top of page
NorStealla_uten.png

ARRANGEMENTER hos NORSTELLA

NorStealla_uten.png
2024_edited.jpg

Årskalender

Arrangementskalender 2024


Alle våre aktiviteter kunngjøres i nyhetsbrev, på LinkedIn, Facebook, Twitter og her på NORSTELLA.no.

Følg med og meld deg på nyhetsbrevet fra NORSTELLA her! 

DT.png

28.08.2024
 

Digitale Toppledere

Neste møte i Digitale Toppledere blir avholdt onsdag 28. august 2024 hos TietoEvry.

Vil du vite mer om Digitale Toppledere? Ta kontakt med nettverksleder Lise Arvesen.

Møte nr. 2 i Digitale Toppledere 2024.

Vel møtt!

 

Illustrasjoner NorStella (1).png

31.10.2024
NB! Ny dato!

Internasjonal handelsforenkling

Finner sted torsdag 31. oktober 2024 kl. 09:00-13:00 hos Polyteknisk forening.

Hold av datoen og følg med for påmelding​

Illustrasjoner NorStella (1).png

April 2024

Internasjonal handelsforenkling

Fant sted torsdag 18. april 2024 kl. 09:00-13:00 hos Polyteknisk Forening, Oslo.

Programmet for vårens møte i nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling.

 • Incoterms betydning ved import/eksport, og fortolling til EU

 • Masterdata - Viktigheten av korrekte opplysninger for korrekt deklarering

 • Digital bestilling til betalingsprosess som mulig informasjonskilde til digital tolldeklarasjonsprosess

 • Digitoll i praksis

 • Digitoll - Status og veien videre

 • Fremtidens tollbehandling - konsept for videreutvikling av vareførselsprosessene

For fullstendig program for dagen se her.

Styringssamarbeid 2.png

September 2023
 

Samhandlingsarena # 18 - del 2

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid? Hva er alternativet?

Webinar nr 2 ble avholdt 28. september 2023

DAGENS TEMA

Hva er alternative styringsmodeller?

 • Når digital samhandling er nødvendig for å løse store samfunnsutfordringer må vi tenke nytt! v/ direktør Frode Danielsen, Digdir

 • Hvordan forstå og å tilpasse seg endringer i omgivelsene Ny syntese-modellen v/ direktør Hilde Singsaas, DFØ

 • Dynamisk nyttestyring for økt endringsevne i offentlig sektor v/ prosjektleder Ine Haustreis, Skatteetaten

 • "Missions" som ny innovasjonsmodell for tverrsektorielt samarbeid av krevende samfunnsutfordringer – case Ungt Utenforskap v/ avdelingsdirektør Monica Fossnes Petersson, KS

 • Hva sier Veiledningen om styring og organisering av sammenhengende tjenester? v/seniorrådgiver Kristin Karlsrud Haugse og Hans Nilsson, Digdir

 • Oppsummering: Etatstyring vs nye styringsteknikker v/ Arild Haraldsen, StratIT

 • Q/A

Moderator for innlegg og debatt Arild Haraldsen, StratIT

 

Se hele programmet for Samhandlingsarena # 18 her.

Illustrasjoner NORSTELLA (1).png

August 2023
 

Regnskapssystemforum

- en samhandlingsarena for leverandører av regnskapssystemer.

2. møte i faggruppen Regnskapssystemforum ble avholdt torsdag 31. august kl 12.30 - 15.00 (på Teams)

PROGRAM:

 • Tilgang til informasjon fra Skatteetaten via APIer v/ Tuva Benum, Skatteetaten

 • Forenkling for næringslivet v/ Anders Stokka, Fiken

 • Status for register over reelle rettighetshavere ved Brønnøysundregistrene v/ Ivar Holger Olsen, Brønnøysundregistrene.

 • Hvordan drive og utvikle forumet? Organisering, finansiering og lederskap.

Moderator for innlegg og debatt - Håkon Olderbakk, NORSTELLA

Les mer og se opptak fra møtet her.

