top of page
hodehjertehånd.png
NorStella ønsker medlemmer og forbindelser GOD PÅSKE! (1)_edited.jpg

Fire H eller generativt lederskap

Jon Arve Risan, ex CEO NORSTELLA

Omtrent siden tidenes morgen har man drøftet hva god ledelse er. I de senere år har det dukket opp mange ulike betegnelser på fenomenet. Den siste jeg har registrert fant jeg hos Boston Consulting (BC) kalt Generative Leadership (oversatt av meg til generativt lederskap). Denne konsentrerer seg om tre H’er (Hode, Hjerte og Hånd). Da jeg var ung, var jeg medlem av fire H der den fjerde var Helse. Det hadde nok ikke vært dumt om BC hadde tatt med denne kjerneverdien også.

 

I deres praksis er hodet evnen til å se virksomheten på nye måter. Hjertet handler om forpliktelse, inspirasjon og engasjement. Med hånden følger naturlig innovasjon og utførelse. I min verden er helse å ta godt vare på sine medarbeidere knyttet til forventninger, tilbakemeldinger og konkret opplevelse av mestring.

Generativt lederskap er på det store internettet definert som praksisen med å legemliggjøre, gjennom daglig virke, lederskapets ferdigheter. Å forstå hva en god leder er, eller vet, eller gjør, er ikke det samme som å være den gode lederen – og Generativt lederskap gjør kunnskap til praksis.

Litt mer i detalj kan man sette søkelys på følgende kjerneverdier for å kunne anse seg som en generativ leder (kilde Dave Pendle, Regenerate the Future):

  1. Kosmic Creativity

  2. Grounded in Source

  3. Easefulness

  4. Deep Listening

  5. Integration and Wholeness

  6. Healing and Being

  7. Learning from the Emerging Future

  8. Activates Collective Potential

  9. Narrative Creation

Jeg har med vilje beholdt de engelske betegnelsen for å unngå «lost in translation».

For å avslutte litt bibelsk «Gakk hen og gjør likeså»!

Publisert 17.7.23

bottom of page