top of page

Hvorfor feiler din digitale strategi!

Dokumenter og Uskarpe Forretningsmennene
moden business
Forretningsmøte

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

18.03.2019

I en årrekke har det vært dialog på IKT strategi som del av forretningsstrategien, eller som et frittstående virkemiddel/dokument. Erkjennelsen av IKT kun som muliggjører og ikke som standalone strategisk mulighet har etter hvert stilnet, men i det siste blitt erstattet av digitaliseringsstrategier og kullsviertro på at digitalisering isolert sett er veien til frelse og positiv topp og bunnlinje.

  

Dette vil føre galt av sted. Påstand fra min side, men sann fordi slike aktiviteter for ofte fokuserer på digitalisering isolert sett, og ikke på helheten i egen forretningsmodell.

  

Strategi er å posisjonere seg for endringer i omgivelsene på en slik måte at det gir økt verdi for kundene i forhold til konkurrentene, basert på de naturlige forutsetninger som virksomheten har. 

 

Det er imidlertid flere sammensatte årsaker til at digitaliseringsstrategier feiler: 

 1. Digitalisering er uklart definert. Bevisstheten på hva digitalisering innebærer er mangelfull eller ikke tilstedeværende. Bruk tid på å avklare hvilke muligheter teknologien representerer for din virksomhet. Tenk innovativt og utenfor boksen. 
   

 2. Digitalisering er disrupsjon med store økonomiske konsekvenser både riktig og feil håndtert. Ikke glem at egne konkurrenter er i tilsvarende situasjon, svært få overblikker hele det totale bildet, men alle ser deler av det. Vinneren tar ofte alt, og det som måtte bli igjen tilfaller de som evner å handle og navigere hurtig og riktig i kjølvannet etter vinneren.
   

 3. Hevdvunne suksesskriterier endres. Det som virket før virker nødvendigvis ikke lenger. Kravet fra kundene øker. Å være best på telefonen hjelper lite når kundene prioriterer mail eller chat. Virksomhet innenfor etablerte grenser gir ikke lenger trygghet. Digitalisering kjenner ingen grenser. Det er etter hvert blitt mange måter å omgå mediabransjens soneinndeling for å kunne melke maksimalt i alle markeder?
   

 4. Gründerne kommer og de har ingen digitaliseringsstrategi, bare en god ide og masse driv. De første kan kanskje håndteres med oppkjøp, men det kommer bølge på bølge. Verdikjedene blir aldri de samme når disse har gjort sitt inntog, og Porter lever i beste velgående. Etablering av relasjoner B2B vil være en god ide. Nettverk i nettverk og verdirom er svaret 
   

 5. Bli ved din lest! Digitalisering behøver ikke bety at du må over i helt ny virksomhet. Utnytt den kompetansen virksomheten din har, men lukk ikke øynene for nye muligheter som teknologien skaper. Ingen grunn til å kopiere Kodak. 
   

Disse punktene antyder at det fortsatt er menneskene, kompetansen og kulturen i virksomheten det bør bygges på. Teknologien er en muliggjører og det vil alltid være evnen til å utnytte denne som skaper de strategiske vinnerne. 

bottom of page