top of page

Skap din egen suksess

Vind i håret
Open Space Office
Rugby spillere

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

30.04.2019

Når du tror det går galt så gjør det ofte det. Prøvd å gå på blank is uten brodder og selvtillit for eksempel. 

 

Jeg har allerede nevnt selvtillit og positiv innstilling. Her er noen andre momenter uløselig knyttet til personlig suksess i samkvem med andre mennesker det

være seg på jobb eller privat: 

 

Respons 

Smil til verden og verden smiler til deg. Fremstå positivt og skap en toveis situasjon. Fokuser på motpartens kroppsspråk og responder på dette 

Tillit 

Fremstå slik at du er til å stole på. Det betyr blant annet en veldig striks holdning til alle avtaler du har inngått 

 

Kommuniser 

Dette betyr ikke enetale. Den gode samtalen omtales ofte som dialog. Dia kommer fra gresk og representerer betydningen gjennom og mellom. 

 

Engasjement 

Energi smitter. Sørg for at din gjør det, men unngå overtenning. Stemmen er god å ha i slike situasjoner. Kroppsspråket kan være en fiende. Hold det under kontroll.  

 

Forlegenhet 

Sørg for at de du kommer i kontakt med ikke havner i forlegenhet. Dette skjer ofte hvis du tvinger frem svar som ikke er selvsagte eller forkynner holdninger den andre part ikke

deler mao hold deg unna kontroversielle tema bare for å ha noe å si. Snakk heller om været 

 

Frekvens 

Det er sjelden skrittlengden det kommer an på, men hvor fort du flytter beina. Pass på å ikke fremstå som hyper. 

 

Avslutning 

Tar du disse momentene med deg i ditt samvær med andre mennesker kan du være sikker på gode resultater. 

Lykke til!

bottom of page