top of page

Difi og NorStella inviterer til Samhandlingsarena #13

Digitalt førstevalg – hvordan utvikle gode, brukerorienterte tjenester?

AVHOLDT - Medlemmer kan få presentasjon tilsendt, ta kontakt på norstella@norstella.no
Jon Arve Risan, NorStella

«Digitalt førstevalg» og «brukeren i sentrum» er helt sentrale elementer i Digital Agenda, men fortsatt sendes tonnevis av skjemaer på papir og mange offentlige- og private virksomheter organiserer seg etter gammel silo-modell. Det er også en utfordring at noen aktører fokuserer på offentlig sektor alene – men digitaliseringen med brukeren i sentrum forutsetter at hele Norge tas med (også næringslivet).

I god Samhandlingsarena-ånd legger vi opp til noen spennende innledende lyntaler i kombinasjon med god anledning til debatt/nettverksarbeid. Nytt spennende innslag denne gangen er en demo fra Difi («proof of concept»). Regjeringen krever at alle statlige virksomheter skal realisere digitalt førstevalg hvor brukerorientering er hovedprioritet. Difi ser på hvordan vi i Norge kan bruke noe av det de har gjort i gov.uk når man skal utvikle gode digitale tjenester fra A til Å. I god «Lean Innovation» stil lover de nå å «throw it out there» - vise frem noe i en tidlig fase for å få tidlig feedback fra markedet/brukerne («fail fast»).

Etter innledende lyntaler og demo deler vi oss i små grupper og kjører Lean Coffee diskusjoner rundt de konseptene som oppfattes som mest interessante for Norge (av de 18 hovedprinsippene de har i gov.uk). Til slutt samler vi oss til oppsummering og avsluttende debatt.

 

Dato: 27. september 2017 kl 10 - 14 

Sted: Thon Conference, Universitetsgaten 26, Oslo

Last ned / print program:

Relevante linker:

.

bottom of page