top of page

AKTIVITETER hos NorStella 2023 

Image by Bastian Riccardi

Årskalender'23

Årskalender 2023

Oppdatert årskalender for NorStella finner du her

Alle aktiviteter kunngjøres i nyhetsbrev og på NorStella.no.

Følg med og meld deg på nyhetsbrevet her!


Oppdatert 03.03.2023


 
Deltagerforum2023.png

20.04.2023
 

NorStella Deltagerforum 2023

NorStella avholder sitt Deltagerforum - Årsmøte - torsdag 20. april 2023 kl 16:30-19:00.

Deltagerforum er NorStellas vedtektsfestede årsmøte og skal avholdes innen utgangen av april hvert år, med tre ukers varsel.

​Deltakerforumet består av representanter av registrerte deltakere i NorStella. Med registrerte deltakere menes;

 • ​bedrifter, organisasjoner, offentlige virksomheter eller personer som er registrert som deltaker i NorStella mot å betale en fastsatt medlemsavgift,

 • andre som etter Styrets mening bidrar til arbeidet enten gjennom annen finansiell støtte eller en betydelig egen arbeidsinnsats i stiftelsens arbeid.

I år som i fjor avvikles Deltagerforum 20. april i Polyteknisk forenings lokaler med oppmøte kl. 16:00 til lett bevertning.

 

Hans Christian Holte.jpg

Nav -
Tillitsreformen

Nav – først ute med Tillitsreformen i staten, hva kommer ut av det?

Tillitsreformen omtales av Regjeringen som et av de viktigste prosjektene de skal gjennomføre. Målet med reformen er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne til rett tid.

 

Hvordan griper Nav sjefen dette? Hva konkret mener han skal komme ut av dette? Er det egentlig mulig å måle om man lykkes?

Hør Lise Arvesen fra NorStella i samtale med Nav sjef Hans Christian Holte.

Kampenomdinedata2.png

September 2022
 

Kampen om Dine data -  Deling og gjenbruk av offentlige data
Se programmet her

NorStella arrangerte 30.11 vårt første folkemøte med søkelys på eierskap til egne data.

Hovedtesen i møtet var at vi ukritisk gir fra oss råderetten over egne data til aktører som vet å utnytte denne langt utover hva vi greier å forestille oss. Ikke nødvendigvis i ideell hensikt

 

Vi har laget en kort filmsnutt som oppsummerer deler av den erkjennelsen vi sitter igjen med etter møtet. Du finner filmen her.

 

NorStella har i rapporten "NorStella-Digital Tilstand 2022"  kartlagt utviklingen innen offentlige tjenester, og sett på hva som hindrer utvikling, sammen med hva som kjennetegner virksomheter som lykkes med digital transformasjon av tjenestetilbud.

NorStella har så langt planlagt tre oppfølginger av denne rapporten. Ett arrangement var under Arendalsuka 18. august 2022, et åpent folkemøte  ble holdt 22. september, og et møte i NorStella Digitale Toppledere 28. september. 

Tor Wallin Andrassen.jpg

"Innovation washing"

«Hvordan kan store norske virksomheter unngå å havne i «Innovation washing» fella?

Hva mener en professor i innovasjon skal til å for å lykkes bedre når små oppstart selskap inngår innovasjonssamarbeid med store virksomheter?»

Hør Tor Wallin Andreassen, professor i innovasjon ved NHH i samtale med Lise Arvesen fra NorStella.

Eirin Nor Stella.png

Digital transformasjon

Fra effektivisering til effekt?

Er ny kompetanse nøkkelen for å beholde vår velferdsstat?

Hva betyr egentlig digital transformasjon?

Vet du at det finnes et test for å sjekke hvilken generasjon du tilhører for digital modenhet? Nysgjerrig på å høre mer? Klikk her.

Det er noen av spørsmålene Eirin Folde i Digitaliseringsinstituttet reflekterer rundt i dette webinaret.

Illustrasjoner NORSTELLA (1).png

28.03.2023
 

Regnskapssystemleverandørforum

Invitasjon til etablering av en faggruppe med leverandører av regnskapssystemer.

NorStella ser regnskapssystemer som sentrale i å legge til rette for samhandling og dermed et behov for å skape en samhandlingsarena for leverandører av regnskapssystemer, for å:

 • finne nye muligheter og forenklinger for SMBenes digitale samhandling

 • bruke informasjon fra regnskapssystemer for å utvikle nye tjenester ved å dele data

Vi har erfart at regnskapssystemleverandørene ikke har noen egen organisasjon som det er naturlig å kontakte for å etablere dialog og samhandling. I dag er kommunikasjonen med disse aktørene ukoordinert fra ulike prosjekter og initiativer, både mellom og innenfor ulike etater, og med private aktører.

 

NorStella har lyst til å gjøre noe med dette og inviterer til et digitalt oppstartsmøte den  28.mars kl. 13:00-15:00.

Idar Kreutzer profil.jpg

High impact -
low profile

Nøkkelen til suksessen bak DSOP (Digital Samhandling Offentlig Privat)

Hør hva Idar Kreutzer mener med «High impact, low profile» og hva som er nøkkelen til suksessen bak DSOP (Digital Samhandling Offentlig Privat) og hvor han mener veien nå går videre?

 

Klikk deg inn og hør NorStella v/Lise Arvesen i samtale med administrerende direktør Idar Kreutzer, Finans Norge.

NorStella ønsker alle medlemmer og forretningsforbindelser en Riktig god jul og et Godt ny

Arrangementer 
i 2022

Tidligerer Arrangementer følger...

En oppdatert årskalender for NorStella for aktuelle nye arrangementer finner du her

Alle våre aktiviteter kunngjøres i nyhetsbrev og på NorStella.no.

Følg med og meld deg på nyhetsbrevet her!


Oppdatert 03.03.2023


 
Kampenomhvemduer2.png

September 2022

Kampen om hvem du er 

Innen 2023, må alle EØS land tilby en «lommebok» for digital identitet

Kontrollen over egne data begynner ett sted – sterk digital identitet. Det hevder i hvert fall mange som jobber i identitetsbransjen.

 

Hør fra bransjeeksperter innenfor ID, om hvordan landskapet kommer til å endre seg over de neste årene, og hvordan dette påvirker både næringsliv og individer.

AGENDA

 • Intro ved Nina Mathiesen (NorStella)

 • Strategi for Nasjonal eID (Tor Alvik, DigDIr)

 • Kritisk infrastuktur bør forvaltes av fellesskapet (Niklas Sandqvist, Aera Payment & Identification)

 • The Phytigal Evolution of Identity (Katryna Dow, CEO i Meeco)

 • Mennesket i sentrum – kan eID være enkelt for den enkelte (John-Erik Setsaas, Signicat)

 • Paneldebatt: Er den nasjonale eID strategien ambisiøs nok?

  • Tor Alvik, Niklas Sandqvist, John-Erik Setsaas, Nina Mathiesen (moderator)

Tobias Studer Andersson.jpg

Innovasjons-
samarbeid

Hvorfor strander halvparten av alle innovasjonssamarbeid mellom små startups og store organisasjoner? Hva skal til for å lykkes litt bedre, litt flere ganger?

Hvem har ansvaret for at prosessen i slike samarbeid lykkes? Skal ansvaret deles eller ligger svaret i å tenke helt nytt? Hva mangler de store virksomhetene for å unngå "innovation washing"?

Lytt til Tobias Studer Andersson, leder for Sopra Steria Scale up i intervju med Lise Arvesen fra NorStella. Tobias deler både erfaringer og ikke minst sine beste råd.

johan-englund-web_edited.jpg

Start OFF

Trenger offentlig sektorer hjelp fra oppstartsbedrifter for å øke egen innovasjonstakt?

Nå tas det grep om innovasjonstakten i offentlig sektor? Offentlig anskaffelser er overført til DFØ.

 

Målet er å risiko avlaste offentlig sektor under innovasjonsprosesser med startup bedrifter. Hør prosjektleder Johan Englund fortelle hvilke floker programmet skal løse og hva gevinsten vil bli!

Illustrasjoner NorStella (1).png

20.04.2023

Internasjonal Handelsforenkling 

Vårens møte i nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling 2023.

Sett av torsdag 20. april allerede nå, til faglig oppdatering og nettverksbygging.

Det er mye som skjer innen internasjonal handel og vår bransje for tiden, og det er viktig å holde seg oppdatert på det som skjer. Det kan være vinn eller forsvinn.

Vi følger tett på utviklingen i vår bransje, og tar opp dagsaktuelle temaer. Vi ønsker å være en viktig møteplass for bransjen for utveksling av kunnskap samt gode diskusjoner om endringene vår bransje står overfor.

Håper vi ses!

DT.png

10.05.2023
 

Digitale Toppledere

Neste møte i Digitale Toppledere blir avholdt onsdag

10. mai 2023.

Møte vil foregå hos Virke.

(kun for inviterte)

Møte nr. 2 i Digitale Toppledere 2023.

Vel møtt!

 

Design uten navn (1)_edited.jpg

Oktober 2022

Internasjonal Handelsforenkling 

Høstens møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling møte nr. 2 i 2022 ble avholdt  torsdag 20. oktober.

Digital samhandling er den overordnede trenden innen internasjonal handel, og digitale løsninger utvikles for å erstatte tidkrevende og manuelle løsninger og prosedyrer.

 

Vi følger opp denne utviklingen i våre møter fremover, og inviterer foredragsholdere fra offentlige etater og privat næringsliv til å snakke om dette.  

Program for møtet 20.10.22

 

 • Pilot e-ATA Carnet

 • eCMR – Status for arbeid og planer for pilotprosjekter

 • Ny tollovgivning trer i kraft 1. januar 2023. Er din bedrift forberedt?

 • Gjennomgang remburs (Letter of Credit) som oppgjørsform ved internasjonal handel

StineViksdal.jpg

Forskning - 
Innovasjon

«Hvor godt lykkes vi med å få forskningsbasert innovasjon ut i markedet i Norge?” Hva står eventuelt i veien for å få enda større effekt?

 

Norge investerer årlig 41 milliarder på forskning. Siden 2003 har vi hatt store ambisjoner om å ta spennende forskningsresultater ut i markedet gjennom de 11 TTO’ene (Teknologi overføringskontorene). VIS i Bergen er ett av dem.

 

Hør hva daglig leder Stine Fiksdal forteller om suksess og hindre i intervju med Lise Arvesen fra NorStella. Hvordan måles resultatene av disse milliardene?

Kristin Steien Bratlie.jpeg

Økt entreprenørskap

Hva gjør hovedorganisasjonen Virke for å møte og bidra til økt entreprenørskap i Norge?

I en konkurranse situasjon som stadig blir tøffere, hva skal til for at flere gründere lykkes?

Hva trenger de?

Er kobling mellom de store selskapene og de små helt nødvendig for å få de små til å fly? Hvilken rolle tar Virke her?

 

Møt leder for innovasjon og entreprenørskap hos Virke, Kristin Steien Bratlie og hør hennes refleksjoner og ambisiøse mål.

Bilde+Anne+Marthe.jpg

Samskaping

Fra Servicekommune til Samskapingskommune?
 
Hva legger Gjøvik kommune i Samskaping helt konkret?
Hvorfor har de startet ByLab prosjektet og hva har de erfart så langt? 
Møt prosjektleder Anne Marthe Zettervall fra Gjøvik kommune og hør  hennes 3 beste råd til økt samskaping!
bottom of page