top of page

En digital innovativ brobygger

En nøytral møteplass for å dele og bli inspirert til en ny digital fremtid!

PROGRAM FOR 2023

 

Følg med her for å få med deg hvilke arrangementer som kommer fra NORSTELLA i 2023.
Tidligere arrangementer er dokumentert i vårt medlemsbibliotek.

  • LinkedIn
  • X
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
TOLL.png
TVINN -  Oppdaterte Implementasjonsguider for inn- og utførsel gjeldene fra 22.08.2023

22.08.2023

Det foreligger nå en ny oppdatering av implementasjonsguidene i TVINN.

Det er som følge av forskriftsendring lagt til at deklarering av opprinnelse er obligatorisk ved deklarering. Dette vil følges av teknisk sperre i TVINN på å deklarere uten å oppgi opprinnelse på et senere tidspunkt

Trenger du nye implementasjonsguider kan disse lastes ned fra https://www.norstella.no/doksenter
 

TOLL.png
Alt om Digitoll samlet på ett sted!
 

26.06.2023

Ønsker du å se opptak av tidligere Digitoll-webinarer eller lære mer om Digitoll i vårt e-læringskurs? Vi har gjort det enkelt for deg og samlet all informasjon på ett sted, slik at du enkelt får oversikt over alt som skjer.

Les "Alt om Digitoll" her.

TOLL.png
TVINN -  Oppdaterte Implementasjonsguider for inn- og utførsel gjeldene fra 29.06.2023

29.06.2023

Det foreligger nå en ny oppdatering av implementasjonsguidene.

Vi har gjort en liten oppdatering av implementasjonsguidene. Det er tatt med informasjon om maksimal meldingsstørrelse i seksjon 2 inn og ut, samt korrigert informasjon om ekspedisjonsenheter i seksjon 1 inn og ut.

Trenger du nye implementasjonsguider kan disse lastes ned fra https://www.norstella.no/doksenter
 

TOLL.png
Digitoll - på full fart mot fremtiden!

11.06.2023

Tolletatens samfunnsoppdrag er å holde kontroll med varer som innføres til og utføres fra Norge. Omfanget av varer som krysser grensen er stort, og volumet har økt over mange år. Tolletaten er avhengig av å digitalisere prosesser for å håndtere volumet og sikre harmonisering med EU regelverket. Samtidig ønsker de å tilby en mest mulig effektiv og sømløs grensepassering der varer frigjøres automatisk, der det ikke er behov for kontroll eller manuell behandling.

Dette tilsier en formidabel endring av holdning og handling (praksis) Vi har sakset dette fra www.toll.no:

Digitoll - høringsnotat 2 er nå lagt ut.  Her er det mye verdifull tilbakemelding og nedlagt arbeid på tilbakemeldingene. Verdt å lese her.

Tolletaten har på bakgrunn av endrede datakrav også lagt ut oppdatert dokumentasjon som reflekterer forslagene i høringen, samt noen strukturelle endringer som vil implementeres i melde- og opplysnings-APIene for Vei/Ferge og Fly. 

Dokumentasjonen på norsk og engelsk finner dere på Toll sine Githubsider.

Den 1.oktober 2023 må alle, både dagens brukere av Digitoll og også nye brukere, benytte etatens nye API for kjøretøy for vei og ferge.

NORSTELLA oppfordrer til årvåkenhet ift de prosessene som pågår. Alle ledd i transportkjeden påvirkes. 

TOLL.png
E-kurs i Vareførsels- og tollavgiftsloven
 

03.03.2023

Fra og med 1. januar 2023 erstattes tolloven av lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven). Det er laget et klikkbart e-læringskurs hos Toll bestående av seks moduler for brukere i næringslivet.

E-læring - Vareførselsloven og tollavgiftsloven - Tolletaten

TOLL.png
Nye håndbøker; Tollavgiftshåndboken og Vareførselshåndboken
 

24.02.2023

Tollavgiftshåndboken er Tolletatens kommentarer til tollavgiftsloven med tollavgiftsforskriften. Les den her

Vareførselshåndboken er Tolletatens kommentarer til vareførselsloven med vareførselsforskriften. Les den her.

Image by Vidar Nordli-Mathisen
Peppol logistics

30.11.2022

Looks easy but difficult for many different reasons. Peppol consider making a positive and constructive contribution to the many challenges described here.

TOLL.png
TVINN -  Fra 17.10 tilbyr vi testing av programvare ifm. Innføring av nye, firesifrede prosedyrekoder. 

10.10.2022

Produkteier TVINN ønsker å gjøre oppmerksom på at vi fra 17.10 tilbyr testing av programvare ifm. Innføring av nye, firesifrede prosedyrekoder. 

 Nye prosedyrekoder fra 1. januar 2023 - Tolletaten er oppdatert med lenke til testinformasjon, deriblant også instruksjoner rundt hvordan man kan melde seg på testingen.

