top of page

Hva kan kunstig intelligens brukes til?

Jon Arve Risan, Ex CEO NORSTELLA

Alle snakker om fenomenet kunstig intelligens (AI) som om det er et konsistent fenomen. Det er det ikke. I en artikkel hos deLoitte fant jeg denne inndelingen og presiseringen som i alle fall for meg fremsto som nyttig:

Vi skiller mellom kunstig intelligens som et generelt fagfelt og de spesifikke teknologiene som stammer fra fagfeltet. De individuelle teknologiene har stadig blitt bedre til å gjennomføre oppgaver som bare mennesker var i stand til å gjøre, og disse teknologiene kalles «kognitive teknologier». Ledere i næringslivet og offentlig sektor bør derfor rette sin oppmerksomhet mot kognitive teknologier, og her er noen av de viktigste:

Hva kan kunstig intelligens brukes til.png

Computer vision, eller kunstig syn, dreier seg om datamaskiners evne til å identifisere objekter, hendelser eller aktiviteter i bilder. Det har mange ulike bruksområder, deriblant ansiktsgjenkjennelse, analyse innen medisin for å styrke prognoser, diagnoser og behandling av sykdommer, og for forbrukere – hvor en kan ta bilder av produkter for å få mer informasjon.

Maskinlæring er et datasystems evne til å forstå sammenhenger gjennom eksponering av informasjon, uten behov for å følge eksplisitte programmeringsinstruksjoner. Datasystemet avdekker mønstre i data og kan deretter benytte mønsteret for å komme med prediksjoner, og anbefale handlinger og tiltak basert på denne forståelsen. Maskinlæring har et omfattende bruksområde, inkludert modellering av komplekse systemer som salgsprognoser, lagerstyring, olje- og gassutforskning, og offentlig helse.

Naturlig språkbehandling handler om hvordan datamaskiner kan arbeide med tekst slik mennesker gjør, som å trekke ut mening eller generere leselig tekst som er grammatisk korrekt. Et naturlig språkbehandlingssystem kan blant annet identifisere mennesker og steder nevnt i et dokument, identifisere temaet, eller trekke ut vilkår og betingelser i en lettleselig presentasjon. Naturlig språkbehandling tar i bruk flere teknikker: Språkmodeller kan anslå sannsynligheten for at visse sammensetninger av tegn og ord er en del av et språk, mens utvalgsmodeller kan identifisere elementer for å skille en type tekst fra en annen – for eksempel en søppel-e-post fra en legitim e-post. Mange vil allerede ha møtt denne teknologien da den benyttes i utstrakt grad i chatbots som en del av kundebehandlingen på nettsider.

Robotikk integrerer kognitive teknologier som kunstig syn og automatisert planlegging gjennom små, men sterke sensorer, motorer og smart designet maskinvare. Eksempler på bruksområder for robotikk inkluderer ubemannede luftfartøy, roboter som deler på arbeidet med mennesker i fabrikker, robotstøvsugere og mange forbruksvarer, som leketøy og hjemmehjelp.

Talegjenkjennelse fokuserer på automatisk og nøyaktig transkripsjon av menneskelig tale. Bruksområdene inkluderer medisintranskripsjon, talestyrt skriving, stemmekontroll i datamaskiner, kundeservice og oversettelser.

Publisert juli 2023

bottom of page