top of page

Fem Gode råd til digitaliseringsministeren

a9faa2cff6b44928a6e4d5ab2e06857a.jpg
Image by Jack Sloop
Image by Marco Oriolesi

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

​05.03.2020

Vår gode venn Kjetil Thorvik Brun i Abelia (medlem av NorStella Digitale Toppledere) gir følgende råd til vår nye digitaliseringsminister i sitt siste nyhetsbrev:

  1. La data gi gevinst

  2. 5G og fiber til folk og næring

  3. Lær av distriktene

  4. Sørge for tydelig og godt samarbeid

  5. Bruk regjeringen

NorStella stiller seg fullt og helt bak disse rådene.

Spesielt vil vi fremheve punkt 1 om verdiskaping (har du forresten lest denne rapporten?) og punkt 4 om viktigheten av samarbeid mellom offentlig og privat sektor hvor det fremmes forslag om å styrke Konkurransetilsynet for å føre tilsyn der det offentlige opptrer som markedsaktør.

Vil du lese hele artikkelen?

bottom of page