 

Alle prosedyrekoder er ikke på plass enda. Det vil komme prosedyrekoder som starter på 0 (proviant), og enkelte som starter på 8 (transitt). Det må forventes endringer også i beskrivelsen av enkelte av prosedyrekodene. 

Datasett med prosedyrekoder vil på sikt publiseres på  https://data.toll.no/dataset Det kommer nyhet om dette på toll.no.

Testinformasjonen gir en del informasjon om feilkoder og avhengigheter knyttet til de firesifrede prosedyrekodene i testmiljøet.
Disse er ikke endelige. Følgende endringer vil tilkomme i feilmeldinger mellom test og produksjonsmiljøet:

 

9681 Landkode (opprinnelse) må angis - denne vil endres slik at det ikke sjekkes mot utførsel.

9431 Bestemmelsesland må være NO eller SJ – Denne vil ikke gjelde prosedyrekode 8000


9432 Bestemmelsesland må være NO – Denne vil gjelde prosedyrekode 8000

Fler endringer enn de som er oppgitt her vil også kunne tilkomme.

Snakkomkampen.png
Gikk du glipp av ?

19.08.2022

I serien Hva burde vi snakke om når vi snakker om politikk? moderert av Polyteknisk forening, sto NorStella i fokus hva gjaldt datadeling, mangelen på og viktigheten av tempo i tjenesteutviklingen under Arendalsuka forleden.

For anledningen hadde vi gjort en analyse av nasjonens digitale tilstand i form av en egen rapport med fakta, årsaksanalyse og anbefalinger.

Dialogen ble med dette som ramme både reflektert og god.

Interesserte kan laste ned rapporten her og spille av et opptak av dialogen her.

Har du imidlertid lyst på en papirkopi av en skjellsettende trykksak, og drøfte temaet live må, du melde deg på vår oppfølging av seansen under Arendalsuka på Rebel torsdag 22. september.

Påmelding her.

Vi sees vel?

Se opptaket og del på   FACEBOOK   LINKEDIN   TWITTER   INSTAGRAM

Kampenomdinedata2.png
Kampen om dine data - Deling og gjenbruk av offentlige data
Hvis data er "den nye oljen", trengs det en skikkelig smøring av offentlig sektor.

11.08.2022

Over 20 år med «digitaliseringspolitikk» viser nedslående resultater for norsk offentlig sektor. 94% av kommunale innbyggertjenester og 70% av statlig tjenester gjenbruker ikke data fra interne fagsystemer eller nasjonale registre i møtet med innbyggere og næringsliv.

 

På slutten av 1990-tallet skjedde det siste generasjonsskiftet innen bruk av IKT i offentlig sektor. Gamle IKT-systemer som gjerne var DOS baserte, ble erstattet med nye Windows baserte systemer. Siden den gang har lite skjedd.

 

Ved starten av 2000-tallet ble det etablert digitale skjema knyttet til offentlige virksomheters hjemmesider på Internett. Disse skulle erstatte papir skjema, men kunne i liten grad kommunisere direkte med fagsystemene de offentlige virksomhetene bruker til saksbehandling og oppgaveløsning. Slik er det fortsatt.

 

«Innbyggere er overrasket over at de fortsatt må fylle inn hva de heter og hvor de bor i offentlige tjenester»

Hevder Aleksander Øines, redaktør av Digital Tilstand 2022

Les videre og se rapporten her

kAMPEN.png
Kampen om dine data

15.12.2021

 
NorStella arrangerte 30. november vårt første folkemøte med søkelys på eierskap til egne data.

Vi har laget en kort filmsnutt som oppsummerer deler av den erkjennelsen vi sitter igjen med etter møtet. Du finner filmen her.

Vil du se hele den aktuelle sekvensen finner du den her.

Nordic Smart Government.png
NorStella  engasjerer seg i Nordic Smart Government.

02.11.2021

Vi har et stykke tid med interesse fulgt arbeidet med Nordic Smart Government (NSG).

Målet med NSG er å legge til rette for betydelig reduksjon i byrder spesielt for små og mellomstore bedrifter, bedre tilgang til informasjon med høy kvalitet om næringslivet både for offentlig og privat sektor for bedre oppfølging og beslutninger. I tillegg åpner det muligheter for privat sektor til å tilby nye tjenester.

Det nedsettes i disse dager en referansegruppe som skal følge arbeidet videre. NorStella har mottatt invitasjon til å delta.

 

Dersom det blant våre lesende medlemmer befinner seg noen spesielt motivert for det arbeidet som planlegges nedlagt i NSG 4.0 ber vi om å få beskjed med sikte på deltagelse.

Meld din interesse.

GreteJonArve.jpg
NorStella  i media

23.8.2021

 

Moderne transport fikk nyss i våre planer om reetablering av nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling. I sakens anledning ble utvalgsleder og undertegnede kontaktet for et intervju. Resultatet kan du lese  her.

Artikkelen gir et greit bilde av NorStella sine ambisjoner og aktiviteter med spesielt fokus på utvalgsmøtet 20. oktober. Det kan du lese mere om på siden vår.

 

Husk å melde deg på møtet digitalt eller analogt.

NEA_edited.jpg
Real Time Economy (RTE) in Nordic / Baltic Region

31.05.2021

RTE concept is currently under development in the Nordic- Baltic Region countries. RTE initiative has common aims and objectives with the Nordic Smart Government.

RTE acknowledges that a lot of data is created with economic actions, and the possibility is to use this data multiple times to speed up business procedures, reduce manual work and increase economic volume.

Use the opportunity to be fully updated during a webinar on 7th of June 1400 – 1530.

 

Fully details presented here.

Image by frank mckenna
Faggruppe Internasjonal Handel og Transport

28.05.2021

NorStella vil til høsten blåse nytt liv i en av våre mest tradisjonelle fagutvalg; Internasjonal Handel og Transport. Det vil i gruppen bli tatt opp tema knyttet til en rekke direkte og tilgrensende emner av interesse både for toll, vegvesen og befrakter med sikte på å drøfte utfordringer og muligheter både for innenlands og grensepasserende transporter. Verden før og etter Covid vil også bli berørt, og her vil økt digitalisering være et sentralt tema. Vi tar sikte på å gjennomføre to møter i året vår og høst i første omgang. Første gang onsdag 20. oktober.

Invitasjon med program blir publisert på norstella.no i god tid før møtet.

Utvalgsleder vil være Grete Astad i Tollkonsult. Ideer og ønsker om temaer? Send en e-mail til norstella@norstella.no

Country Bike Ride
Transport på øverste hylle

21.04.2021

Vi er glade for å kunngjøre at International Transport Forums 2021-toppmøte vil finne sted praktisk talt fra 17. til 28. mai! Summit-programmet vil gå online over to uker, noe som gjør det lettere enn noen gang før å være en del av denne spesielle begivenheten.

Topp-programmet om "Transportinnovasjon for bærekraftig utvikling" vil også utforske hvordan man kan omforme mobiliteten i kjølvannet av Covid-19.

Du finner hjemmesiden til konferansen her  med mulighet for både program og påmelding.

I og med at årets kongress er digital gir dette en enestående mulighet til å følge de tema du er mest interessert i uten å måtte bruke tid på alt det andre.

Covid-19 endrer verden! 

Doctor Bruke digital tavle
Dagny hjelper deg!

12.04.2021

Digitaliseringsdirektoratet har påbegynt arbeid med et konsept kalt Digital Assistent. Konseptet begynner å ta form og skal overleveres KMD i løpet av september.

 

NorStella deltar i dette arbeidet og får lov til å dele resultatene underveis her.

I løpet av våren og sommeren vil vi supplere med delbart materiale fra prosjektet. Informasjon om dette vil du bli orientert om via vårt regulære nyhetsbrev eller via www.norstella.no.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og vær oppdatert.

Følg med!

Businesswoman with Mask
Covid 19 styrer dessverre fortsatt verden!

06.01.2021

Vår planlagte oppfølging av AKSON med en rundebordskonferanse må dessverre utsettes til 16. februar, kanskje lengre. Dette grunnet høyt smittetrykk og smittefarlige mutasjoner med dertil hørende restriksjoner for fysisk tilstedeværelse og videooverført samtale rundt et bord.

Dette gir oss imidlertid mulighet for å ta inn over oss alt som har skjedd på dette området siden oktober i fjor. Vi har i sakens anledning dialog både med KS, prosjektet og direktoratet for å fange endringene. På denne måten kan vi gi deg som velger å melde din interesse, et best mulig oppdatert situasjonsbilde når arrangementet omsider finner sted.

 

KS oversendte i november et fyldig høringsnotat som innspill til fremlagt statsbudsjett. Notatet er vedlagt og gir input til å reflektere rundt den todeling (samhandling og journal) som blir det sannsynlige utfallet og splittet ansvarsforhold i den forbindelsen mellom stat og kommune. Trivielt? Neppe.

Vi snakker også med nye deltagere i panelet for å fange de aktuelle endringene og status best mulig.

Meld derfor din interesse om du ikke allerede er blant de over 100 andre som så langt har gjort det, for å følge rundebords diskusjonen knyttet til AKSON.

Opptak av konferansen 7. oktober er fortsatt tilgjengelig på våre medlemssider.

