NorStellas styre, administrasjon, valgkomite og revisor 2022

Styret:

Rolf Lysfjord, EdiSys Consulting (styreleder)

Lise Arvesen, virre vapp  a.s. (nestleder)

Nils Inge Brurberg, Bits AS

Steinar Skagemo, Brønnøysundregistrene

Håkon Olderbakk, HOCON

Nina Mathiesen, Signicat

Administrasjon

Jon Arve Risan, Daglig leder tlf. 977 88 940 (management for hire)

Therese Barth-Carlsen, Administrasjonssekretær, tlf. 905 26 603

Anne Cecilie Mellem, Aktivitetsansvarlig, tlf. 917 72 903

Valgkomité:

Aleksander Øines, Øines Digital

Jon Arve Risan, KMI Consulting

Styreleder

Revisjon

RSM Norge AS

Overskrift 1

Rolf Lysfjord_edited.jpg

Rolf Lysfjord

Styreleder

Fagområde: Utvalg for e-Business og samtrafikk:

 

Rolf er Bedriftsøkonom HiT og HiO og har statsvitenskap fra UiO.

 

Han har 15 års erfaring med utvikling, salg, leveranse innen informasjonslogistikk fra Telenor, ErgoGroup/EVRY, Posten Norge og Logiq.

Håkon Olderbakk.jpg

Håkon Olderbakk

Styremedlem

Håkon er Msc fra NTNU.

 

Han har lang erfaring med å utvikle offentlige løsninger som gir tryggere og mer effektiv samhandling i samfunnet fra lederstillinger for IT og Plan og utvikling ved Brønnøysundregistrene og som prosjektleder for Enhetsregisterprosjektet.

 

Han har også deltatt i utvikling av tilsvarende løsninger andre land. Han er spesielt opptatt av et godt og åpent samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å skape gode løsninger.

Lise Arvesen_edited.jpg

Lise Arvesen

Nestleder

Fagområde : E-commerce / Omstilling / Digitalisering / Disrupsjon / Sosiale medier som markedsføringskanal. Sertifisert digital markedsfører fra Digital Marketing Institute Dublin 2017.

Eier og gründer av virre vapp a.s. siden 1999. Diplom Eksport Økonom fra Ecole Superieure de Commerce de Grenoble France.

 

Siden 2015 uavhengig digital rådgiver og forretningsutvikler, mentor og foredragsholder. 

www.lisearvesen.no

Nina Chung Mathiesen.jpg

Nina Chung Mathiesen

Styremedlem

Nina har nevrovitenskap fra UiO, og har siden hatt ulike stillinger som konsulent, samfunnskontakt og leder i TietoEvry, Dataforeningen og Signicat.

 

Hun er spesielt interessert i skjæringspunktet teknologi og samfunn, da spesielt eID og MyData og hvilke muligheter det skaper.

 

Hun er opptatt av hvordan vi som land kan løfte blikket og lære fra lignende utfordringer i andre land, og ta del i utviklingen som skjer på EU-nivå.

Nils Inge Brurberg_edited.jpg

Nils Inge Brurberg

Styremedlem

Fagområde: Utvalg for eID.

 

Med bred bakgrunn fra autentisering, IT-sikkerhet, elektronisk handel og revisjon, har Nils Inge inngående innsikt og kunnskap på området Internett-baserte tjenester.

Han liker å fokusere på nye områder og se nye muligheter som ny teknologi gir til forretningslivet.

jon arve risan_edited.jpg

Jon Arve Risan

Daglig leder

Jon Arve Risan er engasjert via et oppdrag til KMI Consulting, som daglig leder i NorStella fra og med arbeidsåret 2015. Engasjementet ble fornyet i 2020 samtidig som han gikk av som styreleder.

Hensikten med engasjementet er å styrke administrasjonen, sikre aktivitetsnivået og økonomien samt å videreføre en bærekraftig driftsmodell tilpasset dagens rammebetingelser.

Jon Arve vil representere og fronte NorStella i alle naturlige sammenhenger, delta fysisk og aktivt i NorStellas ulike aktiviteter med det langsiktige målet å skape de beste forutsetninger for et jevnt høyt faglig aktivitetsnivå på alle NorStellas aktiviteter; seminarer, kurs og fagmøter.

Jon Arve Risan er utdannet økonomisk/administrativt og har sin bakgrunn fra forretningsmessig teknologianvendelse fra konsulentbransjen og innen forsikring.

Steinar.jpg

Steinar Skagemo

Styremedlem

Steinar Skagemo har hovedfag forvaltningsinformatikk. Han har blant annet jobbet med etablering og innføring av ID-porten og vært del av standardiseringssekretariatet i daværende Difi.

 

Han har lang erfaring fra arbeid med informasjonsforvaltning og -utveksling fra både stat og kommune, inkludert deltagelse i utviklingen av Felles datakatalog.

 

De siste årene har han jobbet spesielt med å se på mulighetene for å forenkle hverdagen til små- og mellomstore bedriften i Norden som del av prosjektet "Nordic Smart Government".