top of page

WEBINARER 

Bli inspirert og motivert til å ta egne grep!

Gry Elisabeth Arnesen.jpg

Offentlig Uten Privat

Hvor godt har eksisterende Digitaliseringsstrategi lykkes med å bidra til økt privat verdiskapning?

 

Brukes offentlige anskaffer for å øke innovasjonstakten og samspillet mellom offentlig og privat? 

 

Hør intervjuet med Gry Arnesen, Head of Data Services hos TietoEVRY hvor vi tar pulsen på det viktige samarbeidet. Gry har helt konkrete innspill til den nye Digitaliseringsstrategien. 

Hans Christian Holte.jpg

NAV - 
Tillitsreformen

Nav – først ute med Tillitsreformen i staten, hva kommer ut av det?

 

Tillitsreformen omtales av Regjeringen som et av de viktigste prosjektene de skal gjennomføre. Målet med reformen er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne til rett tid.

 

Hvordan griper Nav sjefen dette? Hva konkret mener han skal komme ut av dette? Er det egentlig mulig å måle om man lykkes?

Hør Lise Arvesen fra NORSTELLA i samtale med Nav sjef Hans Christian Holte.

Tobias Studer Andersson.jpg

Innovasjons-
samarbeid

Hvorfor strander halvparten av alle innovasjonssamarbeid mellom små startups og store organisasjoner? Hva skal til for å lykkes litt bedre, litt flere ganger?

Hvem har ansvaret for at prosessen i slike samarbeid lykkes? Skal ansvaret deles eller ligger svaret i å tenke helt nytt? Hva mangler de store virksomhetene for å unngå "innovation washing"?

Lytt til Tobias Studer Andersson, leder for Sopra Steria Scale up i intervju med Lise Arvesen fra NORSTELLA. Tobias deler både erfaringer og ikke minst sine beste råd.

johan-englund-web_edited.jpg

Start OFF

Trenger offentlig sektorer hjelp fra oppstartsbedrifter for å øke egen innovasjonstakt?

Nå tas det grep om innovasjonstakten i offentlig sektor? Offentlig anskaffelser er overført til DFØ.

Målet er å risiko avlaste offentlig sektor under innovasjonsprosesser med startup bedrifter.

 

Hør prosjektleder Johan Englund fortelle hvilke floker programmet skal løse og hva gevinsten vil bli!

Liv_Dingsør_edited.jpg

Effektiv datadeling 

Effektiv datadeling i privat sektor vil avgjøre grønn omstilling og økt verdiskaping. Er Digital Norway på sporet av selve oppskriften for å lykkes? Hva skal til, og hvem må være med?

 

Hvem har ansvaret for at vi klarer å løfte vår felles digitale kompetanse? Må vi alle « ta en Kjerkol» å ta ansvar for vår egen digitale fremtid?

 

Hør Lise Arvesen fra NORSTELLA i spennende samtale med daglig leder Liv Dingsør fra Digital Norway.

StineViksdal.jpg

Forskning - Innovasjon

«Hvor godt lykkes vi med å få forskningsbasert innovasjon ut i markedet i Norge?” Hva står eventuelt i veien for å få enda større effekt?

 

Norge investerer årlig 41 milliarder på forskning. Siden 2003 har vi hatt store ambisjoner om å ta spennende forskningsresultater ut i markedet gjennom de 11 TTO’ene (Teknologi overføringskontorene). VIS i Bergen er ett av dem.

 

Hør hva daglig leder Stine Fiksdal forteller om suksess og hindre i intervju med Lise Arvesen fra NORSTELLA. Hvordan måles resultatene av disse milliardene?

Kristin Steien Bratlie.jpeg

Virke

Økt entreprenørskap
Hva gjør hovedorganisasjonen Virke for å møte og bidra til økt entreprenørskap i Norge?

I en konkurranse situasjon som stadig blir tøffere, hva skal til for at flere gründere lykkes?

Hva trenger de?

Er kobling mellom de store selskapene og de små helt nødvendig for å få de små til å fly? Hvilken rolle tar Virke her?

 

Møt leder for innovasjon og entreprenørskap hos Virke, Kristin Steien Bratlie og hør hennes refleksjoner og ambisiøse mål.

Bilde+Anne+Marthe.jpg

Samskaping

Fra Servicekommune til Samskapingskommune?
 
Hva legger Gjøvik kommune i Samskaping helt konkret?
Hvorfor har de startet ByLab prosjektet og hva har de erfart så langt? 
Møt prosjektleder Anne Marthe Zettervall fra Gjøvik kommune og hør  hennes 3 beste råd til økt samskaping!
Idar Kreutzer profil.jpg

High impact -
low profile

Nøkkelen til suksessen bak DSOP (Digital Samhandling Offentlig Privat)

Hør hva Idar Kreutzer mener med «High impact, low profile» og hva som er nøkkelen til suksessen bak DSOP (Digital Samhandling Offentlig Privat) og hvor han mener veien nå går videre?

 

Klikk deg inn og hør NORSTELLA v/Lise Arvesen i samtale med administrerende direktør Idar Kreutzer, Finans Norge.

Tor Wallin Andrassen.jpg

Innovation washing

«Hvordan kan store norske virksomheter unngå å havne i «Innovation washing» fella?

 

Hva mener en professor i innovasjon skal til å for å lykkes bedre når små oppstart selskap inngår innovasjonssamarbeid med store virksomheter?»

Hør Tor Wallin Andreassen, professor i innovasjon ved NHH i samtale med Lise Arvesen fra NORSTELLA.

Eirin Nor Stella.png

Digital
Transformasjon

Fra effektivisering til effekt?

Er ny kompetanse nøkkelen for å beholde vår velferdsstat?

Hva betyr egentlig digital transformasjon?

Vet du at det finnes et test for å sjekke hvilken generasjon du tilhører for digital modenhet? Nysgjerrig på å høre mer? Klikk her.

Det er noen av spørsmålene Eirin Folde i Digitaliseringsinstituttet reflekterer rundt i dette webinaret.

bottom of page