top of page
NorStealla_uten.png

Kunnskapskilden 

Den siste tidens teknologiske utvikling har gitt nye muligheter til å dele og distribuere det NORSTELLA driver med i sine ulike nettverk.

NORSTELLA vil via kunnskapskilden gi tilgang til digitalt materiale fra avholdte konferanser og møter, rapporter og annet vi har bidratt til og som kan deles fullt ut eller begrenset.

På de følgende sidene vil du finne

  • Nyhetsbrev: NORSTELLA sender jevnlig ut nyhetsbrev. Disse inneholder likt og ulik som vi mener har medlemmenes interesse der og da. Vi holder åpent arkiv på dette.

  • Medlemsbiblioteket: Her kan du finne opptak og presentasjoner fra NORSTELLAs møter og konferanser, samt artikler og annet relevant materiell.

  • ​​Refleksjoner: Dette er små epistler om dette og hint på bakgrunn av hendelser eller tendenser forfattet på fri eksos og etter eget forgodtbefinnende i full åpenhet.

  • Webinarer: Bli inspirert og motivert til å ta egne grep. Titt innom, det kommer stadig nye webinarer.

bottom of page