top of page

Samhandlingsarena #14

11. april 2018 på Oslo Kongressenter

NorStella inviterer alle som er interessert i digitaliseringen av kommunesektoren til et

spennende seminar. Følg seminaret for å bli inspirert og få innsikt i flere fellesløsninger for kommunesektoren.

Hvor langt har vi kommet? Hva er utfordringene?

Hvilke løsninger kan bidra positivt? 

Les mer om bakgrunnen for Samhandlingsarena #14 her

Et utdrag av dagens foredragsholdere

Lasse Hansen

Adm.dir

KS

Hva er utfordringene for kommunesektoren?

Anne Skau

Fylkesrådmann 

Østfold Fylkeskommune

Hvordan nå målbildet?

Astrid Øksenvåg

Virksomhetsarkitekt  KS

FIKS plattformen

for digital samhandling 

Merete Munch Lange

Forretningsrådgiver MILES

FINT plattformen

for digital samhandling på tvers av fylkeskommuner

Torstein Hoem

Direktør

Skattedirektoratet

Etatenes FellsForvaltning EFF

Kommunenes

tilgang til

A-ordningen

Gratis

" no show kr.300"

bottom of page