top of page

Tillit er tingen!

Design uten navn (1).png
Tillit.1.png
Trust.png

Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

Under hele pandemiperioden har vi fått høre at tillit er vårt sterkeste kort som borgere og som nasjon. Vi snakker ofte om den nordiske modellen som ikke hadde fungert uten tillit (og respekt) mellom partene. Basert på de siste måneders inngripende tiltak står det som et faktum at vi nærer stor tillit til våre politikere. Det har kun vært et fåtall og mest journalister, som har mumlet om forholdsmessighet. Vi har også erfart at tillit er lett å rive ned. En rekke skilsmisseforhold bærer bud om dette. Når tilliten er borte, går resten av relasjonen i stå.

Tillit som må bygges opp over lang tid krever gode porsjoner av

  • Integritet

  • Ærlighet

  • Respekt

  • Lojalitet

  • Omtanke

  • Ansvarlighet

  • Selvkontroll og viljestyrke (når du fristes)

Mellommenneskelig gjelder at du må leve som du prediker og dokumentere overfor dine omgivelser at du vet hva du snakker om. Dette inngir respekt. Men det holder ikke at en person har kompetanse, hvis du ikke holder ord og gjør som du sier, altså mangler integritet. I så tilfelle vet jeg jo ikke om du kommer til å gjøre det vi har blitt enige om. Samsvar mellom ord og gjerning over tid bygger tillit. Videre må du vise omtanke; også dette i ord og gjerning. Og motsatt: Dersom mistillit oppstår, er det gjerne en eller flere av disse områdene som svikter. Etablere mistillit går raskere. Det er nok at mistanken oppstår.

Bryter du med ett eller flere av disse forholden er det raskt slutt på tilliten i en relasjon. Dette gjelder i alle livets relasjoner fra barn til voksne – også dyr.

Tenk over det!

Digitalt trenger vi en tillitsbasert og friksjonsfri infrastruktur som vi kan bygge våre tjenester på. Infrastrukturen må være lagdelt og åpen slik at alle aktører og tilbydere slipper til med sine tilbud på ulike nivåer. På toppen av denne strukturen skal vi og kan vi bygge verdens beste tillitsbaserte tjenester ved at vi fjerner prestisje, deler data og åpner mulighetene for stor grad av kreativitet og innovasjon fra alle kreative sjeler (gründere), som enkelt slipper til med sine ideer på det øverste tjenestelaget i økosystemet.

NorStella jobber utrettelig for å skape en slik tillitsbasert virkelighet blant annet ved å ha fokus på sikkerhet.

Nye arbeidsformer stiller nye krav til sikkerhetsarkitekturen i virksomhetens infrastruktur. VPN var gårsdagens valg for temporær jobbing utenfor huset. Økende praktisering av hjemmekontor stiller nye krav. I den forbindelsen kom vi over et interessant innlegg fra Citrix som lever av dette og påstår at økt sikkerhet kan bety en enklere hverdag for alle ansatte. Tradisjonelt har dette vært motsatt i betydningen økt rigiditet. Vi ønsker de nye mulighetene velkommen.

bottom of page