Oxalis_gold_white_edited_edited_edited.png

12.06.2024
 

Oxalis Community Technical Meeting

All members of Oxalis Comminuty are invited to the next Oxalis Community Technical Meeting.

Wednesday, June 12th. 2024

at 09:30 - 10:30AM CET 

Agenda:

1: The latest development status

2: Status on Road map (including relevant changes and information from Peppol)

3: What´s next?

4: Any other business?

​​We are looking forward to seeing (and hearing) our members in the meetings!

Not a member of Oxalis Community?

Join us here: 

Oxalis_gold_white_edited_edited_edited.png

04.09.2024
 

Oxalis Community Technical Meeting

All members of Oxalis Comminuty are invited to the next Oxalis Community Technical Meeting.

Wednesday, September 4th. 2024

at 09:30 - 10:30AM CET 

Agenda:

1: The latest development status

2: Status on Road map (including relevant changes and information from Peppol)

3: What´s next?

4: Any other business?

​​We are looking forward to seeing (and hearing) our members in the meetings!

Not a member of Oxalis Community?

Join us here: 

NorStealla_uten liten.png

Tidligere 
arrangementer

Tidligere arrangementer hos NORSTELLA

Ta en titt her, for et tilbakeblikk på tidligere arrangementer fra NORSTELLA.

Våre avholde webinarer vil du finne her.

Nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling avholder to møter hvert år, vår og høst. Et tilbakeblikk på tidligere møter finner du her.

IntHandel2023.png

Oktober 2023

Internasjonal Handelsforenkling 

Høstens møte i Nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling ble avholdt torsdag 19.oktober 2023 hos Polyteknisk Forening.

PROGRAM FOR DAGEN

 

 • Velkommen v/Grete Astad, Daglig leder Tollkonsult AS og leder av nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling, NORSTELLA

 • Tollnytt fra Brussel v/Tor Gjermund Fredriksen, Tolletatens representant i Brussel

 • EU’s krav om digitale produktpass – nye utfordringer, nye muligheter v/ Knut Vala, COO, GS1 Norway

 • Fellesmeldingstandard v/ Rolf Lysfjord, styreleder, NORSTELLA

 • Avvikling av deklareringsunntaket for varesendinger under 350 kroner v/ prosjektleder Rune André Fjelly, Skatteetaten og Emilie Rød Markali, prosjektleder, Tolletaten

 • Digitoll v/ Stig Løland, seksjonssjef, Tolletaten

 • Avslutning faglig del v/ Grete Astad

Det blir mulighet for å kjøpe boken "Innføring i tollavgift og vareførsel" som kom ut på Gyldendal Forlag 7. august i år. Boken er skrevet av Helge Lindrup og Linn Marie Meisfjordskar. Helge Lindrup representerer forfatterne på møtet. Benytt sjansen til å kjøpe boken og slå av en prat med en av forfatterne. 

Nyhetsbrev samarbeid.png

September 2023
 

Felles meldingsstandard

NORSTELLA inviterte til oppstartsmøte i Felles meldingsstandard fellesskapet.

Fredag 22. september 2023 kl 13:00-14:30

BAKGRUNN

I forbindelse med implementeringen av det nye hovedløpet for næringslivet har Tolletaten som kjent utviklet en løsning for digital innmelding av leveranser som skal tollbehandles før grensepassering. Denne løsningen inngår i Tolletatens nye konsept kalt «Digitoll», som omfatter digitalisering av næringslivets plikter ved import og eksport av varer til/fra Norge.

Dessverre er denne løsningen i liten grad tilrettelagt for næringslivet og samhandling mellom de ulike aktørene i forsyningskjeden: Dette gjelder spesielt meldingsutvekslingen mellom transportør og speditør, som i fremtiden skal deklarere godset før ankomst til Norge.

For å kunne løse utfordringen med henblikk på den nødvendige meldingsutvekslingen mellom transportør og speditør i fremtiden, ser vi et behov for å etablere en felles og åpen standard som hele næringslivet kan ta i bruk. 

Les videre her: 

 

Nyhetsbrev samarbeid.png

Høsten 2024
 

Regnskapssystemforum

Vi planlegger et nytt møte i forumet til høsten og oppfordrer alle som er interesserte i å ta kontakt og registrere interesse, slik at dere kan få informasjon og bli invitert til møtet.

Følg med her og på NORSTELLA's Linkedin og Facebook side for siste nytt!

I mellomtiden kan du ta en titt her.

Oxalis_gold_white_edited_edited_edited.png

18.09.2024
 

Oxalis Community Business Context Meeting

All member of Oxalis Comminuty are invited to the next Oxalis Community Busniess Context Meeting.

Wednesday, September 18th. 2024

at 09:30 - 10:30AM CET 

Agenda: WIP​

​​We are looking forward to seeing (and hearing) our members in the meetings!

Please save the date!

Not a member of Oxalis Community?

Join us here: 

Digitoll (1).png

Mai 2024
 

Behov for en mer helhetlig strategi for livshendelser

Livshendelser er et uttrykk for at brukerens behov skal settes i sentrum når vi utvikler digitale tjenester. Dette innfører økosystemtankegang i utvikling av tjenester og gir mer brukerrettede tjenester. Og ikke minst gir det motivasjon til å jobbe på tvers av sektorer.

Det krever en ny måte å tenke på hvor løsninger utarbeides sammen på tvers av forvaltningen og med relevante private aktører, frivilligheten og innbyggerne. Noen ganger vil selve løsningen leveres på private aktørers digitale flater.

På seminaret, som er et samarbeid mellom Digdir og NORSTELLA, vil deltakerne få innsikt i flere gode eksempler på en slik helhetstenkning. I paneldebatten vil vi ha en dialog om utfordringene og mulighetene en slik helhetstenkning gir. Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis.

Tid: Tirsdag 14. mai kl. 08:30.-11:30

Sted: Økern Portal / Digitalt

 

Styringssamarbeid 2.png

Oktober 2023
 

Samhandlingsarena # 18 - del 3

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid? Hva er alternativet?

Webinar nr 3 ble avholdt 12. oktober 2023 med paneldebatt i studio og publikum på teams. 

Tema: Digitalisering og styringsstruktur

Paneldebatt med oppsamlede spørsmål underveis fra Samhandlingsarena #18 webinar  nr 1 og 2.

I studio stiller:

Bendik Bygstad, UiO

Svein Ragnar Kristensen, Digitaliseringsrådet

Idar Kreutzer, NHO

Kristin Weidemann Wieland, KS

Birgitte Yttri , Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

Hilde Singsaas, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (Dfø )

 

​Moderator for innlegg og debatt - Arild Haraldsen, StratIT

Se hele programmet for Samhandlingsarena # 18 her.

Styringssamarbeid 2.png

September 2023
 

Samhandlingsarena # 18 - del 1

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid? Hva er alternativet?

Webinar nr 1 ble avholdt torsdag 14. september.

TEMA:

Hva er svakhetene ved dagens styringsmodell?

 • Kort innledning v/ daglig leder Agathe Tørris, NORSTELLA

 • Økosystemer utfordrer styringsmodellen v/professor Bendik Bygstad, UiO.

 • Hvilke erfaringer har Digitaliseringsrådet med   styringsstrukturen v/ Svein Ragnar Kristensen, Digitaliseringsrådet

 • Samarbeid på tvers krever tillitsbasert styringsform v/ direktør Idar Kreutzer, NHO

 • Digitalt verdikjedesamarbeid innen sjømat, v/Direktør for havbruk Jon Arne Grøttum

 • Hvordan fungerer samhandlingsmodellen mellom stat og kommune v/ avdelingsdirektør Asbjørn Finstad, KS

 • Q&A

Moderator for innlegg og debatt - Arild Haraldsen, Stratit

Se hele programmet for Samhandlingsarena # 18 her.

bottom of page