top of page

Internasjonal handelsforenkling

Utvalget har som formål å arbeide for forenkling og utbredelse av felles standarder i internasjonal handel. Utvalgets arbeid gjelder både eksport og import. Utvalget for internasjonal handelsforenkling har eksistert siden 1973. I juni 2021 endret de navnet til Internasjonal handelsforenkling. 

Transport og Logistikk

Utvalget har som formål å arbeide for forenkling og utbredelse av felles standarder i internasjonal handel. Utvalgets arbeid gjelder både eksport og import. Utvalget for internasjonal handelsforenkling har eksistert siden 1973. I januar 2020 endret de navnet til Transport og Logistikk. Det er for tiden liten aktivitet i utvalget.

Internasjonal Handelsforenkling LOGO.png
Høstens møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling

Finner sted torsdag 31. oktober 2024 kl. 09:00-13:00 hos Polyteknisk forening.

Programmet for høstens møte blir presentert her så snart det foreligger.

 

Reserver dagen allerede nå for å delta.

 

Vi kan allerede nå love meningsutvekslinger og gode diskusjoner, en faglig og sosial møteplass hvor vi setter utviklingen innen internasjonal handel, internasjonal logistikk og toll i fokus.

Sett av torsdag 31. oktober til faglig oppdatering og hyggelige møter med kollegaer i logistikkbransjen.

 

Håper vi ses!

Påmelding kommer her!
Internasjonal Handelsforenkling LOGO.png
Vårens møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling

Fant sted torsdag 18. april 2024 kl. 09:00-13:00 hos Polyteknisk Forening, Oslo.

En kort presentasjon av programmet for dagen:

 

 • Incoterms betydning ved import/eksport, og fortolling til EU v/ Thor Edquist, Tollrådgiver, kursholder og lærer på NHO LT Tollskolen, Selvstendig næringsdrivende

 • Masterdata - Viktigheten av korrekte opplysninger for korrekt deklarering, v/ Jostein Frømyr, Senior rådgiver, EDISYS Consulting AS

 • Digital bestilling til betalingsprosess som mulig informasjonskilde til digital tolldeklarasjonsprosess v/ Jan André Mærøe, Senior rådgiver, DFØ (Direktoratet for forvalning og økonomistyring)

 • Digitoll i praksis v/ Animesh Rajukar, CEO, Gothia Digital Solutions AB og Tomas Isacson, CEO, ECUS AB

 • Digitoll - Status og veien videre v/ Monica Nyhagebråten, avdelingsdirektør, Vareførselsdivisjonen, Brukerdialogavdelingen, Tolletaten

 • Fremtidens tollbehandling - konsept for videreutvikling av vareførselsprosessene v/ Hans Erik Gravdahl Sørensen, Fagdirektør / virksomhetsarkitekt, Tolletaten

En liten rapport fra dagens arrangement kan du lese her.

Er du NORSTELLA medlem og mangler passord - ta kontakt her.

Bli NORSTELLA medlem her

IntHandel2023.png
Høstens møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling

fant sted torsdag 19. oktober kl. 09:00-13:00 hos Polyteknisk Forening.

En kort presentasjon av programmet: 

 • ​Tollnytt fra Brussel v/Tor Gjermund Fredriksen, Tolletatens representant i Brussel

 • EU’s krav om digitale produktpass – nye utfordringer, nye muligheter v/ Knut Vala, COO, GS1 Norway

 • Fellesmeldingstandard v/ Rolf Lysfjord, styreleder, NORSTELLA​

 • Avvikling av deklareringsunntaket for varesendinger under 350 kroner v/ endringsleder Bjørnar Johnsen Vetrhus, Skatteetaten og Emilie Rød Markali, prosjektleder, Tolletaten

 • Digitoll v/ Stig Løland, seksjonssjef, Tolletaten

 • Avslutning faglig del v/ Grete Astad​

Vi opplever at forumet har funnet sin form, og har etablert seg som en viktig og hyggelig møteplass. Vi ønsker å legge til rette for meningsutvekslinger og gode diskusjoner, og utvikle forumet til en faglig og sosial møteplass hvor vi setter utviklingen innen internasjonal handel, internasjonal logistikk og toll i fokus.

