top of page
Fellesmelding standard (1).png
Nyhetsbrev samarbeid.png
Fellesmelding standard.png

NORSTELLA inviterte til 

Oppstartsmøte i Felleskapet FELLESMELDING STANDARD

TID: 22. september 2023, kl. 13:00-14:30

STED: Digitalt - Teams

BAKGRUNN

I forbindelse med implementeringen av det nye hovedløpet for næringslivet har Tolletaten som kjent utviklet en løsning for digital innmelding av leveranser som skal tollbehandles før grensepassering. Denne løsningen inngår i Tolletatens nye konsept kalt «Digitoll», som omfatter digitalisering av næringslivets plikter ved import og eksport av varer til/fra Norge.

Dessverre er denne løsningen i liten grad tilrettelagt for næringslivet og samhandling mellom de ulike aktørene i forsyningskjeden: Dette gjelder spesielt meldingsutvekslingen mellom transportør og speditør, som i fremtiden skal deklarere godset før ankomst til Norge.

Tolletaten har meldt tilbake at de anser det som næringslivets ansvar selv å finne ut av hvordan den fremtidige meldingsutvekslingen mellom aktørene i forsyningskjeden skal kunne skje. Som følge av denne tilbakemeldingen har en liten gruppe med transportører og speditører  (DSV Road AS, FREJA Transport & Spedisjon AS og Harald Halvorsen Spedisjon AS) satt seg sammen for å se på hvordan vi skal forholde oss til den nye løsningen. Initiativtakerne har fått andre aktører med på et spleiselag for å utvikle en første versjon av Felles meldingsstandarden.
 

INITIATIV

For å kunne løse utfordringen med henblikk på den nødvendige meldingsutvekslingen mellom transportør og speditør i fremtiden, ser vi et behov for å etablere en felles og åpen standard som hele næringslivet kan ta i bruk. 

I den videre utviklingen av standarden – og forut for publisering av første versjon – anser vi det som viktig at flere aktører kan bidra med synspunkter og innspill.


Har DU lyst til å bli en del av dette Felleskapet som sammen skal skape felles løsninger for Transport Import / Eksport bransjen?

Det er mulig å bidra aktivt i Fellesskapet ved å melde seg inn som fullverdige NORSTELLA medlem.

Ønsker du å bidra aktivt og bli NORSTELLA medlem, send oss en e-post her.

Her finner du presentasjonen fra møtet

bottom of page