Kunnskapskilde - kunnskapsbygging og livslang læring på nye veier

Hvordan vil fremtidens undervisningssektor se ut? Nettet er fullt av fremragende nettkurs, forelesninger utarbeidet av topp fagfolk og spennende faglige diskusjoner og alt er gratis!

Vi samler og publiserer de beste lenkene til ny kunnskap på nettet. Delingskulturen blomstrer som aldri før – også universitetene følger opp med gratiskurs. Les mer om og søk opp kunnskapskilder som MOOC, Google + YouTube og TED her.

På "kunnskapskilden" legger vi ut lenker til de beste kildene til livslang læring vi har funnet på nett. Vi har fokusert spesielt på våre satsingsområder – elektronisk samhandling og internasjonal handelsforenkling, men også andre spennende tema innen organisasjonsutvikling, forretningsutvikling og offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon vil få plass.  Samtidig inviterer vi deg til å melde inn gode kilder til kunnskap du mener bør få plass i oversikten.

Over eller under minstekrav?

08.05.2019

Ytelsesmålinger er en kilen affære og krever for å lykkes god forankring hos de ansatte. Utfordrende er dette for tradisjonelle organisasjoner basert på stabilitet, statisk omverden, silostruktur i form av en strengt hierarkisk organisasjon med all makt samlet på toppen i et direksjonsmøte.

 

Denne typen organisasjoner praktiserer lineær planlegging med et sterkt fokus på hva som gavner virksomheten og eierne. Solid og forutsigbar, men «slow moving». Ytelse måles gjerne på en skala med konklusjon +/- ytelse på minstekrav. 

Skap din egen suksess

30.04.18

Når du tror det går galt så gjør det ofte det. Prøvd å gå på blank is uten brodder og selvtillit for eksempel. 

Jeg har allerede nevnt selvtillit og positiv innstilling. Her er noen andre momenter uløselig knyttet til personlig suksess i samkvem med andre mennesker det være seg på jobb eller privat.

Djevelen ligger i detaljene

10.04.19

Det er alltid lettere å ta beslutninger på vegne av andre enn på vegne av seg selv. En liten gruppe forskere ved Harvard har forsket på årsaken, og kommet frem til at for egen del er man så vidt fokusert på detaljene og risikoen at det ofte går ut over helheten.

 

På vegne av andre er det lettere å distansere seg og dermed se helheten og konsekvensene. Det være seg opp eller nedsiden. 

Hvorfor feiler din digitale strategi?

18.03.19

I en årrekke har det vært dialog på IKT strategi som del av forretningsstrategien, eller som et frittstående virkemiddel/dokument. Erkjennelsen av IKT kun som muliggjører og ikke som standalone strategisk mulighet har etter hvert stilnet, men i det siste blitt erstattet av digitaliseringsstrategier og kullsviertro på at digitalisering isolert sett er veien til frelse og positiv topp og bunnlinje  

 

Dette vil føre galt av sted. Påstand fra min side, men sann fordi slike aktiviteter for ofte fokuserer på digitalisering isolert sett, og ikke på helheten i egen forretningsmodell.  

Lange linjer!

11.02.19

Det er mange som ikke kjenner stiftelsen NorStella og enda flere som ikke kjenner historien. Som en konsekvens av dette satte vi oss i 2016 ned og dokumenterte de siste 30 år som et supplement til den allerede foreliggende beskrivelsen av årene forut. Du finner begge dokumentene her på våre nettsider. 

De observante kan ane en dreining av vårt fokus i de senere år, fra å være ensidig opptatt av logistikk og handel, til å fokusere sterkere på dagens digitale utfordringer og muligheter for å kunne oppfylle vårt mål om å: 

Medvirke til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper og prosjekter for dypdykk innen spesielle områder. 

Lag for lag!

05.02.19

«Data wrapping» oppstår når en virksomhet kombinerer et produkt eller tjeneste med analyser hvis formål det er å øke verdiopplevelsen hos kunden knyttet til tjenesten. 

Løken har med andre ord fått et lag til! 

Helt avkledd!

31.01.19

Av Jon Arve Risan - styreleder i NorStella

Skal du skape fremtiden må du løsrive deg fra fortiden. Skikkelig transformasjon i motsetning til «skinntransformasjon» krever at du stiller helt avkledd.

 

Med forretningsfokus, uten arv (gammel legacy), med økonomiske rammer som ikke er forankret i tradisjonell vanetenking og Gutenbergske formater og med en holdning om at dråpen uthuler ikke stenen ved sin tyngde, men blott ved å falle. Transformasjon er summen av alle de små endringene du greier å få til så lenge du har en plan og forståelse for hvor du skal. Uten forståelse ingen kunnskap og dermed heller ikke resultater du kan skrive hjem om. 

 

Lykke til!

Ikke alle hjerner tenker likt!

09.01.19

"Og de som ikke tenker likt som meg kaller jeg ofte irrasjonelle, det vil si uten eller utenfor fornuft."  

I arbeidslivet oppleves dette når ledere og medarbeidere sliter med å oppfatte hverandres budskap, handlinger blir misforstått og velmente incentiver skaper uforutsette irrasjonelle uventede situasjoner. 

Finnes det en veg ut av slik uføre? 

 

Vi har følgende råd (basert på egen erfaring):

Vidunderlige nye verden!

19.12.18

Da Aldous Huxley skrev «Brave New World” for trekvart århundre siden beskrev han en fantasi som kunne bli til virkelighet.

 

Boken ble innledet med et sitat fra den russiske filosofen og politikeren Nicolas Berdiaeff (1874 – 1948), som oversatt til norsk går som følger: 

Let’s LØRN!

17.12.18

NorStella er stolt over å promotere Lørning. Dette er et initiativ i kretsen rundt Silvija Seres og en rekke ildsjeler rundt henne inklusive miljøet i Polyteknisk forening.

Silvija selv sier følgende:

Mange mennesker er opptatt av fremtidens arbeid, men ingen er sikker på hvilke ferdigheter fremtiden vil kreve av oss. Derfor må vi svare på to spørsmål: hva kan mennesker gjøre bedre enn maskiner og hva kan nordmenn gjøre bedre enn resten av verden? Dette må vi mestre bedre enn noensinne — derfor må vi lørne fort og med retningssans.

1 / 6

Please reload

© 2018 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon