top of page
NorStealla_uten.png

ARRANGEMENTER hos NORSTELLA

NorStealla_uten.png
2024_edited.jpg

Årskalender

Arrangementskalender 2024


Alle våre aktiviteter kunngjøres i nyhetsbrev, på LinkedIn, Facebook, Twitter og her på NORSTELLA.no.

Følg med og meld deg på nyhetsbrevet fra NORSTELLA her! 

DT.png

13.03.2024
 

Digitale Toppledere

Neste møte i Digitale Toppledere blir avholdt onsdag 13. mars 2024 hos Digdir.

(kun for inviterte)

Møte nr. 1 i Digitale Toppledere 2024.

Vel møtt!

 

mikrofon Closeup

18.04.2024

Deltagerforum 2024

NORSTELLA ønsker velkommen til årets Deltagerforum torsdag 20. april.

 

Sted: Sentralt i Oslo

Tid: Torsdag 18. april 2023 kl. 16.00 - 19.00

 

Deltagerforum er NORSTELLAs 

vedtektsfestede årsmøte og skal avholdes innen utgangen av april hvert år, med tre ukers varsel.

Deltakerforumet består av representanter av registrerte deltakere i NORSTELLA. Med registrerte deltakere menes;

 • bedrifter, organisasjoner, offentlige virksomheter eller personer som er registrert som deltaker i NORSTELLA mot å betale en fastsatt medlemsavgift

 • andre som etter Styrets mening bidrar til arbeidet enten gjennom annen finansiell støtte eller en betydelig egen arbeidsinnsats i stiftelsens arbeid.

Link til påmelding samt saksdokumenter er under utarbeidelse.

Sett av datoen!

Styringssamarbeid 2.png

Oktober 2023
 

Samhandlingsarena # 18 - del 3

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid? Hva er alternativet?

Webinar nr 3 ble avholdt 12. oktober 2023 med paneldebatt i studio og publikum på teams. 

Tema: Digitalisering og styringsstruktur

Paneldebatt med oppsamlede spørsmål underveis fra Samhandlingsarena #18 webinar  nr 1 og 2.

I studio stiller:

Bendik Bygstad, UiO

Svein Ragnar Kristensen, Digitaliseringsrådet

Idar Kreutzer, NHO

Kristin Weidemann Wieland, KS

Birgitte Yttri , Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

Hilde Singsaas, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (Dfø )

 

​Moderator for innlegg og debatt - Arild Haraldsen, StratIT

Se hele programmet for Samhandlingsarena # 18 her.

Styringssamarbeid 2.png

September 2023
 

Samhandlingsarena # 18 - del 1

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid? Hva er alternativet?

Webinar nr 1 ble avholdt torsdag 14. september.

TEMA:

Hva er svakhetene ved dagens styringsmodell?

 • Kort innledning v/ daglig leder Agathe Tørris, NORSTELLA

 • Økosystemer utfordrer styringsmodellen v/professor Bendik Bygstad, UiO.

 • Hvilke erfaringer har Digitaliseringsrådet med   styringsstrukturen v/ Svein Ragnar Kristensen, Digitaliseringsrådet

 • Samarbeid på tvers krever tillitsbasert styringsform v/ direktør Idar Kreutzer, NHO

 • Digitalt verdikjedesamarbeid innen sjømat, v/Direktør for havbruk Jon Arne Grøttum

 • Hvordan fungerer samhandlingsmodellen mellom stat og kommune v/ avdelingsdirektør Asbjørn Finstad, KS

 • Q&A

Moderator for innlegg og debatt - Arild Haraldsen, Stratit

Se hele programmet for Samhandlingsarena # 18 her.

Grete Astad (3).png

29.02.2024
 

Regnskapssystemforum

Vi beklager å meddele at møtet 29. februar dessverre har blitt avlyst.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon.

Se her for tidligere møter i gruppen.

Oxalis_gold_white_edited_edited_edited.png

20.03.2024
 

Oxalis Community Business Meeting

As a Gold member of Oxalis Comminuty you are invited to the first Oxalis Community Business Meeting.

Wednesday, March 20th. 2024 at 10:00AM CET 

Save the date - more information to follow.

​We are looking forward to seeing (and hearing) our members in the meetings!

Not a member of the community? Join us here.

NorStealla_uten liten.png

Tidligere 
arrangementer

Tidligere arrangementer hos NORSTELLA

Ta en titt her, for et tilbakeblikk på tidligere arrangementer fra NORSTELLA.

Våre avholde webinarer vil du finne her.

Nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling avholder to møter hvert år, vår og høst. Et tilbakeblikk på tidligere møter finner du her.

Styringssamarbeid 2.png

September 2023
 

Samhandlingsarena # 18 - del 2

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid? Hva er alternativet?

Webinar nr 2 ble avholdt 28. september 2023

DAGENS TEMA

Hva er alternative styringsmodeller?

