top of page
emballasje Factory
Containerskip
ID Nummer for identifikasjon i TVINN
Bestill NODI nummer

Her finner du et skjema for å bestille id nr til TET og TVINN / NCTS. 

NODI nummer tildeles innen et par dager etter at bestillingen er mottatt

Oversikt over TVINN og NCTS leverandører

Stiftelsen NorStella tildeler NODI-nummer etter fullmakt fra Tolletaten.

 

NODI-nummer er en forutsetning for å ta i bruk elektronisk fortolling (TVINN) og transittering (NCTS).

 

Trykk på knappen under og du får oversikt over bedrifter som leverer løsninger for TVINN/NCTS.

bottom of page