AKTIVITETER 

Samhandlingsarena # 17

Direktoratet for eHelse har foreslått en løsning for helhetlig samhandling og felles kommunal journal, kalt Akson. KS og kommuner som har deltatt i arbeidet har støttet hovedinnretningen, under forutsetning av realisering gjennom stegvis utvikling og at en rekke gjenstående spørsmål må avklares før man tar endelig stilling til prosjektet.

Alle er enige om behovet og målet. Mange mener Akson ikke er løsningen på de utfordringer helsesektoren har. NorStella tar opp denne problemstillingene på sin SAMHANDLINGSARENA 7. oktober. Vi vil da peke på de alternativene som finnes og det handlingsrommet som eksisterer. For vi er sikre på at det er der!

Interessert? Program og presentasjon finner du her

7. oktober

WEBINAR FRA K+
Fra Servicekommune til Samskapingskommune?
 
Hva legger Gjøvik kommune i Samskaping helt konkret?
Hvorfor har de startet ByLab prosjektet og hva har de erfart så langt? 
Møt prosjektleder Anne Marthe Zettervall fra Gjøvik kommune og hør  hennes 3 beste råd til økt samskaping!

April

WEBINAR FRA K+
Innovative anskaffelser - kun for de store kommunene?
 

Cecilie Møller Endresen fra Nasjonalt program for leverandørutvikling forteller hva de er; Pådrivere, tilretteleggere, fasilitatorer for innovasjon for fremtidsrettede løsninger i utgangspunkt ved behov i offentlige anskaffelser. De etterspør nye og bedre løsninger i markedet gjennom offentlige anskaffelser.

Vil du høre hva Cecilie Møller Endresen har å dele?

Juli

PROGRAM 2020/2021
 
Her finner du NorStellas årskalender for 2020/2021.
 
Gå gjerne inn på NorStellas medlemsbibliotek og se på tidligere presentasjoner og videoklipp fra våre arrangemenger.
Oppdatert 30.4.2020

2020

WEBINAR FRA K+
Vil du høre hva "Kvikktest" er?
 
Hør Smartbysjef Gunnar Crawford, fra Stavanger kommune dele sine erfaringer om hvordan næringslivet kan utvikle løsninger.

Mai

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon