top of page

Oversikt over TVINN og NCTS leverandører

Stiftelsen NORSTELLA tildeler NODI-nummer etter fullmakt fra Tolletaten.

 

NODI-nummer er en forutsetning for å ta i bruk elektronisk fortolling (TVINN) og transittering (NCTS). 

 

Under finner du en liste over bedrifter som leverer løsninger for TVINN/NCTS i alfabetisk rekkefølge.

Liste over TVINN og NCTS leverandører:

Descartes

Emma Systems AS

Maersk Customs Services

Lector 

Maritech

ProTeria AS
 

Systema AS

Tyringe

bottom of page