top of page

Digitale Toppledere inviterer til SAMHANDLINGSARENA #16

DATA ER IKKE GULL - ENNÅ 

TID: 10. oktober 08.50 - 13.15/15.00 - registrering fra 08.00 - minglelunsj 12.45-13.15 - arbeidsmøter i grupper 13.15-15.00

STED: Skattedirektoratet - Fredrik Selmers vei 4

Presentasjoner fra konferansen finner du her:

Opptak fra konferansen finner du her.

Per-Myrseth_Crop-resizekvadratisk.jpg

PER MYRSETH

Divisjonsdirektør  DNV - GL

09.00  HVA ER DELING AV DATA? faglig orientering

paul-chaffey-1180x626kvadratisk.jpg

PAUL CHAFFEY

Statssekretær KMD

09.15  HVA ER REGJERINGENS NYE DIGITALISERINGSSTRATEGI – med vekt på deling av data

HansChristianHolte02kvadratisk.jpg

HANS CHRISTIAN HOLTE

Skattedirektør

09.30  STRATEGI FOR DELING AV DATA fokus på datakvalitet og forvaltningsansvar

Inga Bolstadkvadratisk.jpg

INGA BOLSTAD

Leder av Arkivverket

09.45  DELING AV ARKIVDATA I LYS AV NY ARKIVLOV 

konferanse

DEBATT

Ledet av Arild Haraldsen

10.00  HVA ER DE VIKTIGSTE UTFORDRINGENE?

10.20 PAUSE

BodilRabben02kvadratisk.jpg

BODIL RABBEN

Divisjonsdirektør i direktoratet for e-helse

10.40  DELING AV HELSEDATA – for næringsliv og akademia

Sigrunn_Vågeng01kvadratiskutsnitt.jpg

SIGRUN VÅGENG

Direktør i NAV

10.55  DELING AV DATA FOR "LIVSHENDELSER"

Kristin Weidemann Wieland kvadratisk.jpg

KRISTIN WEIDEMANN WIELAND

Områdedirektør for Forskning, innovasjon og digitalisering i KS

11.10  DELING AV DATA MELLOM FORVALTNINGSNIVÅER

knut_bjorgaas_croped.jpg

KNUT BJØRGAAS

Avdelingsdirektør digital strategi og samordning i Difi

11.25  ETABLERING AV NASJONALT RESSURSSENTER FOR DELING AV DATA

konferanse

DEBATT

Ledet av Arild Haraldsen

11.45   DEBATT MELLOM INNLEDERNE

videokamera konferanse

KRISTINE AASEN OG TOR OLAV MØRSETH

Innspill fra Underdirektør i avdeling for digitalisering i Altinn og direktør i DigitalNorway

12.05  INFRASTRUKTUR FOR DELING AV DATA – «plattform av plattformer»

Arild Haraldsen.jpg

ARILD HARALDSEN

Leder for StratIT

12.25  HVA MÅ GJØRES? – Oppsummering

moderne arbeidsområde

ARBEIDSMØTER I GRUPPER

Ledet av Trygve Skibeli - Miles/NorStella

13.15 - 15.00  Etter lunsj og mingling - arbeidsmøter i grupper

NorStella har sagt at 2019 skal være «Året for deling av data», og har etablert en faggruppe for toppledere om dette  temaet. Før sommeren skal også Regjeringens Digitaliseringsstrategi som har «deling av data» som hovedtema, komme.

 

«Deling av data» er derfor et høyaktuelt tema for digitalisering av forvaltningen, men også for Norge som nasjon slik også  den utredningen fra Digital Norway som ble lagt frem for næringsministeren i fjor høst sier.

Men problematikken er tosidig:

På den ene siden vil «deling av data» bidra til mer effektiv utvikling av offentlige tjenester, og gi grunnlag for konkurransedyktig næringsutvikling. Det har da også i de senere år vært satt i gang betydelige prosjekter som baserer seg på deling av offentlige data: A-ordningen, NAVs nye digitaliseringsstrategi, finansnæringens samarbeid med Skatt og Altinn, etc.  Nylig (6. juni) ble et nytt slikt prosjekt lansert innen sjømatindustrien.

 

På den annen side har flere pekt på at det er mange uavklarte problemstillinger: fra manglende nasjonal strategi til uenighet om tekniske løsninger og prioritering av IKT-tiltak. Stikkord er: kvalitet på data; eierskap og forvaltningsansvar av data; hvordan dette bidrar til endre arbeidsfordelingen internt i forvaltningen, og mellom forvaltningen og næringslivet; rollefordelingen mellom avgivende og mottagende etat; styringsprinsippene i forvaltningen (sentral styring vs. etatenes ansvar); effektene på innovasjonsevnen hos forvaltningen; hvilken infrastruktur som skal formidle dataene; etc.

 

Med dette som utgangspunkt inviterer NorStella til en ny SAMHANDLINGSARENA den 10. OKTOBER. Deltagelsen er kostnadsfritt. Om du ikke har meldt deg på enda, må du gjerne melde deg på ventelisten - så får du beskjed om en plass åpner seg og du kan delta!

TID: 10. oktober 08.50- 13.15/15.00 - registrering fra 08.00 - minglelunsj 12.45 - 13.15, arbeidsmøter i grupper 13.15-15.00

STED: Skattedirektoratet - Fredrik Selmers vei 4

Vi håper å se deg, hjertelig velkommen!

 

 

 

 

 

 

Arrangementskomité: 

Jon Arve Risan - styreleder NorStella

Trygve Skibeli - Miles

Arild Haraldsen - StratIT

Som bakgrunn for tematikken vedlegges disse artikler: 

Innspill fra digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Innspill fra skattedirektør Hans Christian Holte

Arild Haraldsen: En faktagjennomgang - Hvor står vi?

Arild Haraldsen: Synopsis av debatten om deling av data

Arild Haraldsen: Debatt under Arendalsuken

Arild Haraldsen: Den viktigste IKT-politiske utfordring Norge står overfor

Gjermund Lanestedt: Offentlige virksomheters nye samfunnsansvar

David Norheim: Ny digitaliseringsstrategi – spennende dialog med kommunene

Glenn Henriksen: La meg dele mappa mi!

 

 

Programmet er med forbehold om endringer

LogoNorstellaHvitBagrunn.png
bottom of page