WEBINARER 

Bli inspirert og motivert til å ta egne grep!

Mona Hovland Jakobsen.jpg
Hvordan kan Digitaliseringsdirektoratet raskere skape digital transformasjon i norske kommuner? Og hva mener de egentlig med digital transformasjon?

 

DigDir har siden starten av 2020 gjennomført 8 spennende møteplasser også kjent som faglig fora. Sammen med KS  er målet å utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utviklingen og drift av sammenhengende tjenester på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivåer.

 

Hør Mona dele sine erfaringer, råd og tips i dette webinaret. Og vet du hvorfor trekkfuglene flyr i V formasjon?  

Digdir

6324621_4096016.jpg
Nordreisa kommune.
Hvilke erfaringer har Nordreisa kommune gjort seg etter innovasjonsprosessen med Digital Medarbeider om å digitalisere både «Barnehage opptak» og «Søknad om motorferdsel i utmark»?

 

Hva ser de av gevinster?

 

Lytt til både kommunaldirektør og ordfører samt prosjektleder og saksbehandler.

Digitaliserte søknadsprosesser

Bilde+Anne+Marthe.jpg
Fra Servicekommune til Samskapingskommune?
 
Hva legger Gjøvik kommune i Samskaping helt konkret?
Hvorfor har de startet ByLab prosjektet og hva har de erfart så langt? 
Møt prosjektleder Anne Marthe Zettervall fra Gjøvik kommune og hør  hennes 3 beste råd til økt samskaping!

Samskaping

Foto bio Kjersti.jpg
«Kan InnoLab i Bergen bidra til systemendring for offentlig innovasjon?»

 

Hør leder av InnoLab Bergen, Kjersti Haukeland Eiken fortelle hva som har vært avgjørende for å lykkes med «kommunal transformasjon»?

 

Hun kommer til å dele sine beste råd til andre kommuner om hvorfor og hvordan de også kan komme i gang, det er lettere enn du tror?

InnoLab

Cecilie_Møller_Endresen_(002).jpg
Innovative anskaffelser - kun for de store kommunene?
Cecilie Møller Endresen fra Nasjonalt program for leverandørutvikling forteller hva de er; Pådrivere, tilretteleggere, fasilitatorer for innovasjon for fremtidsrettede løsninger i utgangspunkt ved behov i offentlige anskaffelser. De etterspør nye og bedre løsninger i markedet gjennom offentlige anskaffelser.
Vil du høre hva Cecilie Møller Endresen har å dele?

Innovative Anskaffelser

johan-englund-web_edited.jpg
Trenger offentlig sektorer hjelp fra oppstartsbedrifter for å øke egen innovasjonstakt?

Nå tas det grep om innovasjonstakten i offentlig sektor? Offentlig anskaffelser er overført til DFØ.

Målet er å risiko avlaste offentlig sektor under innovasjonsprosesser med startup bedrifter.

 

Hør prosjektleder Johan Englund fortelle hvilke floker programmet skal løse og hva gevinsten vil bli!

Start OFF

GunnarCrawford.jpg
Vil du høre hva "Kvikktest" er?
 
Hør Smartbysjef Gunnar Crawford, fra Stavanger kommune dele sine erfaringer om hvordan næringslivet kan utvikle løsninger.

Kvikktest