Hvorfor bli medlem?

Trenger din virksomhet inspirasjon og en møteplass for å henge med i den digitale omstillingen som treffer oss alle i disse tider? 

Som nøytral brobygger mellom det offentlige og private Norge er vi opptatt av å dele erfaringer på tvers av sektorer.

Medlemmer i NorStella opplever å bli oppdatert på relevante temaer , får en møteplass for diskusjon og erfaringsutveksling, samt et nettverk

som gir stor verdi.

Nettverksmedlemskap

Gratis deltagelse på NorStellas seminarer, frokostmøter og nettverksgrupper for inntil tre deltakere per medlemsbedrift på hvert møte
Deltagelse i relevante høringsprosesser som NorStella tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på
Nettverk i nettverkene (via våre naturlige samarbeidspartnere)
Pris 9500,- eks mva / år

NODI-medlemskap

Gratis tildeling av ett NODI nr. for elektronisk fortolling
Gratis tilgang til vårt DOKSENTER
Deltagelse i relevante høringsprosesser som NorStella tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på
Deltagelse i relevante høringsprosesser som NorStella tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på
Pris 1.995,- eks. mva / år

Gründermedlemskap / personlig medlem

Like fordeler som Nettverksmedlemmer

Som gründer må du oppfylle to av tre følgende betingelser:
 

  • Eksistert i mindre enn tre år

  • Inntil 2 ansatte

  • Omsetning på under en million kroner

Pris 1.995,- eks mva / år

Medlemskapet i NorStella gjelder for 12 måneder fra innmeldingsdato. Utmelding må skje pr. mail til norstella@norstella.no før neste utløpsdato. Medlemskap som ikke er sagt opp innen periodens utgang, vil bli belastet med en administrasjonsavgift tilnærmet 1/3 av årlig avgift.

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon