top of page

En digital innovativ brobygger

En nøytral møteplass for å dele og bli inspirert til en ny digital fremtid!

PROGRAM FOR 2023

 

Følg med her for å få med deg hvilke aktiviteter som kommer fra NORSTELLA i 2023.
Tidligere aktivitet er dokumentert i vårt medlemsbibliotek.
Her finner du blant annet presentasjoner og opptak fra arrangementer.

 

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
TOLL.png
E-kurs i Vareførsels- og tollavgiftsloven
 

03.03.2023

Fra og med 1. januar 2023 erstattes tolloven av lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven). Det er laget et klikkbart e-læringskurs hos Toll bestående av seks moduler for brukere i næringslivet.

E-læring - Vareførselsloven og tollavgiftsloven - Tolletaten

TOLL.png
Nye håndbøker; Tollavgiftshåndboken og Vareførselshåndboken
 

24.02.2023

Tollavgiftshåndboken er Tolletatens kommentarer til tollavgiftsloven med tollavgiftsforskriften. Les den her

Vareførselshåndboken er Tolletatens kommentarer til vareførselsloven med vareførselsforskriften. Les den her.

TOLL.png
TVINN -  Nyhet på toll.no - mulighet for å deklarere inntil 5 dager før.
Camilla Nordengen | Seniorrådgiver

05.01.2023

Siste nytt på toll.no; mulighet for å deklarere inntil 5 dager før i TVINN.

Tolletaten har åpnet for innsending og behandling av deklarasjoner i TVINN inntil fem dager før grensepassering - Tolletaten
 

Norwegian Smart Care Cluster.png
Mye kjekt å bli med på i januar sammen med NSCC! 🎁
 

27.12.2022

Siste nytt fra Norwegian Smart Care Cluster.

 

Få med deg blant annet årsmøte i NSCC 30. januar, arrangementet 18. januar; "Presentasjonsdag - Framtidas helseløsninger finner du her", og Helseinnovasjons konferansen 1.-2. februar.

For fullstendig oversikt over arrangementer og annet nytt se her: NSCC (smartcarecluster.no) 

 


 

TOLL.png
TVINN -  Oppdaterte Implementasjonsguider for inn- og utførsel gjeldene fra 01.01.2023
Niklas Joest Sommerstad | Tolloverinspektør

22.12.2022

Det foreligger nå en ny oppdatering av implementasjonsguidene.

Endring gjelder tilpasning i seksjon 2 inn og ut i forhold til implementering av firesifrede prosedyrekoder 01.01.23.

 

 

Trenger du nye implementasjonsguider kan disse lastes ned fra https://www.norstella.no/doksenter
 

Image by Vidar Nordli-Mathisen
Peppol logistics
Jon Arve Risan  daglig leder NorStella

30.11.2022

Looks easy but difficult for many different reasons. Peppol consider making a positive and constructive contribution to the many challenges described here.

TOLL.png
TVINN -  Fra 17.10 tilbyr vi testing av programvare ifm. Innføring av nye, firesifrede prosedyrekoder. 
Niklas Joest Sommerstad | Tolloverinspektør

10.10.2022

Produkteier TVINN ønsker å gjøre oppmerksom på at vi fra 17.10 tilbyr testing av programvare ifm. Innføring av nye, firesifrede prosedyrekoder. 

 Nye prosedyrekoder fra 1. januar 2023 - Tolletaten er oppdatert med lenke til testinformasjon, deriblant også instruksjoner rundt hvordan man kan melde seg på testingen.

 

Alle prosedyrekoder er ikke på plass enda. Det vil komme prosedyrekoder som starter på 0 (proviant), og enkelte som starter på 8 (transitt). Det må forventes endringer også i beskrivelsen av enkelte av prosedyrekodene. 

Datasett med prosedyrekoder vil på sikt publiseres på  https://data.toll.no/dataset Det kommer nyhet om dette på toll.no.

Testinformasjonen gir en del informasjon om feilkoder og avhengigheter knyttet til de firesifrede prosedyrekodene i testmiljøet.
Disse er ikke endelige. Følgende endringer vil tilkomme i feilmeldinger mellom test og produksjonsmiljøet:

 

9681 Landkode (opprinnelse) må angis - denne vil endres slik at det ikke sjekkes mot utførsel.

9431 Bestemmelsesland må være NO eller SJ – Denne vil ikke gjelde prosedyrekode 8000


9432 Bestemmelsesland må være NO – Denne vil gjelde prosedyrekode 8000

Fler endringer enn de som er oppgitt her vil også kunne tilkomme.

TOLL.png
TVINN - Teknisk endring i datasettet "Oversikt over typetilfeller ved elektronisk omberegning"
av Lilly Anne Ruud | Tolloverinspektør

04.10.2022

Vi ønsker å informere om at vi skal foreta en teknisk endring i datasettet «Oversikt over typetilfeller ved elektronisk omberegning».

 

Datasettet typetilfeller har feil i xml som publiseres. RootElement er satt til «typetilfelle» det skulle vært «typetilfeller».

 

Vi produksjonssetter denne oppdateringen 8 november. Ønskes det å testes ut i forkant, så ligger det klart i vårt testmijø https://data-test.toll.no/dataset fra onsdag 12 oktober.

 

Trenger du nye implementasjonsguider kan disse lastes ned fra https://www.norstella.no/doksenter

TOLL.png
TVINN - Oppdaterte Implementasjonsguider for inn- og utførsel gjeldene fra 26.09.2022
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

27.09.2022

Endringer i TVINN

Da har vi kjørt en ny oppdatering av implementasjonsguidene.

26.9 ble seksjon 3 på inn-- og utførsel oppdatert med informasjon om at TVINN ikke lenger returnerer adresseinformasjonen i CUSRES.

Endringshistorikk  ligger på side 3 i Toll-I-Seksjon 1 og side 4 i Toll-U-seksjon 1.

Trenger du nye implementasjonsguider kan disse lastes ned fra https://www.norstella.no/doksenter

TOLL.png
TVINN - Oppdaterte Implementasjonsguider for inn- og utførsel gjeldene fra 06.09.2022
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

09.09.2022

Endringer i TVINN

Da har vi kjørt en ny oppdatering av implementasjonsguidene.

6.9 ble begrepsbruk endret i hht. ny vareførselslov og tollavgiftslov som trer i kraft 01.01.2023.

Trenger du nye implementasjonsguider kan disse lastes ned fra https://www.norstella.no/doksenter

Snakkomkampen.png
Gikk du glipp av ?
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

19.08.2022

I serien Hva burde vi snakke om når vi snakker om politikk? moderert av Polyteknisk forening, sto NorStella i fokus hva gjaldt datadeling, mangelen på og viktigheten av tempo i tjenesteutviklingen under Arendalsuka forleden.

For anledningen hadde vi gjort en analyse av nasjonens digitale tilstand i form av en egen rapport med fakta, årsaksanalyse og anbefalinger.

Dialogen ble med dette som ramme både reflektert og god.

Interesserte kan laste ned rapporten her og spille av et opptak av dialogen her.

Har du imidlertid lyst på en papirkopi av en skjellsettende trykksak, og drøfte temaet live må, du melde deg på vår oppfølging av seansen under Arendalsuka på Rebel torsdag 22. september.

Påmelding her.

Vi sees vel?

Se opptaket og del på   FACEBOOK   LINKEDIN   TWITTER   INSTAGRAM

Kampenomdinedata2.png
Kampen om dine data - Deling og gjenbruk av offentlige data

Hvis data er "den nye oljen", trengs det en skikkelig smøring av offentlig sektor.

av Aleksander Øines, redaktør av Digital tilstand 2022

11.08.2022

Over 20 år med «digitaliseringspolitikk» viser nedslående resultater for norsk offentlig sektor. 94% av kommunale innbyggertjenester og 70% av statlig tjenester gjenbruker ikke data fra interne fagsystemer eller nasjonale registre i møtet med innbyggere og næringsliv.

 

På slutten av 1990-tallet skjedde det siste generasjonsskiftet innen bruk av IKT i offentlig sektor. Gamle IKT-systemer som gjerne var DOS baserte, ble erstattet med nye Windows baserte systemer. Siden den gang har lite skjedd.

 

Ved starten av 2000-tallet ble det etablert digitale skjema knyttet til offentlige virksomheters hjemmesider på Internett. Disse skulle erstatte papir skjema, men kunne i liten grad kommunisere direkte med fagsystemene de offentlige virksomhetene bruker til saksbehandling og oppgaveløsning. Slik er det fortsatt.

 

«Innbyggere er overrasket over at de fortsatt må fylle inn hva de heter og hvor de bor i offentlige tjenester»

Hevder Aleksander Øines, redaktør av Digital Tilstand 2022

Les videre og se rapporten her

TOLL.png
TVINN - Oppdaterte Implementasjonsguider for inn- og utførsel gjeldene fra 01.05.2022
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

07.05.2022

Endringer i TVINN

 

Tolletaten planlegger endringer i TVINN – innførsel og utførsel:

 

Det er hovedsakelig tekstlig oppdatering og korrigeringer på både innførsel og utførsel.

Det som er verdt å merke seg er datoen for implementering av 4-sifrede prosedyrekoder og 2-sifrede transaksjonstyper er endret til 1.1.2023, både for innførsel og utførsel.

 

Trenger du nye implementasjonsguider kan disse lastes ned fra https://www.norstella.no/doksenter

Toll.png
Feil ved deklarering av utførsel -  prosedyrekode 34
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

21.12.2021

Etter produksjonssetting av siste leveranse har vi dessverre fått en utilsiktet feilsituasjon.

Vi jobber med feilsøking, men det vi har sett til nå er at feilsituasjonen oppstår ved deklarering av gjenutførsel prosedyrekode 34 - rubrikk 34a.

 

Ved deklarering av gjenutførsel i prosedyrekode 34 - rubrikk 34a - får deklaranten feilmelding 9681- landkode må oppgis, dersom opprinnelsesland ikke er oppgitt.  

 

Frem til feilen er rettet må deklanten oppgi opprinnelsesland ved deklarering av prosedyrekode 34 - rubrikk 34a.

 

Feilen rettes 12.01.2022.

kAMPEN.png
Kampen om dine data
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

15.12.2021

 
NorStella arrangerte 30. november vårt første folkemøte med søkelys på eierskap til egne data.

Vi har laget en kort filmsnutt som oppsummerer deler av den erkjennelsen vi sitter igjen med etter møtet. Du finner filmen her.

Vil du se hele den aktuelle sekvensen finner du den her.

Toll.png
Tolletaten utsetter å ta i bruk nye prosedyrekoder
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

15.12.2021

Tolletaten viser til tidligere informasjon om at nye prosedyrekoder skal tas i bruk fra 1. februar 2022. Det er nå besluttet å avvente igangsettingen til 1. januar 2023.

1. januar 2023 skal etter planen ny tollov tre i kraft. Slik det nå ser ut vil dette føre til endringer i vareførselsprosedyrene. Dette vil igjen medføre endringer i prosedyrekodene.  Tolletaten finner det derfor lite hensiktsmessig å ta i bruk nye prosedyrekoder i februar 2022, som da vil være gjeldende kun i 11 måneder. Dette vil dessuten også innebære merarbeid for næringslivet.

Iverksettelsen av nye prosedyrekoder blir derfor utsatt slik at det sammenfaller med ikrafttredelsen av nytt lovverk 1. januar 2023.

Det er ikke hensiktsmessig at det utvikles programvare første halvdel av 2022, som igjen må endres grunnet nytt regelverk fra 01.01.2023.

Det vil derfor ikke gjennomføres testing av programvare i første halv år 2022.

Toll.png
Ny versjon 4.3 av implementasjonsguider for TVINN
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

05.11.2021

Vi har fått melding om forestående endringer i TVINN utførsel

 

1.    Nytt krav til verdifastsettelseskode på utførsel er gjeldende fra 1.12.2021.

2.    Utvidelse av prosedyrekode fra 2 til 4 siffer, samt nye transaksjonstyper er gjeldende fra 1.2.2022.

 

 

Det er også endringer i TVINN innførsel:

1.    Utvidelse av prosedyrekode fra 2 til 4 siffer

2.    Nye transaksjonstyper er gjeldene fra 1.2.2022.

 

 Endringene har fått versjonsnr. 4.3.

 

Implementasjonsguidene kan lastes ned fra vårt doksenter (https://www.norstella.no/doksenter)

Nordic Smart Government.png
NorStella  engasjerer seg i Nordic Smart Government.
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

02.11.2021

Vi har et stykke tid med interesse fulgt arbeidet med Nordic Smart Government (NSG).

Målet med NSG er å legge til rette for betydelig reduksjon i byrder spesielt for små og mellomstore bedrifter, bedre tilgang til informasjon med høy kvalitet om næringslivet både for offentlig og privat sektor for bedre oppfølging og beslutninger. I tillegg åpner det muligheter for privat sektor til å tilby nye tjenester.

Det nedsettes i disse dager en referansegruppe som skal følge arbeidet videre. NorStella har mottatt invitasjon til å delta.

 

Dersom det blant våre lesende medlemmer befinner seg noen spesielt motivert for det arbeidet som planlegges nedlagt i NSG 4.0 ber vi om å få beskjed med sikte på deltagelse.

Meld din interesse.

GreteJonArve.jpg
NorStella  i media
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

23.8.2021

 

Moderne transport fikk nyss i våre planer om reetablering av nettverksgruppen Internasjonal Handelsforenkling. I sakens anledning ble utvalgsleder og undertegnede kontaktet for et intervju. Resultatet kan du lese  her.

Artikkelen gir et greit bilde av NorStella sine ambisjoner og aktiviteter med spesielt fokus på utvalgsmøtet 20. oktober. Det kan du lese mere om på siden vår.

 

Husk å melde deg på møtet digitalt eller analogt.

TOLL.png
TVINN - Implementasjonsguider
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

22.07.2021

Disse er nylig oppdatert knyttet til endringer i TVINN pr. 1. september.

https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/nytt-fra-tolletaten/endringer-i-tvinn-1.-september-2021/

Endringene er innarbeidet i implementasjonsguidene for TVINN fra dags dato.

Medlemmer som trenger et nytt eksemplar, kan hente dette på våre medlemssider https://www.norstella.no/medlemssider eller via e-post til norstella@norstella.no.

Passordet finner du på din siste faktura fra oss. NB! Store bokstaver. 

God Sommer fra NorStella.png
God smittefri sommer -i Norge!
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

16.06.2021

I år som i fjor sender vi samme feriehilsen, men vi er dessverre ikke sikrere på at det vil gå i oppfyllelse grunnet illsinte indiske varianter. På pluss siden teller imidlertid at vi har fått bedre kompetanse til å håndtere samhandlingen.

Dette er også drivkraften til NorStella; skape bedre forutsetninger for samhandling dog ikke for å unngå virus, men for å sikre samhandling på tvers når det gjelder datautveksling og regelverk. Foruten logistikk er det dette som preger våre aktiviteter.

Denne våren har vi brukt mye tid på å legge en ny strategi og utvikle aktiviteter basert på denne. Styret legger siste hånd på verket i disse dager. På bakgrunn av dette arbeidet publiseres aktivitetskalenderen rundt St. Hans. Følg oss på www.norstella.no.

Avslutningsvis ønskes alle en god og smittefri sommer – i Norge i år som i fjor!

NEA_edited.jpg
Real Time Economy (RTE) in Nordic / Baltic Region
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

31.05.2021

RTE concept is currently under development in the Nordic- Baltic Region countries. RTE initiative has common aims and objectives with the Nordic Smart Government.

RTE acknowledges that a lot of data is created with economic actions, and the possibility is to use this data multiple times to speed up business procedures, reduce manual work and increase economic volume.

Use the opportunity to be fully updated during a webinar on 7th of June 1400 – 1530.

 

Fully details presented here.

Image by frank mckenna
Faggruppe Internasjonal Handel og Transport
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

28.05.2021

NorStella vil til høsten blåse nytt liv i en av våre mest tradisjonelle fagutvalg; Internasjonal Handel og Transport. Det vil i gruppen bli tatt opp tema knyttet til en rekke direkte og tilgrensende emner av interesse både for toll, vegvesen og befrakter med sikte på å drøfte utfordringer og muligheter både for innenlands og grensepasserende transporter. Verden før og etter Covid vil også bli berørt, og her vil økt digitalisering være et sentralt tema. Vi tar sikte på å gjennomføre to møter i året vår og høst i første omgang. Første gang onsdag 20. oktober.

Invitasjon med program blir publisert på norstella.no i god tid før møtet.

Utvalgsleder vil være Grete Astad i Tollkonsult. Ideer og ønsker om temaer? Send en e-mail til norstella@norstella.no

Country Bike Ride
Transport på øverste hylle
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

21.04.2021

Vi er glade for å kunngjøre at International Transport Forums 2021-toppmøte vil finne sted praktisk talt fra 17. til 28. mai! Summit-programmet vil gå online over to uker, noe som gjør det lettere enn noen gang før å være en del av denne spesielle begivenheten.

Topp-programmet om "Transportinnovasjon for bærekraftig utvikling" vil også utforske hvordan man kan omforme mobiliteten i kjølvannet av Covid-19.

Du finner hjemmesiden til konferansen her  med mulighet for både program og påmelding.

I og med at årets kongress er digital gir dette en enestående mulighet til å følge de tema du er mest interessert i uten å måtte bruke tid på alt det andre.

Covid-19 endrer verden! 

Doctor Bruke digital tavle
Dagny hjelper deg!
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

12.04.2021

Digitaliseringsdirektoratet har påbegynt arbeid med et konsept kalt Digital Assistent. Konseptet begynner å ta form og skal overleveres KMD i løpet av september.

 

NorStella deltar i dette arbeidet og får lov til å dele resultatene underveis her.

I løpet av våren og sommeren vil vi supplere med delbart materiale fra prosjektet. Informasjon om dette vil du bli orientert om via vårt regulære nyhetsbrev eller via www.norstella.no.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og vær oppdatert.

Følg med!

Businesswoman with Mask
Covid 19 styrer dessverre fortsatt verden!
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

06.01.2021

Vår planlagte oppfølging av AKSON med en rundebordskonferanse må dessverre utsettes til 16. februar, kanskje lengre. Dette grunnet høyt smittetrykk og smittefarlige mutasjoner med dertil hørende restriksjoner for fysisk tilstedeværelse og videooverført samtale rundt et bord.

Dette gir oss imidlertid mulighet for å ta inn over oss alt som har skjedd på dette området siden oktober i fjor. Vi har i sakens anledning dialog både med KS, prosjektet og direktoratet for å fange endringene. På denne måten kan vi gi deg som velger å melde din interesse, et best mulig oppdatert situasjonsbilde når arrangementet omsider finner sted.

 

KS oversendte i november et fyldig høringsnotat som innspill til fremlagt statsbudsjett. Notatet er vedlagt og gir input til å reflektere rundt den todeling (samhandling og journal) som blir det sannsynlige utfallet og splittet ansvarsforhold i den forbindelsen mellom stat og kommune. Trivielt? Neppe.

Vi snakker også med nye deltagere i panelet for å fange de aktuelle endringene og status best mulig.

Meld derfor din interesse om du ikke allerede er blant de over 100 andre som så langt har gjort det, for å følge rundebords diskusjonen knyttet til AKSON.

Opptak av konferansen 7. oktober er fortsatt tilgjengelig på våre medlemssider.

Hold deg oppdatert med NorStella! Bruk påmeldingslinken her

xps-8pb7Hq539Zw-unsplash.jpg
Innovasjon i mesterklasse
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

29.12.2020

NorStella viderefører sitt samarbeid med Open Innovation Lab (OIL) også i 2021. Dette gir oss mulighet for å tilby fri deltagelse på alle webinarer under vignetten Master Class året gjennom for alle ansatte i våre medlemsbedrifter. Det vil bli orientert om når anledningen byr seg. Terminlista foreligger foreløpig ikke, men vi vil bestrebe oss på å orientere deg via sosiale medier; i hovedsak LinkedIn og Facebook.

I tillegg til dette har vi inngått et arrangementsmessig samarbeid om de såkalte Executive Breakfasts (morgenmøter med noe å bite i både faglig og kulinarisk). Det er planlagt tre slike i 2021. Det første i april.

Til disse melder du interesse til jon.arve.risan@norstella.no. Gitt at det er plasser igjen og du kvalifiserer til deltagelse (executive) får du en kode som gir deg mulighet for påmelding. Da er det bare å melde seg på og delta. Vi håper du frigjør plassen dersom det dukker opp ting som kommer i veien. Bruk samme mailadresse ved eventuell avmelding. Noen og enhver antas å ha opparbeidet en viss sult i løpet av året. Her kan det fort bli utsolgt.

Muligheten kunngjøres via web, nyhetsbrev og sosiale medier. Følg med i våre kanaler!

NorStella-01.jpg
Oxalis + NorStella er sant
av Jon Arve Risan, daglig leder NorStella

24.11.2020

Oxalis er markedsledende Peppol (Pan European Public Procurement Online) aksesspunkt globalt – for sikker og effektiv oversendelse av handelsdokumenter (ordre, pakklister og faktura) mellom selger og kjøper.

Oxalis har i disse dager blitt innlemmet i NorStella sitt tjenestespekter som en egen community (fellesskap) i en nøytral, not for profit, medlemsstyrt stiftelse.

Oxalis er 100% Peppol kompatibel. Peppol er en standard som hele verden kan bruke i tilknytning til digitale handelstransaksjoner slik som katalogtjenester, ordre, avrop og faktura.

Mer enn 50% av alle slike transaksjoner i verden i dag går gjennom et aksesspunkt basert på Oxalis.

NorStella er stolt forvalter av programvaren og de mulighetene denne skaper for digital samhandling.

Ytterligere detaljer finner du her.

gavel
Jussen hindrer digitalisering!
av Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

02.01.20

 

Det er skrevet side opp og side ned om hvor raskt teknologien endrer hvordan vi lever våre liv. Bedrifter må fornye seg og tenke nytt for ikke å tape i konkurranse med globale giganter som Amazon og Google. Samtidig er samfunnet vårt i stor grad fortsatt regulert av lover og forskrifter som ble skrevet i en analog og papirbasert tidsalder. Vi kan gjerne kalle dette «regulatorisk gjeld».

Denne gjelden må vi innfri for å kunne etablere de tjenestene vi trenger i dagens og morgendagens Norge.

 

NorStella, hvis ledestjerne er digital samhandling på tvers av sektorer; offentlig og privat, har bidratt til oversikt over de juridiske hindringene vi står overfor ved hjelp av en egen ekspertgruppe.

Du kan lese mer om dette og vårt samarbeid med Den norske dataforening i Finansavisen 30. desember.

Godt nytt delings- og samhandlings år – 2020!

DSC_0288.jpg
Rapport: Juridiske hindre ved digitalisering – Dugnad for digital lovopprydding

25.11.19

I etterkant av Digitale Topplederes samling «Data er ikke gull – ennå» på Helsfyr 10. oktober, hadde ekspertgruppen et arbeidsmøte der det ble besluttet å gjøre en ekstraordinær dugnadsjobb. Det har vært en intensiv måned med mange bidragsytere som har jobbet på spreng for lage en rapport som identifiserer juridiske hindre for digitalisering.

 

Tirsdag den 19. november ble rapporten overrakt til digitaliseringsministeren. I rapporten har NorStella og Den norske dataforening gått igjennom lovverket, og presenterer de viktigste hindrene for regjeringens digitaliseringsstrategi.

«Det har gjennom dette arbeidet etablert seg en ekspertgruppe med gjensidig tillit og god leveransekapasitet» sier prosjektleder Trygve Skibeli, «denne type sektorovergripende samarbeid er viktig og derfor bør momentet utnyttes - ved at arbeidet videreføres på noen av de øvrige problemstillingene som gruppen har tatt opp.»

 

«Det er et visjonært og ambisiøst politisk dokument som legger viktige føringer for å bygge et smidig, digitalisert Norge» sier Nina C. Mathiesen i Den norske dataforening, «nå handler det om å fjerne både reelle og innbilte juridiske hindre. Det er et langt lerret å bleke, men har vi i hvert fall et grundig og gjennomarbeidet veikart for den videre digitale reisen.»

bottom of page