En digital brobygger

MELLOM OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR

En nøytral møteplass for å dele og bli inspirert til en ny digital fremtid!

PROGRAM FOR 2020 KOMMER

 

Følg med her for å få med deg hvilke aktiviteter som kommer fra NorStella i 2020.

Tidligere aktivitet er dokumentert i vårt medlemsbibliotek*. Her finner du blant annet presentasjoner og opptak fra arrangementer.

 

*For å få tilgang må du være NorStella medlem, du finner passord i siste faktura. 

BLI MEDLEM

AKTIVITETER

NETTVERK

KUNNSKAPSKILDE

02.01.20

 

Det er skrevet side opp og side ned om hvor raskt teknologien endrer hvordan vi lever våre liv. Bedrifter må fornye seg og tenke nytt for ikke å tape i konkurranse med globale giganter som Amazon og Google. Samtidig er samfunnet vårt i stor grad fortsatt regulert av lover og forskrifter som ble skrevet i en analog og papirbasert tidsalder. Vi kan gjerne kalle dette «regulatorisk gjeld».

Denne gjelden må vi innfri for å kunne etablere de tjenestene vi trenger i dagens og morgendagens Norge.

 

NorStella, hvis ledestjerne er digital samhandling på tvers av sektorer; offentlig og privat, har bidratt til oversikt over de juridiske hindringene vi står overfor ved hjelp av en egen ekspertgruppe.

Du kan lese mer om dette og vårt samarbeid med Den norske dataforening i Finansavisen 30. desember.

Godt nytt delings- og samhandlings år – 2020!

Jussen hindrer digitalisering!
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

04.12.19

Så har vi igjen kommet til den tiden da tape, julepapir, pakkelapper og tråd må finnes frem for å bli brukt så ofte at de like godt kan bli liggende fremme på stuebordet. Vi snakker selvsagt om julen. Dette er den tiden på året da vi kanskje utøver den mest outrerte form for samhandling, og de som ikke samhandler blir som alltid stående ensomme utenfor fellesskapet.

Samhandling og jul er ikke et spesielt fokus for NorStella. Det er det resten av året. Vi prøver etter beste evne å bidra til friksjonsfri digital samhandling på en rekke områder. Lurer du på hvilke, utforsk hjemmesiden vår og finn ut! I løpet av året er det gjennomført en rekke aktiviteter innenfor mange ulike tema og nettverk. Medlemmer har eksklusiv rett til publisert materiale. Hvis din bedrift ikke er medlem, så sørg for at den blir det. D e itjnå som kjæm tå sæ sjøl…….

Denne høsten har vært spesielt begivenhetsrik. Vi er stolte over mer enn 100 påmeldte på vårt arrangement om datadeling i Digitale Topplederes navn (og gavn). Vi er videre nesten sentimentale over resultatet som ekspertgruppen la frem da den ble bedt om å sammenfatte «Juridiske hindre for datadeling og digitalisering» sammen med Den norske Dataforening. Basert på en måneds intenst arbeid kunne rapporten overleveres digitaliseringsministeren som oppdragsgiver sent i november.

Utover dette gjenstår for oss som bruker litt ekstra med tid på NorStella å ønske dere alle en riktig God jul og et tilsvarende nytt år! Følg med oss inn i 2020!

 

NorStella ønsker alle medlemmer og forretningsforbindelser en riktig god jul og et godt nytt år!

Vel møtt til nye medlemsaktiviteter i 2020!

Julehilsen fra NorStella

25.11.19

I etterkant av Digitale Topplederes samling «Data er ikke gull – ennå» på Helsfyr 10. oktober, hadde ekspertgruppen et arbeidsmøte der det ble besluttet å gjøre en ekstraordinær dugnadsjobb. Det har vært en intensiv måned med mange bidragsytere som har jobbet på spreng for lage en rapport som identifiserer juridiske hindre for digitalisering.

 

Tirsdag den 19. november ble rapporten overrakt til digitaliseringsministeren. I rapporten har NorStella og Den norske dataforening gått igjennom lovverket, og presenterer de viktigste hindrene for regjeringens digitaliseringsstrategi.

«Det har gjennom dette arbeidet etablert seg en ekspertgruppe med gjensidig tillit og god leveransekapasitet» sier prosjektleder Trygve Skibeli, «denne type sektorovergripende samarbeid er viktig og derfor bør momentet utnyttes - ved at arbeidet videreføres på noen av de øvrige problemstillingene som gruppen har tatt opp.»

 

«Det er et visjonært og ambisiøst politisk dokument som legger viktige føringer for å bygge et smidig, digitalisert Norge» sier Nina C. Mathiesen i Den norske dataforening, «nå handler det om å fjerne både reelle og innbilte juridiske hindre. Det er et langt lerret å bleke, men har vi i hvert fall et grundig og gjennomarbeidet veikart for den videre digitale reisen.»

Rapport: Juridiske hindre ved digitalisering – Dugnad for digital lovopprydding

28.10.19

 

Vi gratulerer våre K+ nettverksmedlemmer Nordreisa kommune og Digital Medarbeider AS som nå kan vise til målbare gevinster ved innføring av kunstig intelligens og en proaktiv tjeneste for barnehageopptak. Søknadene er i all hovedsak forhåndsutfylt hvor innbyggerne kun behøver å gi informasjon om ønsket oppstart, antall dager i uken og eventuelt spesielle behov. Søknadene blir behandlet av kunstig intelligens basert på regelstyring og tildeler barnehageplasser automatisk. Tjenesten innebærer en forenkling for innbyggerne som søker, og en enklere hverdag for de kommunalt ansatte. Les hele artikkelen på Nordreisa kommune sine sider

Mer informasjon om selve tjenesten finner du her.

Ønsker du å teste ut tjenesten og få medlemskap i K+ ut året kan du fylle ut skjemaet på våre sider. Medlemskapet vil løpe frem til 31.12.19, og fornyes med 9500,- per år fra 01.01.20 med mindre det sies opp.

Forenklet barnehageopptak sparer Nordreisa kommune for 70-80 % manuell saksbehandling

17.09.19

Like før ferien gikk det ut et høringsnotat fra Finansdepartementet om nye regler for den såkalte 350-kronersgrensen.

Forslaget gjelder alle varer, utenom næringsmidler, alkohol og tobakk, med verdi opp til 3 000 kroner som sendes fra utenlandsk selger eller elektronisk plattform til forbrukere i Norge.

I svært korte trekk går forslaget ut på: 

  • At selger krever inn merverdiavgiften

  • Lik mva sats på 25 % på all innførsel under dette regelverket

  • Gitt at mva er krevd inn vil fortsatt varer med verdi under 350 kroner (inklusiv frakt) slippe toll

  • Egne regler for brus og godteri (stoppe lekkasjen til Sverige)

Departementet ville avvente høringsuttalelsene før de gikk videre med saken. Høringsuttalelsene foreligger nå. NorStella leverte ikke egen uttalelse, men er av den prinsipielle oppfatning at de nye reglene med fordel kunne blitt utsatt og koordinert med EU sine planer, slik at vi slapp med bare en omstilling.

Tollfritak på småhandel med utlandet

SISTE NYTT

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon