REFLEKSJONER

Dette er små epistler om dette og hint på bakgrunn av hendelser eller tendenser forfattet på fri eksos og etter eget forgodtbefinnende i full åpenhet.​

Image by janilson furtado

Har du kontroll på risiko, skaper du din egen fremtid!

Dagens bedriftsliv er preget av stadig hyppigere endringer langs flere akser. Det er påstått at selv med dagens hastighet vil det aldri komme til å gå saktere. Farten skaper usikkerhet og frykt ((opplevd risiko). Kjenner du imidlertid og har kontroll på denne kan du konsentrere deg om konsekvens. Dermed har du manøvrert over i smulere farvann og skapt mulighet for å tenke forbedring og fremtid.

En blogg om strategi anviste forleden fire steg for å innovere virksomhetens forretningsmodell.

 

Denne inspirerte meg til å fabulere litt rundt disse fire momentene...

18.03.2021

hender

Tillitsbasert infrastruktur etter mønster av den norske modellen! 

Vi er stolte av den norske modellen og hva den har skapt av borgfred og velferd. Denne modellen har vært god for Norge. Alle synes enige om dette. Gjennom skiftende politiske regimer har modellen gitt oss et land med små forskjeller, gode velferdsordninger til alle og høy økonomisk vekst. De tre pilarene (trygg økonomisk styring, felles velferdsordninger og et seriøst og organisert arbeidsliv) er tett koblet sammen. Modellen er bygd opp og utviklet gjennom tiår hvor vi har prioritert fellesskapets interesser gjennom brede velferdsordninger som omfatter alle i stedet for å dyrke egne motsetninger.

Jeg øyner igjen stikkordene enighet og tillit på tvers av forskjeller og ulike interesser. 

Vi så det også gjennom pandemien. Da tilliten begynte å svikte (og valgkampen foresto) oppsto slitasje og konflikter. 

Du kan lese mer om tillitsbasert infrastruktur her 

18.03.2021

Disrupsjon - risikabelt, men moro!

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Corona karantene og hjemmekontor eller permisjon har gitt mange tid til å tenke og overskudd til å bli kreative. Ideene om innovative muligheter florer i mange miljøer. Noen av dem har substans nok til å bli skjellsettende eller disruptive som det er in å kalle slike nå. Men det er også mange som snubler og blir liggende langs vegen. Det finnes gode råd som kan avhjelpe slike utfall. Les om dem her:

09.12.2020

mika-baumeister-4bF980HkVWA-unsplash.jpg

Digital læring - en analog transformasjon

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

​Vi fortsetter å følge Khrono (nyhetsavis for høyere utdanning og forskning). Nylig hadde Arne Krokan et innlegg hvor han fra sitt ståsted ryddet opp i begreper knyttet til digital læring. Ifølge ham er dette feil begrep fordi det ikke har noe med læring å gjøre All læring foregår inne i hodene våre, og der er prosessene analoge. Det som er digitalt, er stimuliene som kan føre til læring.  Fenomenet digital læring finnes derfor ikke. Transformasjonen er analog.

08.09.2020

MOOCs-2.jpg

MOOC 2.0

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Professor Arne Krokan ved NTNU beskriver MOOC-landskapet og endringene dette har ført til i UH-sektoren i Khrono.

Hans påstand er at MOOC 2.0 vil revolusjonere mulighetene for læring og bidra til realisme i uttrykket livslang læring

Khrono på sin side sier at MOOC og MOOC-plattformer er betraktelig mer enn gratis og åpne nettkurs fra britiske og amerikanske prestisjeuniversiteter.

09.08.2020

chris-liverani-9cd8qOgeNIY-unsplash.jpg

Caring culture - viktigere enn noensinne!

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Allerede i januar hadde Harvard Business Review (HBR) i sitt ukentlige nyhetsbrev søkelys på caring culture i betydningen en bedriftskultur som tar vare på sine medarbeidere. Fremsynt!

Bare et par måneder senere sto vi midt oppe i en situasjon som i høyeste grad krevde «caring» fra oss alle.

04.04.2020

Image by Amanda Jones.webp

Utnytt mulighetene - i disse corona tider!

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Når frykten flytter inn, flytter fornuften ut! Da handler det nettopp om å ikke gi plass for frykten og heller utnytte den energien den utløser til noe som er positivt for deg nå og for fremtiden.

Her er derfor noen gode råd å reflektere over både i og utenfor karantenen.

01.04.2020

a9faa2cff6b44928a6e4d5ab2e06857a.jpg

Fem gode råd til digitaliseringsministeren

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Vår gode venn Kjetil Thorvik Brun i Abelia (medlem av NorStella Digitale Toppledere) gir følgende råd til vår nye digitaliseringsminister i sitt siste nyhetsbrev.

