top of page

Har du vanskelige medarbeidere?

Jon Arve Risan, Ex CEO NORSTELLA

Som leder opplever du nok fra tid til annen at medarbeiderne er mer eller mindre vanskelige, særlig når de er uenige med deg. Noren ganger utvikler slik uenighet seg til konflikt uten at du helt skjønner hvorfor og hvordan.

På høgskolen Kristiania (igjen) fant vi noen gode råd i sakens anledning (mine kommentarer i parentes:

Har du vanskelige medarbeidere.png
  1. Ignorer dem aldri (Feiing under teppet er sjelden en god løsning verken for deg eller teppet)

  2. Identifiser årsakene (Det er sjelden bare en og oftest er det et årsaks kompleks. Bruk åpne spørsmål dvs de som begynner med et spørreord. Snakk med flere)

  3. Motiver som mest når medarbeideren fortjener det minst (Fungerer også godt i ekteskapet)

  4. Bruk bredden i din kompetanse (Vær bevisst på at denne er todelt; formal lederkompetanse og ervervet lederferdighet. Den siste er viktigst)

  5. Vær rettferdig (Ingenting sårer mer enn opplevd urettferdighet. Det behøver ikke være riktig)

  6. Ledelse er måloppnåelse (Sørg for at målene er godt forankret gjennom involvering. I målstyringsprosessen er viktigere å lytte enn å tale. Mange ledere glemmer dette med to ører og en munn)

  7. Aksepter at du har de medarbeiderne du har (Ekteskapsråd: hvis du ikke kan få den du elsker så elsk den du får. Les gjerne Godfoten av Nils Arne Eggen. Spill dem gode gjennom dine disposisjoner)

  8. Lederen har rett til å bestemme (gi ikke avkall på din autoritet og posisjon for å tekkes problembarnet. Resultatet av dette vil treffe deg i neste omgang som en boomerang. Ofte kan en konflikt bunne i manglende klarhet i hvor skapet skal stå)

  9. Personer er ikke vanskelige. Men sakene de kommer med, kan noen ganger være det. Du kan være helt trygg i rollen din som leder når du fokuserer på saker og ikke på personer.

  10. Maksimumsversjonen av artikkelen disse rådene finner du her.

bottom of page