top of page

Formål

Syttende Mai Norge Plakat Feiring Facebook Innlegg.png
robot
Deltagerforum2023.png
Visjon

 

NORSTELLA skal bidra til bedre, økt og enklere samhandling mellom offentlig og privat sektor på alle relevante områder

 

Misjon

NORSTELLA skal etablere og fasilitere møteplasser for deling og innovasjon som er kjennetegnet av nøytralitet og høy faglig kvalitet.

Hva gjør vi?

NORSTELLAs oppgave er å bidra til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper for dypdykk innen spesielle områder.

 

Mål

Hovedmålet vårt er å bidra til effektivisering og verdiskapning i offentlige og private selskaper, ved å være en pådriver for

  • Forenkling av regelverk, prosesser og prosedyrer innen nasjonal og internasjonal næring/handel, både i privat og offentlig sektor.

  • Effektiv implementering og lønnsom bruk av standardisert datautveksling mellom organisasjoner/enheter.

 

På grunn av NORSTELLAs uavhengige posisjon i markedet, kan NORSTELLA betjene enhver aktør og bedrift i markedet. På den måten kan vi bidra til etablering av tverrsektorielle løsninger, basert på åpne standarder som for eksempel UN/CEFACT, UBL og ebXML til fordel for alle brukergrupper/aktører.

Medlemmer

NORSTELLA har medlemmer i mange bransjer, som representerer både handel, industri, transport og serviceindustri. Både små og store er representert, og blant medlemmene finner vi også statlige og kommunale virksomheter.

Finansiering

NORSTELLA finansierer sin virksomhet gjennom:

  • medlemsavgifter

  • forskjellige faste oppdrag

  • prosjekter, utredninger, konferanser, kurs, dokumentsalg, tjenester og lignende

 

Last ned heftene:

Om NORSTELLA frem til stiftelsen (2003) av Karl I. Isaksen.

NORSTELLA - en pådriver for elektronisk samhandling (en historisk reise gjennom 30 år) av Arild Haraldsen (2017).

Tidslinje 

1994 Norsk EDIPRO etableres

1994-1995 Flere prosjekter bl.a. "Standardavtale for utveksling av eHandelsmeldinger" og Elektronisk signatur EDI".

1999 Standard transportdokument og strekkoding for transportsektoren.

2000-2001 EDI-meldinger for elektronisk transitt av tolldeklarering.

2001-2003 Åpent infrastrukturprosjekt basert på ebXML.

2003 TransportXML etablert

2003 Norsk EDIPRO byttet navn til NorStella, med en ny internettbasert strategi.

2004 NorStella er en del av initiativet for eFaktura.

2005 NorStella overtar som leder av NordiPro.

2006 ShortSeaXML-prosjektet startet, basert på ebXML og Core Components.

2007 NorStella blir en del av NESUBL – global standardisering av elektroniske meldinger, basert på UBL.

2009-2012 FINT-prosjektet ble fullført med støtte fra Forskningsrådet og en lang rekke norske virksomheter (havner, rederier  transportører, IT-bedrifter, mv.) som medvirkende. Skifte av daglig leder.

2013 Ny forretningsstrategi etableres. NorStella deltar med kompetanse på forretningsanalyse mot Horizon 2020.

2014 Aktivt samarbeid med semicolonprosjektet hva gjelder samhandlingsarenaen. NorStella gjennomfører brukerundersøkelse/TTIP faktainnsamling på oppdrag fra NHO.

2015 Ny driftsmodell etablert. Vi drar i gang faggruppe digital samhandling. NorStella inngår avtale om faglig samarbeid med EEMA (The European Association for e-Identity & Security).

2016 NorStella dokumenterer historien de siste 30 år. Vi fokuserer på fremtiden gjennom konferansen NorStella Nye Muligheter og Blockchain. Det etableres kommunefokus gjennom K429 (endret senere navn til K+).

2017 Årets tema "Hvordan bruke markedet for å realisere digitale tjenester for det offentlige". Hovedtema 2 var å belyse i hvilket mon vi kan hente inspirasjon og læring fra England og gov.uk.

2018 Etablering av nettverksgruppen Digitale Toppledere med et åpnings-seminar hos Difi. Ut fra dette sprang behovet for en ekspertgruppe på Datadeling. Første møte på våren.

2019 Godt besøkt samhandlingsarena med tema "Data er ikke gull - ennå". Vi overleverer senere på året rapporten "Juridiske hindre ved digitalisering" til Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Denne fikk stor positiv oppmerksomhet.

2020 Året startet bra, men bråstopp knyttet til COVID-19 tvang oss til å legge om til 100% virtuell aktivitet (webinarer) og avlyse planlagte samlinger. Innenfor de begrensninger som gjaldt fikk vi avviklet en godt besøkt konferanse om AKSON i oktober (100 i salen og 200 på stream)

 

2021 Fortsatt preget av pandemien så vi er henvist til digitale kanaler og å utnytte disse så godt vi kan. Vi overtar ansvaret for forvaltning av Oxalis; markedets beste verktøy for eProcurement (www.oxalis.network)

2022 Ut av pandemien og inn i vår nye aktivitetsform; Folkemøte. Ganske likt med Samhandlingsarenaene, men med betydelig større vekt på toveis dialog og samspill med publikum. Erfarte at direkte streaming er krevende. Asynkronitet (opptak) fungerer bedre. Internasjonal handelsforenkling i ferd med å finne form og farge med to forutsigbare møter ila året.

bottom of page