AKTIVITETER 

Deltagerforum 2020
NorStella er en stiftelse. Stiftelser har vedtekter. For NorStella betyr det blant annet at vi avholder et årlig møte kalt Deltagerforum hvor fjorårets resultater og årets planer presenteres. 
Årets evenement finner normalt sted i april, men i år er ingenting normalt - mer Coronalt.

20. august 2020

WEBINAR FRA K+
Fra Servicekommune til Samskapingskommune?
 
Hva legger Gjøvik kommune i Samskaping helt konkret?
Hvorfor har de startet ByLab prosjektet og hva har de erfart så langt? 
Møt prosjektleder Anne Marthe Zettervall fra Gjøvik kommune og hør  hennes 3 beste råd til økt samskaping!

April

Samhandlingsarena # 17
Direktoratet for e-helse har i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS) foreslått anskaffet en felles kommunal pasientjournal – Akson – til en samlet kostnad på 23 milliarder som gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 27 milliarder etter 17 år.

Vi stiller spørsmålet: 

Kan behovet bli løst på annen måte enn gjennom et felles system?

På NorStellas Samhandlingsarena 7. oktober vil du få presentert behovet, men samtidig få satt søkelyset på hvordan dette behovet kan løses på andre måter enn gjennom ett stort system.

7. oktober 2020

PROGRAM 2020/2021
 
Her finner du NorStellas årskalender for 2020/2021.
 
Gå gjerne inn på NorStellas medlemsbibliotek og se på tidligere presentasjoner og videoklipp fra våre arrangemenger.
Oppdatert 30.4.2020

2020

WEBINAR FRA K+
Vil du høre hva "Kvikktest" er?
 
Hør Smartbysjef Gunnar Crawford, fra Stavanger kommune dele sine erfaringer om hvordan næringslivet kan utvikle løsninger.

Mai

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon