En digital brobygger

MELLOM OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR

En nøytral møteplass for å dele og bli inspirert til en ny digital fremtid!

NETTVERKSMØTE eID FORUM

         -

NorStella inviterte til åpent ettermiddagsmøte om eIDAS og eID i Norge

NorStellas medlemmer finner presentasjonene i medlemsbiblioteket

3. SEPTEMBER 2019

SAMHANDLINGS- ARENA #16

         -

Data er ikke gull - ennå

10. OKTOBER 2019

BLI MEDLEM

AKTIVITETER

NETTVERK

KUNNSKAPSKILDE

28.10.19

 

Vi gratulerer våre K+ nettverksmedlemmer Nordreisa kommune og Digital Medarbeider AS som nå kan vise til målbare gevinster ved innføring av kunstig intelligens og en proaktiv tjeneste for barnehageopptak. Søknadene er i all hovedsak forhåndsutfylt hvor innbyggerne kun behøver å gi informasjon om ønsket oppstart, antall dager i uken og eventuelt spesielle behov. Søknadene blir behandlet av kunstig intelligens basert på regelstyring og tildeler barnehageplasser automatisk. Tjenesten innebærer en forenkling for innbyggerne som søker, og en enklere hverdag for de kommunalt ansatte. Les hele artikkelen på Nordreisa kommune sine sider

Mer informasjon om selve tjenesten finner du her.

Ønsker du å teste ut tjenesten og få medlemskap i K+ ut året kan du fylle ut skjemaet på våre sider. Medlemskapet vil løpe frem til 31.12.19, og fornyes med 9500,- per år fra 01.01.20 med mindre det sies opp.

 

Forenklet barnehageopptak sparer Nordreisa kommune for 70-80 % manuell saksbehandling

17.09.19

Like før ferien gikk det ut et høringsnotat fra Finansdepartementet om nye regler for den såkalte 350-kronersgrensen.

Forslaget gjelder alle varer, utenom næringsmidler, alkohol og tobakk, med verdi opp til 3 000 kroner som sendes fra utenlandsk selger eller elektronisk plattform til forbrukere i Norge.

I svært korte trekk går forslaget ut på: 

  • At selger krever inn merverdiavgiften

  • Lik mva sats på 25 % på all innførsel under dette regelverket

  • Gitt at mva er krevd inn vil fortsatt varer med verdi under 350 kroner (inklusiv frakt) slippe toll

  • Egne regler for brus og godteri (stoppe lekkasjen til Sverige)

Departementet ville avvente høringsuttalelsene før de gikk videre med saken. Høringsuttalelsene foreligger nå. NorStella leverte ikke egen uttalelse, men er av den prinsipielle oppfatning at de nye reglene med fordel kunne blitt utsatt og koordinert med EU sine planer, slik at vi slapp med bare en omstilling.

 

Tollfritak på småhandel med utlandet

16.07.19

Tirsdag 4. juni var vi sammen med rundt 100 næringslivsaktører tilstede på TADs informasjonskonferanse om ekspressfortolling og fremtidens digitale grensepassering. Formålet med vår deltagelse var å bli orientert om arbeidet med å utvikle digitale løsninger som forenkler og effektiviserer innførselsprosessen, samt å bli informert om status i prosjektet Ekspressfortolling og erfaringer fra pilotering av konseptet på Ørje tollsted.

NorStella deltok på konferanse om ekspressfortolling

SISTE NYTT

© 2018 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon