En digital inovativ brobygger

MELLOM OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR

En nøytral møteplass for å dele og bli inspirert til en ny digital fremtid!

PROGRAM FOR 2020

 

Følg med her for å få med deg hvilke aktiviteter som kommer fra NorStella i 2020.

Tidligere aktivitet er dokumentert i vårt medlemsbibliotek*. Her finner du blant annet presentasjoner og opptak fra arrangementer.

 

*For å få tilgang må du være NorStella medlem, du finner passord i siste faktura. 

BLI MEDLEM

AKTIVITETER

NETTVERK

KUNNSKAPSKILDE

15.05.2020

Det pågår en heftig debatt om i finans- og forbrukerkretser om dagen knyttet blant annet til BankID; krav, muligheter og konsekvenser ved misbruk.

Hvis du er opptatt av temaet og har lyst til å lære mer både om bakteppet og fremtiden, har SigniCat et tilbud til deg 25. mai kl. 1400 i form av en times webinar som tar for seg temaet med følgende innfallsvinkel

The Nordics are generally recognized as being nearly a decade ahead of the rest of Europe when it comes to digital identity. This panel will explore the history of digital identity in the Nordics, what the rest of Europe can learn in order to catch up, and how national ID schemes can accelerate fintech innovation if done right. 

Featuring:

  • Frank Wunderlich, Associate Director and Partner, Arkwright Consulting

  • Christoffer Hernæs, CDO/CTO, Sbanken

  • Jon Ølnes, Product Manager Nordics, Signicat

 

Alle disse er tunge ressurser på dette feltet og verdt å lytte til. Anbefales!

Digital Identitet
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

08.05.2020

Som kjent har NorStella og Open Innovation Lab innledet et samarbeid for å sikre våre medlemmer et enda større utbytte og verdi av eget medlemsskap.

Denne måneden resulterer dette i følgende tilbud på web:

ONSDAG 13. MAI fra kl 15.00-17.00: Inviterer vi til webinar bygd over temaet kombinatorisk innovasjon og Paul Iske, Professor Open Innovation, Maastricht University. Han tar oss med på en lærerik virtuell reise med tittelen, "How to innovate post corona – with a dose of serious optimism and an eye for brilliant failures". Paul har alltid hevdet at det beste som kan skje deg er feil og store utfordringer. De mobiliserer det beste hos oss alle. Og hva er vel mere relevant i den tiden vi akkurat nå gjennomlever?

 

Meld deg på her! 

 

TIRSDAG 26. MAI fra kl 15.00-16.30: Inviterer vi til webinar der innovasjonsguru Øystein Bredal Thorsen går i dybden på populære Growth Wheel og andre innovasjonsverktøy som hjelper innovatører med å opprettholde fokus, ta de rette beslutningene og nå målene på en visuell måte alle kan ta del i.  Verdt å følge for hva er vel mer til nytte akkurat nå enn evne til å tenke utenfor boksen og ikke minst strukturere tankene og ideene.

 

Påmelding her!

 

Det legges i disse dager også planer for juni, men det må vi få lov å komme tilbake til. Følg med!

Frukter av samarbeid!
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

02.04.2020

NorStella ønsker deg en riktig god påske og vil, slik vi gjorde i fjor, oppfordre til ekstrem varsomhet i skibakken slik at ikke uhellet er ute. Risikoen er imidlertid mindre i år siden alle har fått beskjed om i størst mulig grad holde seg hjemme og sove der de bor.

Norge sies å være på ulykkestoppen blant de nordiske landene, og andelen hjemmeulykker er størst. Jeg vet hva jeg snakker om fordi jeg nettopp har skadet et ribbein da jeg drev med smittevern av kontaktflater i trappa.

Ulykkene skjer over hele huset - og i hagen.

Inne i huset skjer de fleste der man oppholder seg mest. Det betyr at de fleste skjer i stua og soverommet, litt færre i trappa, på kjøkkenet og på badet.

Men hvis vi tenker på hvor liten tid vi oppholder oss for eksempel i trappa eller på badet hver dag, så kan man si at sannsynligheten for at man skal skade seg der kanskje er minst like stor som i stua.

Når det gjelder fall, er årsakene blant annet løse tepper, glatte gulv, verktøy som svikter og manglende ferdigheter hos brukeren.

De fleste ulykkene skjer dermed faktisk i hjemmet. Var det noen som snakket om hytta?

Uansett: En riktig god påske! Trå forsiktig! Hold avstand! Vask hendene og bruk nysekroken!

De fleste ulykker skjer i hjemmet!
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

02.01.20

 

Det er skrevet side opp og side ned om hvor raskt teknologien endrer hvordan vi lever våre liv. Bedrifter må fornye seg og tenke nytt for ikke å tape i konkurranse med globale giganter som Amazon og Google. Samtidig er samfunnet vårt i stor grad fortsatt regulert av lover og forskrifter som ble skrevet i en analog og papirbasert tidsalder. Vi kan gjerne kalle dette «regulatorisk gjeld».

Denne gjelden må vi innfri for å kunne etablere de tjenestene vi trenger i dagens og morgendagens Norge.

 

NorStella, hvis ledestjerne er digital samhandling på tvers av sektorer; offentlig og privat, har bidratt til oversikt over de juridiske hindringene vi står overfor ved hjelp av en egen ekspertgruppe.

Du kan lese mer om dette og vårt samarbeid med Den norske dataforening i Finansavisen 30. desember.

Godt nytt delings- og samhandlings år – 2020!

Jussen hindrer digitalisering!
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

25.11.19

I etterkant av Digitale Topplederes samling «Data er ikke gull – ennå» på Helsfyr 10. oktober, hadde ekspertgruppen et arbeidsmøte der det ble besluttet å gjøre en ekstraordinær dugnadsjobb. Det har vært en intensiv måned med mange bidragsytere som har jobbet på spreng for lage en rapport som identifiserer juridiske hindre for digitalisering.

 

Tirsdag den 19. november ble rapporten overrakt til digitaliseringsministeren. I rapporten har NorStella og Den norske dataforening gått igjennom lovverket, og presenterer de viktigste hindrene for regjeringens digitaliseringsstrategi.

«Det har gjennom dette arbeidet etablert seg en ekspertgruppe med gjensidig tillit og god leveransekapasitet» sier prosjektleder Trygve Skibeli, «denne type sektorovergripende samarbeid er viktig og derfor bør momentet utnyttes - ved at arbeidet videreføres på noen av de øvrige problemstillingene som gruppen har tatt opp.»

 

«Det er et visjonært og ambisiøst politisk dokument som legger viktige føringer for å bygge et smidig, digitalisert Norge» sier Nina C. Mathiesen i Den norske dataforening, «nå handler det om å fjerne både reelle og innbilte juridiske hindre. Det er et langt lerret å bleke, men har vi i hvert fall et grundig og gjennomarbeidet veikart for den videre digitale reisen.»

Rapport: Juridiske hindre ved digitalisering – Dugnad for digital lovopprydding

28.10.19

 

Vi gratulerer våre K+ nettverksmedlemmer Nordreisa kommune og Digital Medarbeider AS som nå kan vise til målbare gevinster ved innføring av kunstig intelligens og en proaktiv tjeneste for barnehageopptak. Søknadene er i all hovedsak forhåndsutfylt hvor innbyggerne kun behøver å gi informasjon om ønsket oppstart, antall dager i uken og eventuelt spesielle behov. Søknadene blir behandlet av kunstig intelligens basert på regelstyring og tildeler barnehageplasser automatisk. Tjenesten innebærer en forenkling for innbyggerne som søker, og en enklere hverdag for de kommunalt ansatte. Les hele artikkelen på Nordreisa kommune sine sider. 

Mer informasjon om selve tjenesten finner du her.

Ønsker du å teste ut tjenesten og få medlemskap i K+ ut året kan du fylle ut skjemaet på våre sider. Medlemskapet vil løpe frem til 31.12.19, og fornyes med 9500,- per år fra 01.01.20 med mindre det sies opp.

Forenklet barnehageopptak sparer Nordreisa kommune for 70-80 % manuell saksbehandling

17.09.19

Like før ferien gikk det ut et høringsnotat fra Finansdepartementet om nye regler for den såkalte 350-kronersgrensen.

Forslaget gjelder alle varer, utenom næringsmidler, alkohol og tobakk, med verdi opp til 3 000 kroner som sendes fra utenlandsk selger eller elektronisk plattform til forbrukere i Norge.

I svært korte trekk går forslaget ut på: 

  • At selger krever inn merverdiavgiften

  • Lik mva sats på 25 % på all innførsel under dette regelverket

  • Gitt at mva er krevd inn vil fortsatt varer med verdi under 350 kroner (inklusiv frakt) slippe toll

  • Egne regler for brus og godteri (stoppe lekkasjen til Sverige)

Departementet ville avvente høringsuttalelsene før de gikk videre med saken. Høringsuttalelsene foreligger nå. NorStella leverte ikke egen uttalelse, men er av den prinsipielle oppfatning at de nye reglene med fordel kunne blitt utsatt og koordinert med EU sine planer, slik at vi slapp med bare en omstilling.

Tollfritak på småhandel med utlandet

© 2020 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon