top of page
NorStealla_uten.png

Hvorfor bli medlem?

Trenger din virksomhet inspirasjon og en møteplass for å henge med i den digitale omstillingen som treffer oss alle i disse tider?

 

Som nøytral brobygger mellom det offentlige og private Norge er vi opptatt av å dele erfaringer på tvers av sektorer.

 

Medlemmer i NORSTELLA opplever å bli oppdatert på relevante temaer, få en møteplass for diskusjon og erfaringsutveksling, samt et nettverk å oppleve tilhørighet til. 

 

Som NORSTELLA medlem får du også tilgang til digitalt materiale fra avholdte konferanser og møter, rapporter og annet vi har bidratt til og som kan deles.

Vi kaller dette kunnskapskilden.

Du finner mer om fordelene ved våre ulike medlemskap nedenfor:

NORSTELLA PLUSS-medlemskap

NORSTELLA PLUSS medlemskap "by invitation only"

NORSTELLA PLUSS medlemskap inkluderer NORSTELLA medlemskap og medlemskap i Digitale Toppledere.

NORSTELLA-medlemskap

Gratis deltagelse på NORSTELLAs seminarer, frokostmøter og nettverksgrupper for inntil tre deltakere per medlemsbedrift på hvert møte
Deltagelse i relevante høringsprosesser som NORSTELLA tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på

NORSTELLA medlemskap kan gi mulighet for deltagelse i våre prosjekter, med forbehold om særvilkår, ref. Oxalis Community.

Pris 9.500,- eks. mva / år

NODI-medlemskap

Deltagelse i relevante høringsprosesser som NORSTELLA tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på
Pris 1.995,- eks. mva / år

Personlig medlemskap

Gratis deltagelse på NORSTELLAs seminarer, frokostmøter og nettverksgrupper.
Deltagelse i relevante høringsprosesser som NORSTELLA tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på
Pris 1.995,- eks. mva / år

Medlemskapet i NORSTELLA gjelder for 12 måneder fra innmeldingsdato. Medlemskapet fornyes automatisk for en ny 12 måneders periode dersom det ikke sies opp skriftlig til norstella@norstella.no seneste 3 måneder før ny periode starter. 

 

Begrunnelsen for dette er at NORSTELLAs organisasjon trenger en viss forutsigbarhet. Vi skalerer vår virksomhet basert på det økonomiske grunnlaget, og dette legges primært gjennom medlemmenes årlige bidrag. Ved en tidlig varsling av oppsigelse, sparer NORSTELLA administrative ressurser knyttet til unødvendig fakturering og purringer. I tillegg er det mulig å legge planer så tidlig som mulig basert på antallet medlemmer.

bottom of page