top of page
Digitalisering 1.png

NORSTELLA avvikler sin 18. samhandlingsarena i tre deler. 2 webinar med påfølgende paneldebatt.

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid?

Hva er alternativet?

Webinar 3 og Paneldebatt, 12. oktober 2023 kl. 10:00 - 11:30

 

Paneldebatt i studio med oppsamlede spørsmål underveis fra Samhandlingsarena #18 web nr 1 og 2.

Er styringsstrukturen i forvaltningen et hinder for tverrsektorielt digitalt samarbeid? Hva er alternativet?

 

I studio stiller:

Bendik Bygstad, UiO

Svein Ragnar Kristensen, Digitaliseringsrådet

Idar Kreutzer, NHO

Kristin Weidemann Wieland, KS

Birgitte Yttri , Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

Hilde Singsaas, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (Dfø)

​Moderator for innlegg og debatt - Arild Haraldsen, StratIT

Se hele opptaket av paneldebatten her.

bottom of page