top of page
Kampenomdinedata2.png

Kampen om dine data – Deling og gjenbruk av offentlige data

Foto. Unsplash

Hvis data er «den nye oljen», trengs det en skikkelig smøring av offentlig sektor!

 

Over 20 år med «digitaliseringspolitikk» viser nedslående resultater for norsk offentlig sektor. 94% av kommunale innbyggertjenester og 70% av statlig tjenester gjenbruker ikke data fra interne fagsystemer eller nasjonale registre i møtet med innbyggere og næringsliv.

 

På slutten av 1990-tallet skjedde det siste generasjonsskiftet innen bruk av IKT i offentlig sektor. Gamle IKT-systemer som gjerne var DOS baserte, ble erstattet med nye Windows baserte systemer. Siden den gang har lite skjedd.

 

Ved starten av 2000-tallet ble det etablert digitale skjema knyttet til offentlige virksomheters hjemmesider på Internett. Disse skulle erstatte papir skjema, men kunne i liten grad kommunisere direkte med fagsystemene de offentlige virksomhetene bruker til saksbehandling og oppgaveløsning. Slik er det fortsatt.

 

«Innbyggere er overrasket over at de fortsatt må fylle inn hva de heter og hvor de bor i offentlige tjenester» hevder Aleksander Øines, redaktør av Digital Tilstand 2022

 

De større statlige virksomhetene som Skatt, NAV og Lånekassen har prioritert ressurser til utviklingsarbeid. I kommunal sektor er det lengre mellom suksess historiene – selv om det ikke mangler på initiativer.

 

Offentlige virksomheter som oppnår reduksjon i bemanning og bedre kvalitet i tjenester som følge av digital transformasjon, sikrer at nye IKT-tjenester gjenbruker data fra nasjonale registre og fellesløsninger. Videre sikrer de varige modeller for forvaltning og videreutvikling av tjenester.

 

NorStella har i rapporten «Digital tilstand 2022» kartlagt utviklingen innen offentlige tjenester, og sett på hva som hindrer utvikling sammen med hva som kjennetegner virksomheter som lykkes med digital transformasjon av tjenestetilbud.

 

De virksomhetene som lykkes med sitt utviklingsarbeid, kjennetegnes av at de prioriterer ressurser til utvikling, og tar i bruk nye tjenester som utvikles. De som skaper de beste digitale tjenestene, sørger for at både innbyggere, næringsliv og offentlig ansatte får en enklere hverdag.

 

Om hastigheten innen den digitale utviklingen fortsetter på lik måte som de siste 10 årene, vil det ta mer enn 10 år til før halvparten av det offentlige tjenestetilbudet gjenbruker eksisterende offentlige data fra registre og fagsystemer i møtet med innbyggere og næringsliv.

 

Den 18. august setter NorStella deling og gjenbruk av data på dagsordenen under Arendalsuka. Den 22. september, følger vi opp med et nytt Folkemøte, hvor vi tar med oss innspillene fra Arendalsuka og starter arbeidet med veien videre. 

 

I rapporten Digital tilstand 2022, kan du lese mer om den digitale utviklingen i det offentlige Norge.

 

 

Stiftelsen NorStella sin oppgave er å bidra til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass og fasilitator som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper for dypdykk innen spesielle områder.

 

NorStella finansieres av medlemsinntekter. Alle offentlige og private virksomheter kan være medlemmer i stiftelsen. Medlemmer i stiftelsen velger stiftelsens styre i årlige deltakerforum, hvor alle har lik stemmerett.

bottom of page