Digital samhandling

På denne arenaen fokuserer vi på problemstillinger av stor betydning for effektivisering og forenkling av offentlig sektor i tett samhandling med private aktører.


På samhandlingsarenaen er det diskusjon og dialog rundt temaene samhandling, endringsledelse og avanserte ikt-løsninger for offentlig sektor. I kjølvannet av en arena arrangeres det gjerne mindre møter på deltema og problemstillinger som trenger ytterligere avklaring.

For presentasjoner og opptak, se NorStellas medlemsbibliotek.

Mann av huse!

Jon Arve Risan – Daglig leder NorStella

NorStella arrangerer sin 17. samhandlingsarena 7. oktober. Tema denne gang er AKSON.

Aldri før har vi opplevd slik tilstrømming til et av våre arrangementer. Fysisk (analog) deltagelse på Oslo Kongressenter er på det nærmeste fullbooket. For våre medlemmer er det imidlertid alltid plass. Meld din interesse på EventBrite. Vi har laget venteliste og prioriterer medlemmer!

Tilgang på streaming er ubegrenset og åpent for alle. Her må du også melde deg på for å kunne motta den lenken du trenger for å delta digitalt.

Vi er stolte av å kunne presentere alle de som har sagt seg villige til å hjelpe oss med arrangementet. Les mer her.

Samhandlingsarena #17

AKSON - NorStella viser vei.

Alle er enige om behovet og målet. Mange mener Akson ikke er løsningen på de utfordringer helsesektoren har. NorStella tar opp denne problemstillingen på sin Samhandlingsarena 7. oktober. Vi vil da peke på de alternativene som finnes og det handlingsrommet som eksisterer. For vi er sikre på at det er der!

Interessert? Les mer om opplegget her og få blant annet mulighet til å høre Christine Bergland og Robert Steen gi til kjenne sitt syn på dette.

Programkomitè:

Jon Arve Risan, NorStella

Trygve Skibeli, NorStella

Arild Haraldsen – moderator for debatten

Samhandlingsarena # 16

DATA ER IKKE GULL - ENNÅ 

 

NorStella har sagt at 2019 skal være «Året for deling av data», og har etablert en faggruppe for toppledere om dette  temaet. Før sommeren skal også Regjeringens Digitaliseringsstrategi som har «deling av data» som hovedtema, komme.

 

«Deling av data» er derfor et høyaktuelt tema for digitalisering av forvaltningen, men også for Norge som nasjon slik også  den utredningen fra Digital Norway som ble lagt frem for næringsministeren i fjor høst sier.

Programkomitè:

Jon Arve Risan, NorStella

Trygve Skibeli, NorStella

Arild Haraldsen – moderator for debatten

Samhandlingsarena # 15

eHELSE

Helse- og omsorgssektoren representerer den største utfordringen for vårt velferdssamfunn. Ikke bare øker kostnadene som følge av «eldrebølgen», men vi erfarer i mange tilfeller at kvaliteten på tjenestene forringes.

Denne utfordringen åpner gode muligheter for forretningsutvikling og innovasjon – både for offentlig sektor og næringslivet. I offentlig sektor har regjeringen vedtatt en ambisiøs strategi, og tatt strukturelle grep i form av bla. etablering av Direktoratet for e-helse.

 

Spørsmålet er om strategiene og tiltakene er bærekraftige og om vi utnytter ressursene og kompetansen Norge besitter.

I denne Samhandlingsarenaen vil vi få belyst hva disse tiltakene går ut på, og presentere ulike perspektiver som kan supplere eller forsterke de tiltakene som er satt i gang.  

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon