En digital inovativ brobygger

En nøytral møteplass for å dele og bli inspirert til en ny digital fremtid!

PROGRAM FOR 2020

 

Følg med her for å få med deg hvilke aktiviteter som kommer fra NorStella i 2020.

Tidligere aktivitet er dokumentert i vårt medlemsbibliotek*. Her finner du blant annet presentasjoner og opptak fra arrangementer.

 

*For å få tilgang må du være NorStella medlem, du finner passord i siste faktura. 

BLI MEDLEM

AKTIVITETER

NETTVERK

KUNNSKAPSKILDE

Nye koster!
av Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

24.08.2020

NorStella avviklet sitt coronautsatte deltagerforum (årsmøte) forleden. Det ble i den forbindelsen konstatert at stiftelsen hadde lagt bak seg et godt arbeidsår 2019. Alle piler peker solid inn mot 2020 og 2021.

Etter valg kunne man slå fast følgende endringer i mannskap: Trygves Skibeli overtar som ny styreleder fra Jon Arve Risan. Rolf Lysfjord blir ny nestleder. Som nye styremedlemmer finner vi Pia Virmalainen Jøsendal og Steinar Skagemo.

Jon Arve Risan fortsetter som daglig leder, med seg har han en liten, men effektiv administrasjon.

Du finner hele styret presentert her. Et meget sterkt lag!

Protokollen fra årsmøtet er vedlagt

 

AKSON
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

10.08.2020

Direktoratet for e-helse har i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS) foreslått anskaffet en felles kommunal pasientjournal – Akson – til en samlet kostnad på 23 milliarder som gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 27 milliarder etter 17 år.

Alle er enige om behovet og målet. Få er enige om vegen fram. NorStella tar opp denne problemstillingene på sin samhandlingsarena 7. oktober. Vi vil da peke på de alternativene som finnes og det handlingsrommet som eksisterer. For vi er sikre på at det er der!

Interessert? Les mer om opplegget og få blant annet muligheten til å høre Christine Bergland og Robert Steen gi til kjenne sitt syn på dette.

Arrangementet finner sted på Oslo Kongressenter fra 08:30-13:00 inklusiv lunsj. Det er fri deltagelse, krever påmelding. Aktiviteten vil bli streamet - det krever også påmelding.

For påmelding se her, ytterligere informasjon finner du her

God smittefri sommer - i Norge!
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

11.06.2020

Denne våren og forsommeren ble ikke helt det vi hadde forestilt oss og verre kunne det blitt.

Nedstengningen gjorde det vanskelig å fortsette som normalt og dermed var vi over på sparebluss. Som så mange andre fylte vi noe av tiden med webinarer spesielt rettet mot erfaringer fra de smarte kommunene.

Vi regner med å komme i gang igjen når skolene starter etter sommerferien i Norge. Først ute er vårt Deltagerforum 20. august med vanlige årsmøtesaker og fokus på regelforenkling.

Dette er også et av temaene i vårt nettverk for digitale toppledere uka etter.

Den 7. oktober braker det løs med vår neste samhandlingsarena hvor vi peker på at det finnes alternativer til å bruke 20 milliarder og samtidig nå de realistiske mål. Vi snakker om AKSON.

Foreløpig har vi bare rammene klare, men vi fyller på med innhold og publiserer etter hvert som dette tar konkret form. Følg oss på www.norstella.no og i våre kanaler på sosiale medier.

Avslutningsvis ønskes alle en god og smittefri sommer – i Norge!

Kan innovasjon standardiseres?
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

28.05.2020

Spørsmålet reises og besvares av en rekke aktører i et åpent digitalt frokostmøte tirsdag 16. juni 0830 - 1030.

Det er lett å tro at innovasjon og banebrytende nye oppfinnelser kommer fra frie tanker og kaos, men bedrifter som lykkes over tid og avler gjennombrudd og innovasjoner, har ofte god orden og struktur. Standardisering innen innovasjonsledelse handler om å jobbe systematisk med innovasjon. Det handler blant annet om å jobbe strukturert med terminologi, medarbeiderdrevet innovasjon og nødvendige prosesser for kvalitetssikring og kompetanseutvikling.

