top of page

Hvorfor bli medlem?

Trenger din virksomhet inspirasjon og en møteplass for å henge med i den digitale omstillingen som treffer oss alle i disse tider? 

Som nøytral brobygger mellom det offentlige og private Norge er vi opptatt av å dele erfaringer på tvers av sektorer.

Medlemmer i NORSTELLA opplever å bli oppdatert på relevante temaer , får en møteplass for diskusjon og erfaringsutveksling, samt et nettverk som gir stor verdi.

NORSTELLA-medlemskap

Gratis deltagelse på NORSTELLAs seminarer, frokostmøter og nettverksgrupper for inntil tre deltakere per medlemsbedrift på hvert møte
Deltagelse i relevante høringsprosesser som NORSTELLA tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på
Nettverk i nettverkene (via våre naturlige samarbeidspartnere)
Pris 9.500,- eks. mva / år

NODI-medlemskap

Gratis tildeling av ett NODI nr. for elektronisk fortolling
Gratis tilgang til vårt DOKSENTER
Deltagelse i relevante høringsprosesser som NorStella tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på
Deltagelse i relevante høringsprosesser som NORSTELLA tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på
Pris 1.995,- eks. mva / år

Gründermedlemskap / personlig medlem

Like fordeler som NORSTELLA medlemmer

Som gründer må du oppfylle to av tre følgende betingelser:
 

  • Eksistert i mindre enn tre år

  • Inntil 2 ansatte

  • Omsetning på under en million kroner

Pris 1.995,- eks. mva / år

Medlemskapet i NORSTELLA gjelder for 12 måneder fra innmeldingsdato. Medlemskapet fornyes automatisk for en ny 12 måneders periode dersom det ikke sies opp skriftlig til norstella@norstella.no seneste 3 måneder før ny periode starter. 

Begrunnelsen for dette er at NORSTELLAs organisasjon trenger en viss forutsigbarhet. Vi skalerer vår virksomhet basert på det økonomiske grunnlaget, og dette legges primært gjennom medlemmenes årlige bidrag. Ved en tidlig varsling av oppsigelse, sparer NORSTELLA administrative ressurser knyttet til unødvendig fakturering og purringer. I tillegg er det mulig å legge planer så tidlig som mulig basert på antallet medlemmer.

bottom of page