IMG_6043_edited.jpg
IMG_6040_edited.jpg
IMG_6033_edited.jpg
IMG_6031_edited.jpg

Kampen om dine data 

Daglig leder Jon Arve Risan


NorStella arrangerte for kort tid siden vårt første folkemøte med søkelys på eierskap til egne data.

Hensikten med folkemøtet var å samle så mange som mulig av interesserte parter, for å informere om tingenes tilstand på et nærmere definert saksområde (eierskap til data) og på den måten åpne for dialog, innspill og spørsmål med sikte på å få til bred medvirkning og engasjement.

Hovedtesen i møtet var at vi ukritisk gir fra oss råderetten over egne data til aktører som vet å utnytte denne langt utover hva vi greier å forestille oss. Ikke nødvendigvis i ideell hensikt.

Arrangementet ble gjennomført både digitalt og analogt. Tilbakemeldingene var positive.

Vi har laget en kort filmsnutt som oppsummerer deler av den erkjennelsen vi sitter igjen med etter møtet. Du finner filmen her

Vil du se hele den aktuelle sekvensen finner du den her:

1. Åpning av møtet - Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

2. Nasjonal politikk - Nikolai Astrup, Tore Tennøe, Kirsti Kierulf, Emelie Spjuth

3. Kan vi ha kontroll på våre egne data - Nina Mathiesen

4. Samtykke og gjenbruk av data - Per Olav Nyborg

5. Lokalpolitikken - Fredrik Ødegård

6. Oppsummering, kommentarer og avslutning.

NorStella planlegger i disse dager ulike former for oppfølging av hovedtemaet, blant annet gjennom et nytt folkemøte i 2022.