 

Her er det plass til flere!

En liten rapport fra dagens arrangement kan du lese her.

Er du NORSTELLA medlem og mangler passord - ta kontakt her.

Illustrasjoner NorStella (1).png
Vårens møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling

fant sted torsdag 20. april kl. 09:00-13:00 hos Polyteknisk Forening.

Det er mye som skjer innen internasjonal handel og vår bransje nå. Det er viktig å holde seg oppdatert på det som skjer. Det kan være vinn eller forsvinn.

Vi følger tett på utviklingen i vår bransje, og tok opp dagsaktuelle temaer i vårt møte slik som Digitoll, Digitalisering av logistikkmeldinger, ny tollovgivning og VOEC - erfaringer og status.

Møtet var åpent for alle (medlemmer/ikke-medlemmer). 😊

Se opptak, og les presentasjoner her.

Design uten navn (1)_edited.jpg
Høstens møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling

fant sted torsdag 20. oktober kl. 09:00-13:00 hos Polyteknisk Forening.

 

Det er mye som skjer innen internasjonal handel og vår bransje nå. Det er viktig å holde seg oppdatert på det som skjer. Det kan være vinn eller forsvinn.

Vi følger tett på utviklingen i vår bransje, og tar opp dagsaktuelle temaer i vårt neste møte slik som ny tollovgivning, direktekjøring og ekspressfortolling, eCMR, remburs som oppgjørsform og sist, men ikke minst e-ATA-carnet.

Møtet var åpent for alle (medlemmer/ikke-medlemmer). I tilfelle det skulle bli fullt hadde medlemmer fortrinnsrett til det fysiske møtet, men der det er hjerterom er det husrom😊

frank-mckenna-tjX_sniNzgQ-unsplash.jpg
Årets første møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling

Årets første møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling gikk av stabelen 20. april. Dette er ett av totalt to årlige møter. Første møte i den revitaliserte nettverksgruppen ble arrangert 20. oktober 2021. Det første møtet i 2021 var et kombinert fysisk og live streamet møte. Møtene fremover vil bli fysiske møter, og opptak av møtene publiseres i etterkant.

 

Vi opplever at forumet nå har funnet sin form, og har etablert seg som et viktig forum for aktører som er involvert internasjonal handel. Vi ønsker å legge til rette for meningsutvekslinger og gode diskusjoner, og utvikle forumet til en faglig og sosial møteplass hvor vi setter utviklingen innen internasjonal logistikk og toll i fokus.

Handelsfasilitering.jpg
Vårens møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling

Onsdag 20. april gjennomførte Nettverksgruppen Internasjonal handlesforenkling vårens møte. Det ble satt av tid til faglig oppdatering og nettverksbygging. Det er mye som skjer innen internasjonal handel og vår bransje for tiden, og det er viktig å holde seg oppdatert på det som skjer. Det kan være vinn eller forsvinn.

 

Vi satt sammen et spennende program med dagsaktuelle temaer. Tolletaten etabler et nytt hovedløp for næringslivet, og kom til oss for å snakke om fremtidens digitale tollbehandling og grensepassering. 

Internasjonale standarder og digitale løsninger utvikles også for bl.a. internasjonale fraktbrev, bl.a. for det internasjonale veifraktbrevet CMR. eCMR vil bli ett av temaene på dette møtet.

 

I tillegg til nevnte temaer ble det også plass til et innlegg om fase 2 av ICS2, dvs. krav til forhåndsvarsling av alle forsendelser med fly fra tredjeland.  Blockchain teknologi benyttes i stadig økende grad innenfor internasjonal handel for å forenkle og effektivisere utveksling av opplysning og dokumentasjon om forsendelsen. Vi så nærmere på hvilke muligheter som ligger i dette.

Vi følger tett på utviklingen i vår bransje, og tar opp dagsaktuelle temaer. Vi ønsker å være en viktig møteplass for bransjen for utveksling av kunnskap samt gode diskusjoner om endringene vår bransje står overfor.

 

Toll.png
Tolletaten utsetter å ta i bruk nye prosedyrekoder

Tolletaten viser til tidligere informasjon om at nye prosedyrekoder skal tas i bruk fra 1. februar 2022. Det er nå besluttet å avvente igangsettingen til 1. januar 2023.

1. januar 2023 skal etter planen ny tollov tre i kraft. Slik det nå ser ut vil dette føre til endringer i vareførselsprosedyrene. Dette vil igjen medføre endringer i prosedyrekodene.  Tolletaten finner det derfor lite hensiktsmessig å ta i bruk nye prosedyrekoder i februar 2022, som da vil være gjeldende kun i 11 måneder. Dette vil dessuten også innebære merarbeid for næringslivet.

Iverksettelsen av nye prosedyrekoder blir derfor utsatt slik at det sammenfaller med ikrafttredelsen av nytt lovverk 1. januar 2023.

Det er ikke hensiktsmessig at det utvikles programvare første halvdel av 2022, som igjen må endres grunnet nytt regelverk fra 01.01.2023.

Vi vil derfor ikke gjennomføre testing av programvare i første halvår 2022.

OnlineShopping.png
Live Commerce - ny trend nye muligheter

Som et apropos til vår revitaliserte faggruppe for internasjonal handelsforenkling publiserer vi denne gang nytt om fenomenet Live Commerce:

Lurt på hvorfor influenserne gjør slik suksess og følges av så mange? Svaret ligger i en raskt økende trend som har fått navnet Live Commerce og er på rask fremgang i China.

Live Commerce kombinerer øyeblikkelig kjøp av et produkt og publikumsdeltakelse gjennom en chatfunksjon eller reaksjonsknapper. I Kina har Live Commerce forvandlet detaljhandel og etablert seg som en stor salgskanal på mindre enn fem år.

Gjennom fremvekst av Foodora og Oda som tilbyr (nesten) sanntid behovstilfredsstillelse ser vi fde samme tendenser i Norge.

Her til lands har vi vært gjennom faser av TV-shop, men uten de mulighetene til interaksjon; automatisert eller manuelt, som er til stede i dag. Informasjon om produktplassering oppe i hjørnet av skjermen gjør liten forskjell, men antyder de uutnyttede mulighetene.

Hvorvidt Live Commerce kommer til å bli en suksess her hjemme gjenstår å se. Vi ser imidlertid tendensen gjennom de mange påvirkerne de ulike sosiale plattformene og den veksten og betydningen disse tillegges av milleniumgenerasjonen. Husk at deres kjøpekraft, prioriteringer og adferd øker etter hvert som de blir eldre.

Produktkategoriene som oftest vises innen konseptet er klær og mote, etterfulgt av skjønnhetsprodukter og mat. Forbrukerelektronikk, møbler og hjemmeinnredning er fortsatt liten i volum, men voksende.

Lyst til å prøve?

IMG_5877.jpg
Rapport fra et møte om Internasjonal Handelsforenkling

Det første møtet i den revitaliserte Nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling gikk av stabelen 20. oktober og samlet rundt tretti deltakere, jevnt fordelt mellom fysisk møte og webinar. For de som valgte å møte fysisk ble det også en god anledning til å møte gamle og nye bransjekollegaer og bygge nettverk. Flere deltakere ga uttrykk for at de var glade for at Norstella har tatt opp igjen aktiviteten i denne gruppen, og at det er et stort behov for en faglig møteplass som dette. Det lover godt for det videre arbeidet med og i gruppen.

 

Foredragene var denne gangen lagt opp rundt hovedtemaet digitalisering, og gjennom foredragsrekken fikk vi et godt innblikk i kompleksiteten i internasjonal logistikk, og viktigheten av tett og digital samhandling mellom de ulike aktørene.

