En digital innovativ brobygger

En nøytral møteplass for å dele og bli inspirert til en ny digital fremtid!

PROGRAM FOR 2021

 

Følg med her for å få med deg hvilke aktiviteter som kommer fra NorStella i 2021.

Tidligere aktivitet er dokumentert i vårt medlemsbibliotek*. Her finner du blant annet presentasjoner og opptak fra arrangementer.

 

*For å få tilgang må du være NorStella medlem, du finner passord i siste faktura. 

Toll.png
Ny versjon 4.3 av implementasjonsguider for TVINN
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

05.11.2021

Vi har fått melding om forestående endringer i TVINN utførsel

 

1.    Nytt krav til verdifastsettelseskode på utførsel er gjeldende fra 1.12.2021.

2.    Utvidelse av prosedyrekode fra 2 til 4 siffer, samt nye transaksjonstyper er gjeldende fra 1.2.2022.

 

 

Det er også endringer i TVINN innførsel:

1.    Utvidelse av prosedyrekode fra 2 til 4 siffer

2.    Nye transaksjonstyper er gjeldene fra 1.2.2022.

 

 Endringene har fått versjonsnr. 4.3.

 

Implementasjonsguidene kan lastes ned fra vårt doksenter (https://www.norstella.no/doksenter)

Nordic Smart Government.png
NorStella  engasjerer seg i Nordic Smart Government.
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

02.11.2021

Vi har et stykke tid med interesse fulgt arbeidet med Nordic Smart Government (NSG).

Målet med NSG er å legge til rette for betydelig reduksjon i byrder spesielt for små og mellomstore bedrifter, bedre tilgang til informasjon med høy kvalitet om næringslivet både for offentlig og privat sektor for bedre oppfølging og beslutninger. I tillegg åpner det muligheter for privat sektor til å tilby nye tjenester.

Det nedsettes i disse dager en referansegruppe som skal følge arbeidet videre. NorStella har mottatt invitasjon til å delta.

 

Dersom det blant våre lesende medlemmer befinner seg noen spesielt motivert for det arbeidet som planlegges nedlagt i NSG 4.0 ber vi om å få beskjed med sikte på deltagelse.

Meld din interesse.

GreteJonArve.jpg
NorStella  i media
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

23.8.2021

 

Moderne transport fikk nyss i våre planer om reetablering av nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling. I sakens anledning ble utvalgsleder og undertegnede kontaktet for et intervju. Resultatet kan du lese  her.

Artikkelen gir et greit bilde av NorStella sine ambisjoner og aktiviteter med spesielt fokus på utvalgsmøtet 20. oktober. Det kan du lese mere om på siden vår.

 

Husk å melde deg på møtet digitalt eller analogt.

TOLL.png
TVINN - Implementasjonsguider
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

22.07.2021

Disse er nylig oppdatert knyttet til endringer i TVINN pr. 1. september.

https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/nytt-fra-tolletaten/endringer-i-tvinn-1.-september-2021/

Endringene er innarbeidet i implementasjonsguidene for TVINN fra dags dato.

Medlemmer som trenger et nytt eksemplar, kan hente dette på våre medlemssider https://www.norstella.no/medlemssider eller via e-post til norstella@norstella.no.

Passordet finner du på din siste faktura fra oss. NB! Store bokstaver. 

God Sommer fra NorStella.png
God smittefri sommer -i Norge!
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

16.06.2021

I år som i fjor sender vi samme feriehilsen, men vi er dessverre ikke sikrere på at det vil gå i oppfyllelse grunnet illsinte indiske varianter. På pluss siden teller imidlertid at vi har fått bedre kompetanse til å håndtere samhandlingen.

Dette er også drivkraften til NorStella; skape bedre forutsetninger for samhandling dog ikke for å unngå virus, men for å sikre samhandling på tvers når det gjelder datautveksling og regelverk. Foruten logistikk er det dette som preger våre aktiviteter.

Denne våren har vi brukt mye tid på å legge en ny strategi og utvikle aktiviteter basert på denne. Styret legger siste hånd på verket i disse dager. På bakgrunn av dette arbeidet publiseres aktivitetskalenderen rundt St. Hans. Følg oss på www.norstella.no.

Avslutningsvis ønskes alle en god og smittefri sommer – i Norge i år som i fjor!

NEA_edited.jpg
Real Time Economy (RTE) in Nordic / Baltic Region
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

31.05.2021

RTE concept is currently under development in the Nordic- Baltic Region countries. RTE initiative has common aims and objectives with the Nordic Smart Government.

RTE acknowledges that a lot of data is created with economic actions, and the possibility is to use this data multiple times to speed up business procedures, reduce manual work and increase economic volume.

Use the opportunity to be fully updated during a webinar on 7th of June 1400 – 1530.

 

Fully details presented here.

Image by frank mckenna
Faggruppe Internasjonal Handel og Transport
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

28.05.2021

NorStella vil til høsten blåse nytt liv i en av våre mest tradisjonelle fagutvalg; Internasjonal Handel og Transport. Det vil i gruppen bli tatt opp tema knyttet til en rekke direkte og tilgrensende emner av interesse både for toll, vegvesen og befrakter med sikte på å drøfte utfordringer og muligheter både for innenlands og grensepasserende transporter. Verden før og etter Covid vil også bli berørt, og her vil økt digitalisering være et sentralt tema. Vi tar sikte på å gjennomføre to møter i året vår og høst i første omgang. Første gang onsdag 20. oktober.

Invitasjon med program blir publisert på norstella.no i god tid før møtet.

Utvalgsleder vil være Grete Astad i Tollkonsult. Ideer og ønsker om temaer? Send en e-mail til norstella@norstella.no

Country Bike Ride
Transport på øverste hylle
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

21.04.2021

Vi er glade for å kunngjøre at International Transport Forums 2021-toppmøte vil finne sted praktisk talt fra 17. til 28. mai! Summit-programmet vil gå online over to uker, noe som gjør det lettere enn noen gang før å være en del av denne spesielle begivenheten.

Topp-programmet om "Transportinnovasjon for bærekraftig utvikling" vil også utforske hvordan man kan omforme mobiliteten i kjølvannet av Covid-19.

Du finner hjemmesiden til konferansen her  med mulighet for både program og påmelding.

I og med at årets kongress er digital gir dette en enestående mulighet til å følge de tema du er mest interessert i uten å måtte bruke tid på alt det andre.

Covid-19 endrer verden! 

Doctor Bruke digital tavle
Dagny hjelper deg!
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

12.04.2021

Digitaliseringsdirektoratet har påbegynt arbeid med et konsept kalt Digital Assistent. Konseptet begynner å ta form og skal overleveres KMD i løpet av september.

 

NorStella deltar i dette arbeidet og får lov til å dele resultatene underveis her.

I løpet av våren og sommeren vil vi supplere med delbart materiale fra prosjektet. Informasjon om dette vil du bli orientert om via vårt regulære nyhetsbrev eller via www.norstella.no.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og vær oppdatert.

Følg med!

Businesswoman with Mask
Covid 19 styrer dessverre fortsatt verden!
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

06.01.2021

Vår planlagte oppfølging av AKSON med en rundebordskonferanse må dessverre utsettes til 16. februar, kanskje lengre. Dette grunnet høyt smittetrykk og smittefarlige mutasjoner med dertil hørende restriksjoner for fysisk tilstedeværelse og videooverført samtale rundt et bord.

Dette gir oss imidlertid mulighet for å ta inn over oss alt som har skjedd på dette området siden oktober i fjor. Vi har i sakens anledning dialog både med KS, prosjektet og direktoratet for å fange endringene. På denne måten kan vi gi deg som velger å melde din interesse, et best mulig oppdatert situasjonsbilde når arrangementet omsider finner sted.

 

KS oversendte i november et fyldig høringsnotat som innspill til fremlagt statsbudsjett. Notatet er vedlagt og gir input til å reflektere rundt den todeling (samhandling og journal) som blir det sannsynlige utfallet og splittet ansvarsforhold i den forbindelsen mellom stat og kommune. Trivielt? Neppe.

Vi snakker også med nye deltagere i panelet for å fange de aktuelle endringene og status best mulig.

Meld derfor din interesse om du ikke allerede er blant de over 100 andre som så langt har gjort det, for å følge rundebords diskusjonen knyttet til AKSON.

Opptak av konferansen 7. oktober er fortsatt tilgjengelig på våre medlemssider.

Hold deg oppdatert med NorStella! Bruk påmeldingslinken her

xps-8pb7Hq539Zw-unsplash.jpg
Innovasjon i mesterklasse
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

29.12.2020

NorStella viderefører sitt samarbeid med Open Innovation Lab (OIL) også i 2021. Dette gir oss mulighet for å tilby fri deltagelse på alle webinarer under vignetten Master Class året gjennom for alle ansatte i våre medlemsbedrifter. Det vil bli orientert om når anledningen byr seg. Terminlista foreligger foreløpig ikke, men vi vil bestrebe oss på å orientere deg via sosiale medier; i hovedsak LinkedIn og Facebook.

