NorStellas styre, valgkomite og revisor pr. 5. april 2019

Styre:

Navn, firma/etat

 1. Jon Arve Risan, KMI Consulting (styreleder)  

 2. Trond Hovland, ITS Norway

 3. Rolf Lysfjord, EdiSys Consulting

 4. Nils Inge Brurberg, Bits AS

 5. Trygve Skibeli, Miles

 6. Lise Arvesen, virre vapp  a.s.

Valgkomité:

 1. Aleksander Øines, Digital Medarbeider (leder)

 2. Hege Løkke Johannessen, NorStella

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer 2019 >>

Revisor

RSM Norge AS

Jon Arve Risan

Jon Arve Risan er engasjert via et oppdrag til KMI Consulting, som virtuell daglig leder i NorStella fra og med arbeidsåret 2015. Virtuell i betydningen sjelden fysisk tilstede på NorStella adresse.

Hensikten med engasjementet er å styrke administrasjonen, sikre aktivitetsnivået og økonomien samt å etablere en ny bærekraftig driftsmodell tilpasset dagens rammebetingelser.

 

Jon Arve vil representere og fronte NorStella i alle naturlige sammenhenger, delta fysisk og aktivt i NorStellas ulike aktiviteter med det langsiktige målet å skape de beste forutsetninger for et jevnt høyt faglig aktivitetsnivå på alle NorStellas aktiviteter; seminarer, kurs og fagmøter.

 

Jon Arve Risan er også formelt valgt til styreleder siden 2014. Som styreleder vil Jon Arve ha fokus på at NorStella skal fortsette å være en nettverksorganisasjon for alle med interesse for utvikling og bruk av åpne, internasjonale standarder for elektronisk samhandling med praktisk verdi for medlemmene.

 

Jon Arve Risan er utdannet økonomisk/administrativt og har sin bakgrunn fra forretningsmessig teknologianvendelse fra konsulentbransjen og innen forsikring.

Fagområde: Samhandlingsarenaen. Spesialiteter: Forsikringsledelse. Endringsledelse. Teknologi anvendt i forretningsmessig øyemed. Forretningsarkitektur (prosesser, regelanvendelse og informasjonsmodeller) alle nivåer. Øvrige arkitekturområder på konseptuelt og logisk nivå. Strategisk bruk av IT. Organisasjonsutvikling. Prosessutvikling. Informasjonsmodellering. Forretningsutvikling i bred skala.

Arbeidende styreleder, telefon: 977 88 940

Trond Hovland

ITS-Norway Intelligente transportsystemer: Trond Hovland er daglig leder i ITS Norge, denne stillingen har han hatt siden 2009. Før det arbeidet han for Statens vegvesen hvor han hadde flere lederstillinger og prosjektlederansvar for flere store IKT anskaffelser. Han har stor interesse for standardisering og har i en årrekke deltatt aktivt i internasjonale standardiseringskomiteer, og leder han Standards Norges Sektorstyre for IKT. Han er utdannet kjemiker fra Universitetet i Bergen og har tatt tilleggs utdannelse innen strategisk ledelse og prosjektledelse på BI og ved NHH.

Nestleder, telefon 907 60 831

Rolf Lysfjord

Fagområde: Utvalg for e-Business og samtrafikk: Rolf er Bedriftsøkonom HiT og HiO og har statsvitenskap fra UiO. Han har 15 års erfaring med utvikling, salg, leveranse innen informasjonslogistikk fra Telenor, ErgoGroup/EVRY, Posten Norge og Logiq.

Styremedlem, tlf. 918 15 265

Nils Inge Brurberg

Fagområde: Utvalg for eID. Med bred bakgrunn fra autentisering, IT-sikkerhet, elektronisk handel og revisjon, har jeg inngående innsikt og kunnskap på området Internett-baserte tjenester. Jeg liker å fokusere på nye områder og se nye muligheter som ny teknologi gir til forretningslivet.

Styremedlem, tlf. 924 00 125

Trygve Skibeli

Fagområde: Digital samhandling. Spesialiteter: Innovasjon. Endringsledelse. Virksomhets-arkitektur. Med sine 15 år i IBM Norge og IBM USA - og deretter som grunnlegger av IT outsourcing selskapet Intility, har Trygve lang erfaring fra både IT og forretningsutvikling. Han har i flere år vært involvert i Innovation@Altinn programmet og er nå ansvarlig for forretningsrådgivning i Miles.

Styremedlem, tlf. 982 35 316

Lise Arvesen

Fagområde : E-commerce /  Omstilling / Digitalisering / Disrupsjon / Sosiale medier som markedsføringskanal. Sertifisert digital markedsfører fra Digital Marketing Institute Dublin 2017.

Eier og gründer av virre vapp a.s. siden 1999. Diplom Eksport Økonom fra Ecole Superieure de Commerce de Grenoble France. Siden 2015 uavhengig digital rådgiver og forretningsutvikler, mentor og foredragsholder. www.lisearvesen.no

Styremedlem, tlf. 957 53 868

Please reload

© 2020 by NorStella

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon
 • Hvit Twitter Ikon