top of page

Disrupsjon - risikabelt, men moro!

Image by Rodion Kutsaev
Image by Jana Shnipelson
Image by Alexander Sinn

Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

09.12.2020

Disruptiv innovasjon har gjort oss mer produktive, bedre informert og mer mobile. Bruken av slike muligheter har medført varig endring av adferd. De underholder oss, og vi har gått fra en synkron til en asynkron verden. Det er mer i vente. Ikke bare privat, men også på jobben. Der handler det om å forstå og utnytte de innovative mulighetene som byr seg, og utvikle videre de ideene som synes lovende hensyntatt den risiko og usikkerhet som alltid er der på vegen mot suksess. Husk historien om Edison og glødelampen.

Klokere hoder enn mitt har (ved MIT Sloane) forsket seg frem til fem sentrale spørsmål for å kunne hanskes med risikoen og usikkerheten knyttet til å lykkes med disrupsjon av radikal karakter. Slik jeg leser dette er gode svar på disse spørsmålene viktige for all ideutvikling enten den er tradisjonell eller radikal. Husk å skalere!

Her følger de spørsmålene som bringes til torgs i den artikkelen som siteres, for å skaffe seg en best mulig posisjon for å håndtere risiko og usikkerhet med suksess (jeg skifter til engelsk):

1. What are the opportunities for a disruptive value proposition? Opportunities can be related to creating new markets, such as space tourism, or penetrating existing markets, such as global tourism.

2. Where are the key sources of uncertainty — technology, ecosystem, and business model — in different markets? Uncertainty does not have to be prevalent across all areas. It is typically a subset of the three sources that can create bottlenecks for market growth. Management practices such as scenario planning and discovery-driven planning can be more effective if they explicitly incorporate the different sources of uncertainty.

3. How can the different sources of uncertainty be addressed? Experimentation with respect to customers and others in the ecosystem, business models, and technology choices can be valuable in resolving uncertainty. However, if uncertainty is severe across the three sources, decision makers may need to say no to investments at the outset or stop specific disruptive innovation initiatives.

4. Can I pursue this disruption on my own, or do I need strategic partners in the ecosystem to help resolve uncertainty? Identification of ecosystem activities and actors where uncertainty resides — and coordination among them — can be a critical aspect of managing such uncertainty.

5. How can I align partners to cocreate value? Partners can have different business models and motivations around the disruptive value proposition. It is important to identify which partners may have mutually beneficial objectives and to ensure that those objectives are aligned for the long run.

Innholdet er hentet fra følgende referanse https://sloanreview.mit.edu /article/innovations-uncertainty-factor/?use_credit=4b44d82189f3b0054d24ba47726d3c04

På NorStellas vegne kan jeg bare si: Start trying! Snubler du underveis kan jeg garantere deg mye læring og økt evne til å leve med og forholde deg til risiko i fremtiden.

Og det er jo der vi skal være resten av vårt liv – nyvaksinerte og mulighetsorienterte!

Lykke til!

bottom of page