Digitale Toppledere inviterer til SAMHANDLINGSARENA #16

DATA ER IKKE GULL - ENNÅ 

TID: 10. oktober 08.50 - 13.15/15.00 - registrering fra 08.00 - minglelunsj 12.45-13.15 - arbeidsmøter i grupper 13.15-15.00

STED: Skattedirektoratet - Fredrik Selmers vei 4

09.00  HVA ER DELING AV DATA? faglig orientering

Divisjonsdirektør  DNV - GL

PER MYRSETH

09.15  HVA ER REGJERINGENS NYE DIGITALISERINGSSTRATEGI – med vekt på deling av data

Statssekretær KMD

PAUL CHAFFEY

09.30  STRATEGI FOR DELING AV DATA fokus på datakvalitet og forvaltningsansvar

Skattedirektør

HANS CHRISTIAN HOLTE

09.45  DELING AV ARKIVDATA I LYS AV NY ARKIVLOV 

Leder av Arkivverket

INGA BOLSTAD

10.00  HVA ER DE VIKTIGSTE UTFORDRINGENE?

10.20 PAUSE

Ledet av Arild Haraldsen

DEBATT

10.40  DELING AV HELSEDATA – for næringsliv og akademia

Divisjonsdirektør i direktoratet for e-helse

BODIL RABBEN

10.55  DELING AV DATA FOR "LIVSHENDELSER"

Direktør i NAV

SIGRUN VÅGENG

11.10  DELING AV DATA MELLOM FORVALTNINGSNIVÅER

Områdedirektør for Forskning, innovasjon og digitalisering i KS

KRISTIN WEIDEMANN WIELAND

11.25  ETABLERING AV NASJONALT RESSURSSENTER FOR DELING AV DATA

Avdelingsdirektør digital strategi og samordning i Difi

KNUT BJØRGAAS

11.45   DEBATT MELLOM INNLEDERNE

Ledet av Arild Haraldsen

DEBATT

12.05  INFRASTRUKTUR FOR DELING AV DATA – «plattform av plattformer»

Innspill fra Underdirektør i avdeling for digitalisering i Altinn og direktør i DigitalNorway

KRISTINE AASEN OG TOR OLAV MØRSETH

12.25  HVA MÅ GJØRES? – Oppsummering

Leder for StratIT

ARILD HARALDSEN

13.15 - 15.00  Etter lunsj og mingling - arbeidsmøter i grupper

Ledet av Trygve Skibeli - Miles/NorStella

ARBEIDSMØTER I GRUPPER

NorStella har sagt at 2019 skal være «Året for deling av data», og har etablert en faggruppe for toppledere om dette  temaet. Før sommeren skal også Regjeringens Digitaliseringsstrategi som har «deling av data» som hovedtema, komme.

 

«Deling av data» er derfor et høyaktuelt tema for digitalisering av forvaltningen, men også for Norge som nasjon slik også  den utredningen fra Digital Norway som ble lagt frem for næringsministeren i fjor høst sier.

Men problematikken er tosidig:

På den ene siden vil «deling av data» bidra til mer effektiv utvikling av offentlige tjenester, og gi grunnlag for konkurransedyktig næringsutvikling. Det har da også i de senere år vært satt i gang betydelige prosjekter som baserer seg på deling av offentlige data: A-ordningen, NAVs nye digitaliseringsstrategi, finansnæringens samarbeid med Skatt og Altinn, etc.  Nylig (6. juni) ble et nytt slikt prosjekt lansert innen sjømatindustrien.

 

På den annen side har flere pekt på at det er mange uavklarte problemstillinger: fra manglende nasjonal strategi til uenighet om tekniske løsninger og prioritering av IKT-tiltak. Stikkord er: kvalitet på data; eierskap og forvaltningsansvar av data; hvordan dette bidrar til endre arbeidsfordelingen internt i forvaltningen, og mellom forvaltningen og næringslivet; rollefordelingen mellom avgivende og mottagende etat; styringsprinsippene i forvaltningen (sentral styring vs. etatenes ansvar); effektene på innovasjonsevnen hos forvaltningen; hvilken infrastruktur som skal formidle dataene; etc.

 

Med dette som utgangspunkt inviterer NorStella til en ny SAMHANDLINGSARENA den 10. OKTOBER. Deltagelsen er kostnadsfritt. Om du ikke har meldt deg på enda, må du gjerne melde deg på ventelisten - så får du beskjed om en plass åpner seg og du kan delta!

TID: 10. oktober 08.50- 13.15/15.00 - registrering fra 08.00 - minglelunsj 12.45 - 13.15, arbeidsmøter i grupper 13.15-15.00

STED: Skattedirektoratet - Fredrik Selmers vei 4

Vi håper å se deg, hjertelig velkommen!

 

 

 

 

 

 

Arrangementskomité: 

Jon Arve Risan - styreleder NorStella

Trygve Skibeli - Miles

Arild Haraldsen - StratIT

Som bakgrunn for tematikken vedlegges disse artikler: 

Innspill fra digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Innspill fra skattedirektør Hans Christian Holte

Arild Haraldsen: En faktagjennomgang - Hvor står vi?

Arild Haraldsen: Synopsis av debatten om deling av data

Arild Haraldsen: Debatt under Arendalsuken

Arild Haraldsen: Den viktigste IKT-politiske utfordring Norge står overfor

Gjermund Lanestedt: Offentlige virksomheters nye samfunnsansvar

David Norheim: Ny digitaliseringsstrategi – spennende dialog med kommunene

Glenn Henriksen: La meg dele mappa mi!

 

 

Programmet er med forbehold om endringer

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon