top of page

Motstandskraft (Resilience)

Jon Arve Risan, Ex CEO NORSTELLA

Dette uttrykket var vi ekstra familiære med i de to foregående årene da vi snakket mye om vaksiner. Når det gjelder organisasjoner er det andre forhold som gjelder hvis motstandskraft skal tilstrebes. Hvorfor?

Tenk på krigen i Ukraina, nedgangen i markedene, den globale pandemien, behovet for talent og økt bevis på klimaendringer. I et stadig økende tempo. Kan ikke vaksinere seg mot slikt, men det er mulig å øke motstandskraften mot denne typen endringer.

McKinsey har sett på forholdet og kommer med følgende anbefalinger om å styrke motstandskraften til din virksomhet på fire områder:

 1. Du kan bygge en smidig organisasjon dvs et skifte mot en raskere, omforent, datainformert beslutningstaking med "gode nok" resultater. Dette vil gjøre det lettere for deg og ditt team å teste, lære og justere i kjølvannet av komplekse utfordringer.

 2. Du kan bygge selvstyrte team som, når de holdes ansvarlige og får eierskap til resultatene, føler seg bemyndiget til å gjennomføre strategiske planer og være kundenære med informasjon som gjør dem i stand til kontinuerlig å endre kurs og innovere.

 3. Du kan skaffe og skape tilpasningsdyktige ledere som ikke bare reagerer når de står overfor en naturkatastrofe, en konkurrents trekk eller en stor endring for øvrig, men som også tar seg tid til å trene teammedlemmene i situasjonen. De katalyserer ny atferd, og de utvikler evner som kan bidra til å sette vilkårene for både kortsiktig respons og langsiktig motstandskraft til din fulle tilfreds.

 4. Sist, men ikke minst kan du investere i talent og kultur – nå og for fremtiden. Selskapene som ser viktigheten av å bygge motstandsdyktige operasjoner, team og ledere kan få en toveis fordel fordi tilpasningsdyktige miljøer tiltrekker seg toppfolk som vil ha større sjanse for å lykkes og i sin tur være mer motstandsdyktige mot den typen endringer vi omtalte i begynnelsen.

Med referanse til ovenstående finner vi videre i artikkelen en rekke spissformuleringer verdt å ta med seg

 1. En smidig organisasjon er en hardfør organisasjon

 2. Selvstyrte team utstyrt med klare fullmakter fremmer motstandskraft

 3. For å fremelske organisatorisk motstandskraft og for å sikre tilpasningsevne, må virksomheter tenke annerledes om hvordan team struktureres og administreres

 4. Tilpasningsdyktige ledere skaper forutsetningene for egen virksomhets evne til endring

 5. Talent og kultur ligger til grunn for alt – nå og for fremtiden, men ting tar tid

 6. Omtrent 45 prosent av organisasjonene forventer kompetansegap i løpet av de neste fem årene, og omtrent like mange rapporterer kompetansegap i dag.

 7. Kontroll på kompetansen sikrer fremtiden

Avslutningsvis slås det fast at organisasjoner som ønsker å fremelske «resilience», må være krystallklare på hvordan de kan tilpasse sin kultur og de ansattes opplevelser. Mestring og verdi må oppleves og krigen om talentene må vinnes. Bygging og vedlikehold av kompetanse må stå i fokus. Samtidig må det sikres at organisasjonen alltid kan levere på sin strategi og misjon.

Publisert juli 2023

bottom of page