I tillegg til dette har vi inngått et arrangementsmessig samarbeid om de såkalte Executive Breakfasts (morgenmøter med noe å bite i både faglig og kulinarisk). Det er planlagt tre slike i 2021. Det første i april.

Til disse melder du interesse til jon.arve.risan@norstella.no. Gitt at det er plasser igjen og du kvalifiserer til deltagelse (executive) får du en kode som gir deg mulighet for påmelding. Da er det bare å melde seg på og delta. Vi håper du frigjør plassen dersom det dukker opp ting som kommer i veien. Bruk samme mailadresse ved eventuell avmelding. Noen og enhver antas å ha opparbeidet en viss sult i løpet av året. Her kan det fort bli utsolgt.

Muligheten kunngjøres via web, nyhetsbrev og sosiale medier. Følg med i våre kanaler!

NorStella-01.jpg
Oxalis + NorStella er sant
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

24.11.2020

Oxalis er markedsledende Peppol (Pan European Public Procurement Online) aksesspunkt globalt – for sikker og effektiv oversendelse av handelsdokumenter (ordre, pakklister og faktura) mellom selger og kjøper.

Oxalis har i disse dager blitt innlemmet i NorStella sitt tjenestespekter som en egen community (fellesskap) i en nøytral, not for profit, medlemsstyrt stiftelse.

Oxalis er 100% Peppol kompatibel. Peppol er en standard som hele verden kan bruke i tilknytning til digitale handelstransaksjoner slik som katalogtjenester, ordre, avrop og faktura.

Mer enn 50% av alle slike transaksjoner i verden i dag går gjennom et aksesspunkt basert på Oxalis.

NorStella er stolt forvalter av programvaren og de mulighetene denne skaper for digital samhandling.

Ytterligere detaljer finner du her.

gavel
Jussen hindrer digitalisering!
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

02.01.20

 

Det er skrevet side opp og side ned om hvor raskt teknologien endrer hvordan vi lever våre liv. Bedrifter må fornye seg og tenke nytt for ikke å tape i konkurranse med globale giganter som Amazon og Google. Samtidig er samfunnet vårt i stor grad fortsatt regulert av lover og forskrifter som ble skrevet i en analog og papirbasert tidsalder. Vi kan gjerne kalle dette «regulatorisk gjeld».

Denne gjelden må vi innfri for å kunne etablere de tjenestene vi trenger i dagens og morgendagens Norge.

 

NorStella, hvis ledestjerne er digital samhandling på tvers av sektorer; offentlig og privat, har bidratt til oversikt over de juridiske hindringene vi står overfor ved hjelp av en egen ekspertgruppe.

Du kan lese mer om dette og vårt samarbeid med Den norske dataforening i Finansavisen 30. desember.

Godt nytt delings- og samhandlings år – 2020!

DSC_0288.jpg
Rapport: Juridiske hindre ved digitalisering – Dugnad for digital lovopprydding

25.11.19

I etterkant av Digitale Topplederes samling «Data er ikke gull – ennå» på Helsfyr 10. oktober, hadde ekspertgruppen et arbeidsmøte der det ble besluttet å gjøre en ekstraordinær dugnadsjobb. Det har vært en intensiv måned med mange bidragsytere som har jobbet på spreng for lage en rapport som identifiserer juridiske hindre for digitalisering.

 

Tirsdag den 19. november ble rapporten overrakt til digitaliseringsministeren. I rapporten har NorStella og Den norske dataforening gått igjennom lovverket, og presenterer de viktigste hindrene for regjeringens digitaliseringsstrategi.

«Det har gjennom dette arbeidet etablert seg en ekspertgruppe med gjensidig tillit og god leveransekapasitet» sier prosjektleder Trygve Skibeli, «denne type sektorovergripende samarbeid er viktig og derfor bør momentet utnyttes - ved at arbeidet videreføres på noen av de øvrige problemstillingene som gruppen har tatt opp.»

 

«Det er et visjonært og ambisiøst politisk dokument som legger viktige føringer for å bygge et smidig, digitalisert Norge» sier Nina C. Mathiesen i Den norske dataforening, «nå handler det om å fjerne både reelle og innbilte juridiske hindre. Det er et langt lerret å bleke, men har vi i hvert fall et grundig og gjennomarbeidet veikart for den videre digitale reisen.»