 • Når digital samhandling er nødvendig for å løse store samfunnsutfordringer må vi tenke nytt! v/ direktør Frode Danielsen, Digdir

 • Hvordan forstå og å tilpasse seg endringer i omgivelsene Ny syntese-modellen v/ direktør Hilde Singsaas, DFØ

 • Dynamisk nyttestyring for økt endringsevne i offentlig sektor v/ prosjektleder Ine Haustreis, Skatteetaten

 • "Missions" som ny innovasjonsmodell for tverrsektorielt samarbeid av krevende samfunnsutfordringer – case Ungt Utenforskap v/ avdelingsdirektør Monica Fossnes Petersson, KS

 • Hva sier Veiledningen om styring og organisering av sammenhengende tjenester? v/seniorrådgiver Kristin Karlsrud Haugse og Hans Nilsson, Digdir

 • Oppsummering: Etatstyring vs nye styringsteknikker v/ Arild Haraldsen, StratIT

 • Q/A

Moderator for innlegg og debatt Arild Haraldsen, StratIT

 

Se hele programmet for Samhandlingsarena # 18 her.

Illustrasjoner NORSTELLA (1).png

August 2023
 

Regnskapssystemforum

- en samhandlingsarena for leverandører av regnskapssystemer.

2. møte i faggruppen Regnskapssystemforum ble avholdt torsdag 31. august kl 12.30 - 15.00 (på Teams)

PROGRAM:

 • Tilgang til informasjon fra Skatteetaten via APIer v/ Tuva Benum, Skatteetaten

 • Forenkling for næringslivet v/ Anders Stokka, Fiken

 • Status for register over reelle rettighetshavere ved Brønnøysundregistrene v/ Ivar Holger Olsen, Brønnøysundregistrene.

 • Hvordan drive og utvikle forumet? Organisering, finansiering og lederskap.

Moderator for innlegg og debatt - Håkon Olderbakk, NORSTELLA

Les mer og se opptak fra møtet her.

Oxalis_gold_white_edited_edited_edited.png

06.03.2024
 

Oxalis Community Technical Meeting

As a Gold member of Oxalis Comminuty you are invited to the next Oxalis Community Technical Meeting.

Wednesday, March 6th. 2024 at 10:00AM CET 

Agenda:

1: The latest development status

2: Status on Road map (including relevant changes and information from Peppol)

3: What´s next?

4: Any other businessss?

​​We are looking forward to seeing (and hearing) our members in the meetings!

Not a member of Oxalis Community?

Join us here: 

Illustrasjoner NorStella (1).png

18.04.2024

Internasjonal Handelsforenkling 

Velkommen til det 6. møtet i Nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling

 

Sted: Sentralt i Oslo

Tid: Torsdag 18. april 2023 kl. 09.00 – 13.00

 

Programmet for vårens møte i nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling er snart klart.

 

Her er hovedtemaene som dekkes i vårens møte:

 

 • Masterdata - Viktigheten av korrekte opplysninger for korrekt deklarering

 • Incoterms betydning ved import/eksport, og fortolling til EU

 • Digitoll i praksis

 • Digitoll - Status og veien videre

 • Fremtidens tollbehandling - konsept for videreutvikling av vareførselsprosessene

 

Sett av torsdag 18. april til faglig oppdatering og hyggelige møter med kollegaer i logistikkbransjen.

 

Håper vi ses!

IntHandel2023.png

Oktober 2023

Internasjonal Handelsforenkling 

Høstens møte i Nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling ble avholdt torsdag 19.oktober 2023 hos Polyteknisk Forening.

PROGRAM FOR DAGEN

 

 • Velkommen v/Grete Astad, Daglig leder Tollkonsult AS og leder av nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling, NORSTELLA

 • Tollnytt fra Brussel v/Tor Gjermund Fredriksen, Tolletatens representant i Brussel

 • EU’s krav om digitale produktpass – nye utfordringer, nye muligheter v/ Knut Vala, COO, GS1 Norway

 • Fellesmeldingstandard v/ Rolf Lysfjord, styreleder, NORSTELLA

 • Avvikling av deklareringsunntaket for varesendinger under 350 kroner v/ prosjektleder Rune André Fjelly, Skatteetaten og Emilie Rød Markali, prosjektleder, Tolletaten

 • Digitoll v/ Stig Løland, seksjonssjef, Tolletaten

 • Avslutning faglig del v/ Grete Astad

Det blir mulighet for å kjøpe boken "Innføring i tollavgift og vareførsel" som kom ut på Gyldendal Forlag 7. august i år. Boken er skrevet av Helge Lindrup og Linn Marie Meisfjordskar. Helge Lindrup representerer forfatterne på møtet. Benytt sjansen til å kjøpe boken og slå av en prat med en av forfatterne. 

Nyhetsbrev samarbeid.png

September 2023
 

Felles meldingsstandard

NORSTELLA inviterte til oppstartsmøte i Felles meldingsstandard fellesskapet.

Fredag 22. september 2023 kl 13:00-14:30

BAKGRUNN

I forbindelse med implementeringen av det nye hovedløpet for næringslivet har Tolletaten som kjent utviklet en løsning for digital innmelding av leveranser som skal tollbehandles før grensepassering. Denne løsningen inngår i Tolletatens nye konsept kalt «Digitoll», som omfatter digitalisering av næringslivets plikter ved import og eksport av varer til/fra Norge.

Dessverre er denne løsningen i liten grad tilrettelagt for næringslivet og samhandling mellom de ulike aktørene i forsyningskjeden: Dette gjelder spesielt meldingsutvekslingen mellom transportør og speditør, som i fremtiden skal deklarere godset før ankomst til Norge.

For å kunne løse utfordringen med henblikk på den nødvendige meldingsutvekslingen mellom transportør og speditør i fremtiden, ser vi et behov for å etablere en felles og åpen standard som hele næringslivet kan ta i bruk. 

Les videre her: 

 

bottom of page