Hold deg oppdatert med NorStella! Bruk påmeldingslinken her

xps-8pb7Hq539Zw-unsplash.jpg
Innovasjon i mesterklasse

29.12.2020

NorStella viderefører sitt samarbeid med Open Innovation Lab (OIL) også i 2021. Dette gir oss mulighet for å tilby fri deltagelse på alle webinarer under vignetten Master Class året gjennom for alle ansatte i våre medlemsbedrifter. Det vil bli orientert om når anledningen byr seg. Terminlista foreligger foreløpig ikke, men vi vil bestrebe oss på å orientere deg via sosiale medier; i hovedsak LinkedIn og Facebook.

I tillegg til dette har vi inngått et arrangementsmessig samarbeid om de såkalte Executive Breakfasts (morgenmøter med noe å bite i både faglig og kulinarisk). Det er planlagt tre slike i 2021. Det første i april.

Til disse melder du interesse til jon.arve.risan@norstella.no. Gitt at det er plasser igjen og du kvalifiserer til deltagelse (executive) får du en kode som gir deg mulighet for påmelding. Da er det bare å melde seg på og delta. Vi håper du frigjør plassen dersom det dukker opp ting som kommer i veien. Bruk samme mailadresse ved eventuell avmelding. Noen og enhver antas å ha opparbeidet en viss sult i løpet av året. Her kan det fort bli utsolgt.

Muligheten kunngjøres via web, nyhetsbrev og sosiale medier. Følg med i våre kanaler!

NorStella-01.jpg
Oxalis + NorStella er sant

24.11.2020

Oxalis er markedsledende Peppol (Pan European Public Procurement Online) aksesspunkt globalt – for sikker og effektiv oversendelse av handelsdokumenter (ordre, pakklister og faktura) mellom selger og kjøper.

Oxalis har i disse dager blitt innlemmet i NorStella sitt tjenestespekter som en egen community (fellesskap) i en nøytral, not for profit, medlemsstyrt stiftelse.

Oxalis er 100% Peppol kompatibel. Peppol er en standard som hele verden kan bruke i tilknytning til digitale handelstransaksjoner slik som katalogtjenester, ordre, avrop og faktura.

Mer enn 50% av alle slike transaksjoner i verden i dag går gjennom et aksesspunkt basert på Oxalis.

NorStella er stolt forvalter av programvaren og de mulighetene denne skaper for digital samhandling.

Ytterligere detaljer finner du her.

gavel
Jussen hindrer digitalisering!

02.01.20

 

Det er skrevet side opp og side ned om hvor raskt teknologien endrer hvordan vi lever våre liv. Bedrifter må fornye seg og tenke nytt for ikke å tape i konkurranse med globale giganter som Amazon og Google. Samtidig er samfunnet vårt i stor grad fortsatt regulert av lover og forskrifter som ble skrevet i en analog og papirbasert tidsalder. Vi kan gjerne kalle dette «regulatorisk gjeld».

Denne gjelden må vi innfri for å kunne etablere de tjenestene vi trenger i dagens og morgendagens Norge.

 

NorStella, hvis ledestjerne er digital samhandling på tvers av sektorer; offentlig og privat, har bidratt til oversikt over de juridiske hindringene vi står overfor ved hjelp av en egen ekspertgruppe.

Du kan lese mer om dette og vårt samarbeid med Den norske dataforening i Finansavisen 30. desember.

Godt nytt delings- og samhandlings år – 2020!

DSC_0288.jpg
Rapport: Juridiske hindre ved digitalisering – Dugnad for digital lovopprydding

25.11.19

I etterkant av Digitale Topplederes samling «Data er ikke gull – ennå» på Helsfyr 10. oktober, hadde ekspertgruppen et arbeidsmøte der det ble besluttet å gjøre en ekstraordinær dugnadsjobb. Det har vært en intensiv måned med mange bidragsytere som har jobbet på spreng for lage en rapport som identifiserer juridiske hindre for digitalisering.

 

Tirsdag den 19. november ble rapporten overrakt til digitaliseringsministeren. I rapporten har NorStella og Den norske dataforening gått igjennom lovverket, og presenterer de viktigste hindrene for regjeringens digitaliseringsstrategi.

«Det har gjennom dette arbeidet etablert seg en ekspertgruppe med gjensidig tillit og god leveransekapasitet» sier prosjektleder Trygve Skibeli, «denne type sektorovergripende samarbeid er viktig og derfor bør momentet utnyttes - ved at arbeidet videreføres på noen av de øvrige problemstillingene som gruppen har tatt opp.»

 

«Det er et visjonært og ambisiøst politisk dokument som legger viktige føringer for å bygge et smidig, digitalisert Norge» sier Nina C. Mathiesen i Den norske dataforening, «nå handler det om å fjerne både reelle og innbilte juridiske hindre. Det er et langt lerret å bleke, men har vi i hvert fall et grundig og gjennomarbeidet veikart for den videre digitale reisen.»

bottom of page