top of page

Kampen om dine data - filmene fra Folkemøtet

Arrangementet ble gjennomført både digitalt og analogt. Tilbakemeldingene var positive.

Vi har laget en kort filmsnutt som oppsummerer deler av den erkjennelsen vi sitter igjen med etter møtet. Du finner filmen her. 

Vil du se hele den aktuelle sekvensen finner du den her:

1. Åpning av møtet - Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

2. Nasjonal politikk - Nikolai Astrup, Tore Tennøe, Kirsti Kierulf, Emelie Spjuth

3. Kan vi ha kontroll på våre egne data - Nina Mathiesen

4. Samtykke og gjenbruk av data - Per Olav Nyborg

5. Lokalpolitikken - Fredrik Ødegård

6. Oppsummering, kommentarer og avslutning.

NorStella planlegger i disse dager ulike former for oppfølging av hovedtemaet, blant annet gjennom et nytt folkemøte i 2022.

bottom of page