top of page

Fra Servicekommune til Samskapingskommune?

Fra service til samskaping.PNG

Takk for din interesse!

Tema som blir diskutert;

 

Hva legger Gjøvik kommune i ordet Samskapingskommune?

Hvorfor har de startet ByLab prosjektet og hva har de erfart så lang?

NorStella og nettverket K+ har som mål å plukke opp relevante og spennene prosjekter som andre kommuner har lære noe av.

 

Gled deg til å møte Anne Marthe Zettervall  og Gjøvik kommune!

bottom of page