top of page
Legens Desk
Ved hjelp av en berøringstelefonen

SAMHANDLINGSARENA #15 - eHELSE i morgendagens velferdssamfunn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​Helse- og omsorgssektoren representerer den største utfordringen for vårt velferdssamfunn. Ikke bare øker kostnadene som følge av «eldrebølgen», men vi erfarer i mange tilfeller at kvaliteten på tjenestene forringes.

Denne utfordringen åpner gode muligheter for forretningsutvikling og innovasjon – både for offentlig sektor og næringslivet. I offentlig sektor har regjeringen vedtatt en ambisiøs strategi, og tatt strukturelle grep i form av bla. etablering av Direktoratet for e-helse.

 

Spørsmålet er om strategiene og tiltakene er bærekraftige og om vi utnytter ressursene og kompetansen Norge besitter.

I denne Samhandlingsarenaen vil vi få belyst hva disse tiltakene går ut på, og presentere ulike perspektiver som kan supplere eller forsterke de tiltakene som er satt i gang.  

Strategi 9.00 – 10.00

Den nasjonale strategi for e-helse v/direktør Christine Bergland, Direktoratet for e-helse

Utfyllende perspektiver for å oppnå målene v/adm. dir. Kathrine Myhre, Norway Health Tech

Innleggene blir på 20 minutter hver, etterfulgt av debatt i 20 minutter

Løsninger 10.00 – 11.00

Løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste v/Christina Johannessen, Direktoratet for e-helse

Brukerperspektivene sett fra helsetjenesten v/medisinsk sjef Are Helseth, LHL

Innleggene blir på 20 minutter hver, etterfulgt av debatt i 20 minutter

Pause

 

 

Teknologi og samhandling 11.30 – 12.30

Standarder og standardisering v/seniorrådgiver Lars Kristian Roland, Direktoratet for e-helse

Standardisering som en pådriver for samhandling v/prosjektleder Jon Tysdahl, Furst Laboratories

Innleggene blir på 20 minutter hver, etterfulgt av debatt i 20 minutter

Lunsj og mingling fra 12.30

STED: Oslo Kongressenter

TID: 10. oktober 2018 - 8.30 - 13.00

PRIS: Kr. 1 500, gratis for medlemmer (tre deltakere per medlemsbedrift)

Møtet blir tatt opp slik at du kan se det fra din arbeidsplass: 

STREAMING: Kr. 500,-, gratis for medlemmer
STUDENTPRIS: 198,-

Programkomitè:

Jon Arve Risan, NorStella

Trygve Skibeli, NorStella

Francis d`Silva, Acando

Arild Haraldsen – moderator for debatten

Med forbehold om endringer i programmet

PlakatSamhandlingsarena15_02.jpg

Presentasjoner fra konferansen finner du her.

Opptak fra konferansen finner du her.

bottom of page