05.03.2020

sincerely-media-dGxOgeXAXm8-unsplash.jpg

Myk eller hard?

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

For noen uker siden, på julaften var dette et sentralt tema. For virksomhetene burde det være det hele året. Etter hvert som stadig flere områder underkastes kunstig intelligens eller dyp læring øker kravet til den som skal styre virksomheten og utnytte de menneskelige ressursene, de myke verdiene (soft-skills).

Maskinene kommer til kort på områder som sosial intelligens og emosjonell tilnærming til en problemstilling. Her er vi mennesker i alle fall foreløpig overlegne. Dette forspranget må vi sikre at vi beholder ved å belønne myk adferd i virksomheten.

06.01.2020

Tannhjul.png

Juridiske hindre for digitalisering - status

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Rapporten «Juridiske hindre for digitalisering» ble overlevert digitaliseringsminister Nikolai Astrup i slutten av november. Den kan lastes ned her.

Arbeidet som ledet frem til den ferdige rapporten ble godt dekket under det fullbookede arrangementet Fredag Morgen med Dataforeningen før vi tok juleferie. Arbeidet med rapporten høstet også berettiget ros da status ble presentert i nettverket Digitale Toppledere (som blir fasilitert av NorStella) i slutten av januar.

Ekspertgruppen som også fasiliteres av NorStella, har jobbet ufortrødent videre med presiseringer og nyanseringer. Planen er å oppdatere rapporten med nye hindre løpende gjennom 2020 - samtidig som departementet som ba om rapporten, holdes oppdatert ved at det blir dokumentert hvilke juridiske hindre som har blitt adressert siden ekspertgruppen overleverte første versjon av rapporten.

For å bidra til tilstrekkelig oppfølging hos myndighetene og for å sikre tilstrekkelig bredde av hindre -tilstrebes det å få en dialog med departementet i løpet av februar/mars. More to come!

.

Bilde12.png

Over eller under minstekrav?

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Ytelsesmålinger er en kilen affære og krever for å lykkes god forankring hos de ansatte. Utfordrende er dette for tradisjonelle organisasjoner basert på stabilitet, statisk omverden, silostruktur i form av en strengt hierarkisk organisasjon med all makt samlet på toppen i et direksjonsmøte.

 

Denne typen organisasjoner praktiserer lineær planlegging med et sterkt fokus på hva som gavner virksomheten og eierne. Solid og forutsigbar, men «slow moving». Ytelse måles gjerne på en skala med konklusjon +/- ytelse på minstekrav. 

08.05.2019

Bilde11.png

Skap din egen suksess

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Når du tror det går galt så gjør det ofte det. Prøvd å gå på blank is uten brodder og selvtillit for eksempel. 

Jeg har allerede nevnt selvtillit og positiv innstilling. Her er noen andre momenter uløselig knyttet til personlig suksess i samkvem med andre mennesker det være seg på jobb eller privat.

30.04.2019

Bilde10.png

Djevelen ligger i detaljene

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Det er alltid lettere å ta beslutninger på vegne av andre enn på vegne av seg selv. En liten gruppe forskere ved Harvard har forsket på årsaken, og kommet frem til at for egen del er man så vidt fokusert på detaljene og risikoen at det ofte går ut over helheten.

 

På vegne av andre er det lettere å distansere seg og dermed se helheten og konsekvensene. Det være seg opp eller nedsiden.

10.04.2019

Bilde9.png

Hvorfor feiler din digitale strategi?

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

I en årrekke har det vært dialog på IKT strategi som del av forretningsstrategien, eller som et frittstående virkemiddel/dokument. Erkjennelsen av IKT kun som muliggjører og ikke som standalone strategisk mulighet har etter hvert stilnet, men i det siste blitt erstattet av digitaliseringsstrategier og kullsviertro på at digitalisering isolert sett er veien til frelse og positiv topp og bunnlinje  

 

Dette vil føre galt av sted. Påstand fra min side, men sann fordi slike aktiviteter for ofte fokuserer på digitalisering isolert sett, og ikke på helheten i egen forretningsmodell. 

18.03.2019

Bilde8.png

Lange linjer

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

Det er mange som ikke kjenner stiftelsen NorStella og enda flere som ikke kjenner historien. Som en konsekvens av dette satte vi oss i 2016 ned og dokumenterte de siste 30 år som et supplement til den allerede foreliggende beskrivelsen av årene forut. Du finner begge dokumentene her på våre nettsider. 

De observante kan ane en dreining av vårt fokus i de senere år, fra å være ensidig opptatt av logistikk og handel, til å fokusere sterkere på dagens digitale utfordringer og muligheter for å kunne oppfylle vårt mål om å: 

Medvirke til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper og prosjekter for dypdykk innen spesielle områder. 

11.02.2019