top of page

Regnskapssystemforum

Regnskapssystemer har en lang historie med å spille en sentral rolle i samhandlingen mellom bedrifter og det offentlige i Norge.

Mye rapportering til det offentlige skjer direkte fra regnskapssystem, og regnskapssystemene har mye av dataene som er grunnlaget for rapportering. De er også helt sentrale tilretteleggere for utveksling av digitale forretningsdokumenter og regnskapsdata mellom næringslivsaktører.Formålet med faggruppen Regnskapssystemforum
  • Skape en arena som bidrar til å legge til rette for utvidet samhandling mellom systemer ved hjelp av strukturerte digitale transaksjoner

  • Kontrollert tilgang til uttrekk av informasjon

  • Utvikling nye tjenester av verdi for markedet

Regnskap system.png
Tredje møte i Nettverksgruppen Regnskapssystemforum

Møtet 29. februar er dessverre avlyst.

Vi kommer tilbake med mer informasjon!

Møtet 29.2. Avlyst.
Regnskap system.png
Høstens møte i Regnskapssystemforum

Ble avholdt torsdag 31. august kl. 12:30-15:00, på Teams

I dette forumet har vi en unik mulighet til å få til en dialog og et samarbeid på tvers av representanter for næringslivet, regnskapssystemer og offentlige etater for å spare næringslivet og samfunnet for betydelige ressurser.

PROGRAM:

  • Tilgang til informasjon fra Skatteetaten via APIer v/ Tuva Benum, Skatteetaten.

  • Forenkling for næringslivet v/ Anders Stokka, Fiken.

  • Status for register over reelle rettighetshavere ved Brønnøysundregistrene v/ Ivar Holger Olsen, Brønnøysundregistrene.

  • Hvordan drive og utvikle forumet? Organisering, finansiering og lederskap.

  • Moderator for innlegg og debatt - Håkon Olderbakk, NORSTELLA

Les med om Regnskapssystemforums møte 31.8 her.

Regnskap system.png
Første møte i Regnskapssystemforum

NORSTELLA er en nøytral stiftelse som arbeider for sømløs digital samhandling. Norstella ser behov for å skape en arena for leverandører av regnskapssystemer, for å:

  • finne nye muligheter og forenklinger for SMBenes digitale samhandling

  • bruke informasjon fra regnskapssystemer for å utvikle nye tjenester.

Mange aktører antas å ha nytte av et forum for å ta opp tema som bidrar til mer samhandling med økt kvalitet, både i næringslivet og med offentlig sektor.

Det ble avholdt et digitalt oppstartsmøte 28. mars 2023, i regi av NORSTELLA der behovet for en slik gruppe ble diskutert. Les mer om møtet her.

bottom of page