger: IoT har evnen til å transformere, revolusjonere og distrahere mange IT og linjeledere. 

 

Artikkelen anviser tiltak og beskriver et rammeverk for å kartlegge egen modenhet og etablere en fornuftig IoT strategi på dette grunnlaget.