Hvis du ønsker å lære mer om utvikling av innovasjonskultur, og ser verdien i å lage gode strukturer for hvordan ledere bør jobbe systematisk med innovasjon i virksomheten, ønskes du velkommen til et digitalt Standard Morgen. 

Jussen hindrer digitalisering!
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

02.01.20

 

Det er skrevet side opp og side ned om hvor raskt teknologien endrer hvordan vi lever våre liv. Bedrifter må fornye seg og tenke nytt for ikke å tape i konkurranse med globale giganter som Amazon og Google. Samtidig er samfunnet vårt i stor grad fortsatt regulert av lover og forskrifter som ble skrevet i en analog og papirbasert tidsalder. Vi kan gjerne kalle dette «regulatorisk gjeld».

Denne gjelden må vi innfri for å kunne etablere de tjenestene vi trenger i dagens og morgendagens Norge.

 

NorStella, hvis ledestjerne er digital samhandling på tvers av sektorer; offentlig og privat, har bidratt til oversikt over de juridiske hindringene vi står overfor ved hjelp av en egen ekspertgruppe.

Du kan lese mer om dette og vårt samarbeid med Den norske dataforening i Finansavisen 30. desember.

Godt nytt delings- og samhandlings år – 2020!

Rapport: Juridiske hindre ved digitalisering – Dugnad for digital lovopprydding

25.11.19

I etterkant av Digitale Topplederes samling «Data er ikke gull – ennå» på Helsfyr 10. oktober, hadde ekspertgruppen et arbeidsmøte der det ble besluttet å gjøre en ekstraordinær dugnadsjobb. Det har vært en intensiv måned med mange bidragsytere som har jobbet på spreng for lage en rapport som identifiserer juridiske hindre for digitalisering.

 

Tirsdag den 19. november ble rapporten overrakt til digitaliseringsministeren. I rapporten har NorStella og Den norske dataforening gått igjennom lovverket, og presenterer de viktigste hindrene for regjeringens digitaliseringsstrategi.

«Det har gjennom dette arbeidet etablert seg en ekspertgruppe med gjensidig tillit og god leveransekapasitet» sier prosjektleder Trygve Skibeli, «denne type sektorovergripende samarbeid er viktig og derfor bør momentet utnyttes - ved at arbeidet videreføres på noen av de øvrige problemstillingene som gruppen har tatt opp.»

 

«Det er et visjonært og ambisiøst politisk dokument som legger viktige føringer for å bygge et smidig, digitalisert Norge» sier Nina C. Mathiesen i Den norske dataforening, «nå handler det om å fjerne både reelle og innbilte juridiske hindre. Det er et langt lerret å bleke, men har vi i hvert fall et grundig og gjennomarbeidet veikart for den videre digitale reisen.»

Forenklet barnehageopptak sparer Nordreisa kommune for 70-80 % manuell saksbehandling

28.10.19

 

Vi gratulerer våre K+ nettverksmedlemmer Nordreisa kommune og Digital Medarbeider AS som nå kan vise til målbare gevinster ved innføring av kunstig intelligens og en proaktiv tjeneste for barnehageopptak. Søknadene er i all hovedsak forhåndsutfylt hvor innbyggerne kun behøver å gi informasjon om ønsket oppstart, antall dager i uken og eventuelt spesielle behov. Søknadene blir behandlet av kunstig intelligens basert på regelstyring og tildeler barnehageplasser automatisk. Tjenesten innebærer en forenkling for innbyggerne som søker, og en enklere hverdag for de kommunalt ansatte. Les hele artikkelen på Nordreisa kommune sine sider. 

Mer informasjon om selve tjenesten finner du her.

Ønsker du å teste ut tjenesten og få medlemskap i K+ ut året kan du fylle ut skjemaet på våre sider. Medlemskapet vil løpe frem til 31.12.19, og fornyes med 9500,- per år fra 01.01.20 med mindre det sies opp.

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon