Digital samhandling

På denne arenaen fokuserer vi på problemstillinger av stor betydning for effektivisering og forenkling av offentlig sektor i tett samhandling med private aktører.


På samhandlingsarenaen er det diskusjon og dialog rundt temaene samhandling, endringsledelse og avanserte ikt-løsninger for offentlig sektor. I kjølvannet av en arena arrangeres det gjerne mindre møter på deltema og problemstillinger som trenger ytterligere avklaring.

For presentasjoner og opptak, se NorStellas medlemsbibliotek.

Samhandlingsarena #16 - Data er ikke gull - ENNÅ - 10. oktober

NorStella har sagt at 2019 skal være «Året for deling av data», og har etablert en faggruppe for toppledere om dette  temaet. Før sommeren skal også Regjeringens Digitaliseringsstrategi som har «deling av data» som hovedtema, komme.

 

«Deling av data» er derfor et høyaktuelt tema for digitalisering av forvaltningen, men også for Norge som nasjon slik også  den utredningen fra Digital Norway som ble lagt frem for næringsministeren i fjor høst sier.

Programkomitè:

Jon Arve Risan, NorStella

Trygve Skibeli, NorStella

Arild Haraldsen – moderator for debatten

Samhandlingsarena #15 - eHelse - 10. oktober

Helse- og omsorgssektoren representerer den største utfordringen for vårt velferdssamfunn. Ikke bare øker kostnadene som følge av «eldrebølgen», men vi erfarer i mange tilfeller at kvaliteten på tjenestene forringes.

Denne utfordringen åpner gode muligheter for forretningsutvikling og innovasjon – både for offentlig sektor og næringslivet. I offentlig sektor har regjeringen vedtatt en ambisiøs strategi, og tatt strukturelle grep i form av bla. etablering av Direktoratet for e-helse.

 

Spørsmålet er om strategiene og tiltakene er bærekraftige og om vi utnytter ressursene og kompetansen Norge besitter.

I denne Samhandlingsarenaen vil vi få belyst hva disse tiltakene går ut på, og presentere ulike perspektiver som kan supplere eller forsterke de tiltakene som er satt i gang.  

Samhandlingsarena #14

11 april gjennomførte NorStella Samhandlingsarena #14 med fullsatt sal i Oslo Kongressenter i tillegg til live streaming. Referat fra dagen kan du lese her. 

1 / 1

Please reload

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon