top of page

NORSTELLAs administrasjon 2024/2025

administrsjon
Therese farge_edited_edited.jpg

Therese Barth-Carlsen

Administrasjonssjef og webmaster

Therese Barth-Carlsen er NORSTELLA's administrasjonssjef. Hun tar hånd om kundebehandling, regnskap, korrespondanse, og ellers alt annet arbeide knyttet til administrasjonen i NORSTELLA, i tett dialog og samarbeid med styret.  

I tillegg vedlikeholder hun våre nettsider, SoMe og vår YouTube kanal hvor du finner opptak fra våre arrangementer og webinarer.

Hun er den du kan kontakte i forbindelse med NODI nummer og NORSTELLA medlemskap.  

Therese har videre ansvar for Oxalis'nettside, regnskap og alt som naturlig faller inn under administrasjonen for Oxalis Community og Management Team.

 

Therese har lang og relevant yrkesfaglig bakgrunn fra administrasjon, spedisjon og regnskap.

Anne Cecilie Mellem, sorthvitt _edited.jpg

Anne Cecilie Mellem

Møte - og arrangementsleder

Anne Cecilie er NORSTELLA sin arrangementsansvalig i tillegg til alt annet hun driver med i NORSTELLA.

Som arrangementsansvarlig har hun kontakt med foredragsholderne og koordinerer med konferansestedene.

Hun tar seg av alt det praktiske i forkant, underveis og etter aktivitetene våre. I tillegg bidrar også Anne Cecilie aktivt til at vi har en tidsmessig grafisk profil og standardisert materiale for utsendelse i forbindelse med arrangement.

 

Anne Cecilie har opp gjennom årene skaffet seg bred relevant erfaring: Hun startet opp innenfor tannhelse og jobbet senere som daglig leder og dataansvarlig på klinikken. Anne Cecilie har også erfaring innenfor HMS, marked, regnskap og lønn. I 2006 startet hun eget firma i rekrutterings- og bemanningsbransjen.  Anne Cecilie har derfor oppdrag og kunder i flere bransjer. 

NORSTELLAs styre 2024/2025

Styret
Rolf-Lysfjord_300x200_80.jpg

Rolf Lysfjord

Styreleder

Fagområde: Utvalg for e-Business og samtrafikk:

 

Rolf er Bedriftsøkonom HiT og HiO og har statsvitenskap fra UiO.

 

Han har 15 års erfaring med utvikling, salg, leveranse innen informasjonslogistikk fra Telenor, ErgoGroup/EVRY, Posten Norge og Logiq.

Elin Tveiten SortHvit.png

Elin Tveiten

Styremedlem

Elin har arbeidet 25 år i Nordisk Express, deretter 5 år i Freja Transport & Spedisjon AS og har vært de siste 6 år I DSV Road.

Elin har vært med i ressursgruppen til Tolletaten fra starten av i Digitoll  prosjektet, og er nestleder i Styret i NHO LT Region Øst.

Hun har et stort og brennende engasjement for det som har med Toll å gjøre.

 

Jobber i dag som Senior Manager på Customs & Administrasjon I DSV.

Nils Inge Brurberg_edited.jpg

Nils Inge Brurberg

Nestleder

Fagområde: Utvalg for eID.

 

Med bred bakgrunn fra autentisering, IT-sikkerhet, elektronisk handel og revisjon, har Nils Inge inngående innsikt og kunnskap på området Internett-baserte tjenester.

Han liker å fokusere på nye områder og se nye muligheter som ny teknologi gir til forretningslivet.

Carl H_edited_edited.jpg

Carl H. Pedersen

Styremedlem

Sivilingeniør med 25 års erfaring innen utvikling av programvare og nettjenester for revisjon, regnskap og elektroniske tillitstjenester.

 

Han har et sterkt fokus på IT-løsninger som legger til rette for å imøtekomme regulatoriske eller lovpålagte krav knyttet til økonomisk rapportering eller annen databehandling, og er i dag engasjert i produkt- og forretningsutvikling innen elektroniske tillitstjenester.

 

Carl er Co Owner, CTO og produkteier for Signant i Maestro Soft.

 

Steinar Skagemo_edited.jpg

Steinar Skagemo

Styremedlem

Steinar Skagemo har hovedfag forvaltningsinformatikk. Han har blant annet jobbet med etablering og innføring av ID-porten og vært del av standardiseringssekretariatet i daværende Difi.

 

Han har lang erfaring fra arbeid med informasjonsforvaltning og -utveksling fra både stat og kommune, inkludert deltagelse i utviklingen av Felles datakatalog.

 

De siste årene har han jobbet spesielt med å se på mulighetene for å forenkle hverdagen til små- og mellomstore bedriften i Norden som del av prosjektet "Nordic Smart Government".

JonArve_edited.png

Jon Arve Risan

Styremedlem

Jon Arve har tiltrådt styret for ett år med spesialoppgaver; administrativ støtte.

 

Forutsetningene for dette begrunnes i ni års funksjon som daglig leder og styreleder i NORSTELLA.

I tillegg har Jon Arve sin formelle bakgrunn i økonomi, administrasjon, forenkling og effektivisering med fokus på prosessflyt. Teknologi, datadeling og synergi mellom offentlig, ideell og privat sektor er vesentlige elementer i dette.

 

NORSTELLAs organisasjon 2024/2025

Rolf Lysfjord, EdiSys Consulting (styreleder)

Nils Inge Brurberg, Bits AS (nestleder)

Steinar Skagemo, Brønnøysundregistrene

Jon Arve Risan, KMIC

Carl H. Pedersen, Maestro Soft

Elin Tveiten, DSV Road

Therese Barth-Carlsen, Administrasjonssjef og webmaster

Anne Cecilie Mellem, Møte- og arrangementsleder

Valgkomité:

Styrets leder, Rolf Lysfjord, Edisys Consulting

Nina Mathiesen, Signicat

Revisjon:

RSM Norge AS

bottom of page