top of page

Djevelen ligger i detaljene

Glass Møterom
Digital Work
Forretningsmøte

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

10.04.2019

Det er alltid lettere å ta beslutninger på vegne av andre enn på vegne av seg selv. En liten gruppe forskere ved Harvard har forsket på årsaken, og kommet frem til at for egen del er man så vidt fokusert på detaljene og risikoen at det ofte går ut over helheten. På vegne av andre er det lettere å distansere seg og dermed se helheten og konsekvensene. Det være seg opp eller nedsiden. 

For deg personlig kan dette bety at du står i fare for å ta en beslutning som ikke er til fordel for deg selv. Det kan også bety at du bruker lengre eller for lang tid på å komme til en konklusjon.

 

På vegne av andre er har du også en tendens til å ta større risiko eller stille høyere krav. Ofte til fordel, fordi alt har en tendens til å tendere mot det beste. Innimellom må det brukes mere energi for å oppnå dette, men det er nødvendigvis ikke feil. Foreldre har nok kjent på forholdet ved ulike anledninger. Uten krav ingen resultater.  

Forholdet slår også inn ved idedugnader. Gjelder ideene deg selv og egen realisering er det ofte idetørke, mens det på vegne av andre eller på nøytral grunn bobler over. Gjelder også for innovasjon.

 

For å vende tilbake til innledningen. Hvordan unngå problemene du skaper for deg selv på egne vegne? En mulighet er å ty til en fortrolig. Denne vil kunne se det du selv ikke ser og rådgi på grunnlag av dette.

 

Djevelen ligger i detaljene og lykken er å ha gode venner som man kan dele både vin og tanker med! 

bottom of page