 

For flere detaljer rundt dette og opptak fra møtet trykk her.

IntHandelsforenklingLOGO.png
Møte i Nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling 20. oktober

Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling er en av NorStellas eldste nettverksgrupper med stolt fortid. Denne revitaliseres.

 

Det legges opp til to møter per år, vår og høst, første møte i ny drakt arrangeres 20. oktober.

 

Grete Astad, Tollkonsult AS skal lede den nye nettverksgruppen. Møtested er Oslo, men møtet vil også tilbys digitalt. 

Elektronisk-veifraktmelding-i-internasjo
Internasjonale fraktdokumenter - veien fra papir til elektroniske meldinger

En av våre tidligere medarbeidere har som et ledd i våre bestrebelser knyttet til elektroniske fraktbrev og revitalisering av faggruppe Internasjonal handelsforenkling, sendt oss nedenstående.

Artikkelen avsluttes med

 

Det som kan være verdt å ta med seg, ikke minst for vareeiere og speditører, er at denne dokumentasjonen også kan brukes ved kombinerte transporter der jernbanetransport og internasjonal sjøfrakt (shortseashipping) utgjør en del av transporten, men hvor det er en lastebiltransport i forkant og/eller etterkant.

Dette gjør så vel bruksområde som potensialet for bruk av eCMR-meldinger enda større.

Les mer om hvorfor her

claudio-schwarz-purzlbaum-q8kR_ie6WnI-un
Urban elektrisk transport - den siste grønne mila

Vi handler på nett, nesten alt påstår handelsstanden i disse dager og tilbyr nye leveransefasiliteter. En av disse er helt hjem. Basert på min erfaring betyr dette at det dukker opp en sjåfør ofte med en sliten dieselbil og ringer på døren eller setter igjen varen utenfor dersom dette er en del av leveranseavtalen. Risikoen for tyveri og svinn er allerede påpekt (Dagsrevyen 9.12). Vi ser også fremveksten av utleveringsautomater et fenomen som er i sterk vekst i Russland. Det var det i alle fall inntil automatsystemet ble hacket og alle lukene åpnet seg samtidig (digi.no). Åpne luker samtidig er ikke bra verken for utleveringsautomater eller adventskalendre.

International Transport Forum interesser seg for denne tendensen til helt hjem og har nettopp publisert en rapport om forholdet hvor de blant annet konkluderer med at tilstedeværelsen av elektriske biler er et viktig element i denne delen av kjeden for å skape en grønn fremtid. Egentlig ikke en vanskelig erkjennelse å forholde seg til, men ikke så lett å realisere vil det vise seg.

De kommer med følgende anbefalinger til deg som bestiller eller til hva du som regulerende myndighet bør tenke og gjøre i sakens anledning for å bidra til grønn realisering:

Handelsfasilitering - første fysiske møte på tre måneder!

11.06.2020

Tolletaten inviterte forleden til et nytt møte i serien Handelsfasilitering. Alle de tilstedeværende uttrykte gleden over å kunne møtes fysisk igjen selv under strenge smitteverntiltak.

Tema denne gang var orienteringer fra Tolletaten om blant annet siste nytt på frihandelsområdet (aktiviteten sterkt påvirket av verdenssituasjonen).

Videre om arbeidet med fjerningen av 350-kronersgrensen. For næringsmidler (godis) er det oppnådd full beskatningsmessig effekt. Beskatning i avsenderlandet på andre varer er i ferd med å falle på plass hos de store aktørene. Grunnet volum opereres det fortsatt innenfor en forlenget overgangsperiode. Ting tar tid.

Det ble også gitt en fyldig orientering fra Innovasjon Norge om norske eksportørers utfordringer i bestemmelseslandene. Det anbefales et besøk på www.eksport.no. Der vil du som eksportør finne mye nyttig, arbeids- og kostnadsbesparende gratis informasjon.

Forsamlingen ble også orientert og involvert i det pågående forskriftsarbeid knyttet til ny tollov, og tiltak for bedre utnyttelse av GSP-ordningen (Generalized System of Prefences) som er et ensidig tollsystem som innebærer at varer med opprinnelse i et utviklingsland kan oppnå tollfordeler ved innførsel til Norge. Les og lær!

Tollfritak på småhandel med utlandet

17.09.19

Like før ferien gikk det ut et høringsnotat fra Finansdepartementet om nye regler for den såkalte 350-kronersgrensen. Forslaget gjelder alle varer, utenom næringsmidler, alkohol og tobakk, med verdi opp til 3 000 kroner som sendes fra utenlandsk selger eller elektronisk plattform til forbrukere i Norge.

I svært korte trekk går forslaget ut på: 

 • At selger krever inn merverdiavgiften

 • Lik mva sats på 25 % på all innførsel under dette regelverket

 • Gitt at mva er krevd inn vil fortsatt varer med verdi under 350 kroner (inklusiv frakt) slippe toll

 • Egne regler for brus og godteri (stoppe lekkasjen til Sverige)

Departementet ville avvente høringsuttalelsene før de gikk videre med saken. Høringsuttalelsene foreligger nå. NorStella leverte ikke egen uttalelse, men er av den prinsipielle oppfatning at de nye reglene med fordel kunne blitt utsatt og koordinert med EU sine planer, slik at vi slapp med bare en omstilling.

NorStella deltok på konferanse om ekspressfortolling

16.07.19

Tirsdag 4. juni var vi sammen med rundt 100 næringslivsaktører tilstede på TADs informasjonskonferanse om ekspressfortolling og fremtidens digitale grensepassering.

 

Formålet med vår deltagelse var å bli orientert om arbeidet med å utvikle digitale løsninger som forenkler og effektiviserer innførselsprosessen, samt å bli informert om status i prosjektet Ekspressfortolling og erfaringer fra pilotering av konseptet på Ørje tollsted.

Vår nettverksgruppe med fokus på ehandel har hatt temaet opp ved en rekke anledninger de siste årene.

Konferansen bidro til å øke kunnskapen om etatens digitaliseringsarbeid, men også til å innhente synspunkter fra næringslivet. Som tolldirektøren sa i sin presentasjon: «Vi er helt avhengige av å ha næringslivet med oss på slike store endringer.» - og NorStella er med!

Samtlige presentasjoner fra konferansen kan lastes ned her >>

Endring av tollforskriften – høring

14.06.19

Når en importør ønsker å benytte en frihandelsavtale eller GSP-ordningen er det i dag krav om utfylling av tolldeklarasjonens rubrikker 36 og 44. Tolldirektoratet foreslår at en eksportør som ønsker å benytte en frihandelsavtale eller GSP-ordningen, må deklarere tilsvarendeopplysninger ved utførsel.

 

Etter gjeldende praksis kan en importør deklarere maskiner og anlegg mv. som innføres i delsendinger, allerede ved første innførsel deklarere varen som det komplette sluttproduktet. Tollforskriften har ikke bestemmelser som regulerer deklarering av delsendinger, noe som er ønskelig for å skape klarhet i deklarantenes forpliktelser.

 

Tolldirektoratet foreslår derfor at tollforskriften §4-20-1 og §4-23-1 endres ved at det tas inn en ny bokstav c slik at det kan stilles krav om at eksportøren ved utførsel må deklarere opplysninger om utstedelse av opprinnelsesbevis.

 

NorStella vil samlet fremme medlemmenes synspunkter på denne endringen. Synspunkter må være NorStella i hende senest 1. august 2019. Høringsdokumentene er vedlagt.

Høring om endring av tollforskriften - opprinnelse - delsendinger

Høringsnotat – endring av tollforskriften – opprinnelse – delsendinger

Høringsliste

NorStella og ITS Norge er fortsatt sant!

21.01.19

 

NorStella og ITS (Intelligente Transport Systemer) Norge har i en årrekke samarbeidet tett på flere områder knyttet til transport. Tradisjonelt har NorStella hatt søkelys på godstransport, mens ITS sitt fokus har dreid seg mest om persontransport. Begge disse områdene konvergerer med dagens digitale muligheter slik at dette skillet ikke lenger er like logisk.

Vi ser også en sterk fremvekst av netthandel. Så sterk at den utfordrer tradisjonell butikkdrift og har satt den tollfrie 350-kroners grensen på det politiske sakskartet. Toll har alltid vært et av NorStellas kjerneområder. Vi har på bakgrunn av disse tegn i tiden besluttet å dreie vår virksomhet bort fra transport og over mot toll og internasjonal handel. Samarbeidet med ITS Norge fortsetter med dette som utgangspunkt.

Dreiningen påvirker ikke vårt øvrige fokus på digital samhandling mellom offentlig og privat sektor. Herunder også vårt ønske om å bistå de små kommunene med utvikling av nye og innovative tjenester (K+).

Det er nok av utfordringer å ta av.

Maritim logistikk – effektiviseringsmuligheter og utfordringer

29.09.18

ITF (International Transport Forum) har nylig publisert en rapport som oppfordrer til deling langs den maritime forsyningskjeden.

 

Rapporten beskriver slik verdikjeden er i dag, og påpeker de mulighetene som foreligger for blant annet mer effektiv vareflyt dør-dør. I tillegg undersøkes og drøftes de mange utfordringer som er knyttet til interoperabilitet og mangel på samhandling mellom aktørene.

Problemstillinger midt i smørøyet for NorStella og NorStellas verdibudskap om sømløs samhandling.

 

Rapporten finner du via knappen nedenfor. 

Det er verdt å bruke noen minutter på de 33 sidene. Rapporten har også et management summary.

NorStella har avgitt høringssvar på utspillet om eCMR.

31.08.18

NorStella har i mange år vært sterkt engasjert i internasjonalt arbeid for standardisering av handelsprosedyrer og digital samhandling. I 1999 presenterte NorStellas forløper, Norsk EDIPRO, i samarbeid med EAN Norge, et nytt konsept for dokumentasjon innen innenlands transport. Konseptet bestod av revidert fraktbrev blankett og strekkodesystem for identifisering av sendinger og enkeltkolli.

 

Dette arbeidet fikk stor internasjonal anerkjennelse og spredning. Nå, i 2018, ser vi muligheten for at arvtageren eCMR, internasjonalt elektronisk fraktbrev, kan bli anerkjent og ratifisert som foretrukket løsning innen internasjonal veitransport. NorStella har gjennom sitt "utvalg for internasjonal handelsforenkling" behandlet og anbefalt bruk av eCMR og støttet standardisering av eCMR gjennom standardiseringsorganisasjonen UN/CEFACT.

 

Utvalget og NorStella støtter derfor at Norge ratifiserer tilleggsprotokollen til CMR konvensjonen som tillater bruk av eCMR, og endrer vegfraktloven slik at sender, transportør og mottaker av gods kan avtale bruk av elektroniske fraktbrev.

Elektroniske fraktbrev blir ikke borte, de fører til større sporbarhet på lasten og er langt billigere i drift enn papirbaserte løsninger. I tillegg til effektivisering og bedre styring i transportkjeden ser vi klare fordeler for bedre kontroll for vegmyndigheter og toll.

Strategiske investeringer i transportsektoren – en europeisk studie

15.08.18

Internasjonalt Transportforum (ITF) publiserer i disse dager en europeisk studie som dokumenterer beste praksis hva gjelder avkastning. Den tar hensyn til og utgangspunkt i hvordan prinsipielle rammeverk og retningslinjer kan hjelpe stat og styringsverk å adressere regionale utfordringer. Sverige er med i sammenligningen mellom Frankrike og UK.

Du får tilgang til hele rapporten her!

Please reload

bottom of page