top of page

Myk eller hard?

Image by Bill Oxford
Image by The Climate Reality Project
Image by Alex Kotliarskyi

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

06.01.2020

For noen uker siden, på julaften var dette et sentralt tema. For virksomhetene burde det være det hele året. Etter hvert som stadig flere områder underkastes kunstig intelligens eller dyp læring øker kravet til den som skal styre virksomheten og utnytte de menneskelige ressursene, de myke verdiene (soft-skills).

Maskinene kommer til kort på områder som sosial intelligens og emosjonell tilnærming til en problemstilling. Her er vi mennesker i alle fall foreløpig overlegne. Dette forspranget må vi sikre at vi beholder ved å belønne myk adferd i virksomheten.

Vi kan gruppere myk adferd eller kompetanse som følger

  1. Avansert evne til å kommunisere og forhandle

  2. Utvikle mellommenneskelige relasjoner og empati

  3. Bedrive lederskap og ledelse

  4. Skape og miljø for innovativ tenking og entreprenørskap

  5. Fremelske evne til å ta initiativ og unngå fryktkultur

  6. Sikre tilpasningsevne og evne til ny læring

  7. Evne til å lære bort

Dette er områder og egenskaper mennesket har hatt siden Adam og Eva og er årsaken til at Darwin har fått rett. Det er den mest tilpasningsdyktige som overlever.

Viktig var det da. Enda viktigere er det nå. Vi må beholde vår egenart og utvikle våre ferdigheter i kappløpet med maskinene. Stikkordet er omskolering. Overlat til maskinene det disse er best på og sørg for at arbeidsstokken trenes og omskoleres i soft-skills.

Omskolering handler ikke om å lese en bok eller gjennomgå et kurs. Omskolering handler om beinhard trening på ønsket adferd slik at den blir en del av ryggmargrefleksen.

For å få til dette er det nødvendig med forbilder. Noen må alltid gå foran som gode eksempler til etterfølgelse.

Mennesket er slik skrudd sammen at det sjelden gjør noe uten å få noe igjen for det (maskinene er slik). Vi må definere og operere innenfor et belønningssystem som fremelsker ønsket adferd. Merk at dette ikke nødvendigvis handler om penger, men like mye om anerkjennelse og trygghet for fremtiden. Det kan for eksempel etableres sort belte i soft-skills med en klart definert veg på hvordan komme dit. Vi er lette å smigre. Spør kvinnen?

Vi er vant til å forholde oss til naturlig avgang. I samspill med maskinene må vi også ha søkelys på naturlig tilgang. Hvilke talenter trenger vi og hvordan skal vi sikre oss god tilgang til disse. Det er neppe tilfeldig store organisasjoner som Equinor og DnB etablerer populære trainee program. For alle oss som ikke er fullt så store bør vi sørge for en viss overkapasitet og spille med de kortene vi har. Når hånden er god (les: de ansatte fornøyde) kan vi kjøpe «nye kort» i forhold til hva vi trenger.

Den oppmerksomme leser ser da konturene av en god sirkel og det myke vil være like verdsatt som det harde.

Sett i gang og gled deg til neste jul!

bottom of page