top of page

ID-nummer for identifikasjon i TVINN

Bestill NODI nummer / ekstra NODI-nummer her!

Bestille NODI nummer

NORSTELLA forenklet og forbedret sin medlemsstruktur fra og med forfall 2018. Endringene er bygd på prinsippet om at alle som nyter godt av tjenester fra stiftelsen skal være medlem. Dette betyr at alle med løst NODI lisens nå blir fullverdige NODI medlemmer med en lisens inkludert og uinnskrenket tilgang til vårt doksenter.

Ved å fylle ut skjemaet nederst på denne siden vil ID-nummer/ NODI-nummer tildeles i løpet av noen få dager. Ved behov for mer enn en TET eller TVINN lisens løses tilleggslisens ved å fylle ut samme skjema.

ID-nummer tildeles i løpet av noen dager etter at bestillingen er mottatt.

Hva er et ID-nummer og hvordan er de strukturert?

Identifikasjonsnummer (ID-nummer) benyttes for å identifisere partene i en EDI-utveksling i Tolletatens TVINN-system, f.eks. sender og mottaker. Et ID-nummer er nødvendig for å gjøre elektronisk fortolling, og har følgende struktur:

NO|999999

De to bokstavene angir land (NO=Norge).

De resterende seks siffer utgjør selve nummeret og tildeles i sprang på hundre

Det tildeles i utgangspunktet et ID-nummer pr. organisasjon (partsidentifikasjon). Organisasjoner må henvende seg til NORSTELLA for å få tildelt tilleggslisenser i ønsket omfang.

ID-nummeret skal iht krav fra Tollvesenet følge en bedrifts organisasjonsnummer.
 

Dersom en bedrift får nytt organisasjonsnummer som følge av en reetablering, fusjon, ol skal den ha nytt ID-nummer. Det gamle id.nummeret blir markert som slettet i iD-nummer-registret og kan ikke lenger benyttes av bedriften eller andre i kommunikasjon mot TVINN.

Andre nødvendige kontakter: 

For å kunne koble seg opp mot TVINN, må andre organisasjoner kontaktes, som Tolletaten, nettverksleverandør og programvareleverandør. De vil alle ha behov for å vite tildelt identifikasjonsnummer fra NORSTELLA.

Prisen for ID-nummer gjeldende fra 01.01.18:

  • NODI-medlemmer har automatisk rett til ett lisensnummer. NODI-medlemskap koster kr. 1.995,- eks. mva.

  • Ved behov for tilleggs lisens bestilles dette separat ved å benytte skjemaet nedenfor. Tilleggs nummeret avkreves en årlig avgift (bruksavgift) på kr. 1.170,- eks. mva. for hvert nummer.

  • NODI medlemskapet i NORSTELLA gjelder for 12 måneder fra innmeldingsdato. Medlemskapet fornyes automatisk for en ny 12 måneders periode dersom det ikke sies opp skriftlig til norstella@norstella.no seneste 3 måneder før ny periode starter. ​

  • Administrasjonsavgift på kr. 400 vil bli belastet på ikke reelle NODI bestillinger.

 

Bestilling av ID-nummer:


Fyll ut skjemaet nedenfor og trykk "Send". Alle rubrikker må være fylt ut.

 

Dersom noe er uklart, kan du ta kontakt med NORSTELLA ved å sende en e-post til norstella@norstella.no

bottom of page