top of page

Helge Skrivervik innleder: "Mens markedet flommer over av VR, AR, AI, ML, digital transformasjon, IoT og Mixed Reality, skal vi fortsatt drive business. Lede, ta beslutninger, gjør veivalg, planlegge og måle. Målestokker forvitrer, tidsaksen krymper, historien blir irrelevant og mulighetene eksploderer. Ingen har alle svarene, og vinnerne er de som stiller riktige spørsmål. Hvordan kommer vi dit?"

Deretter deles vi opp i 4 grupper som på omgang får oppleve følgende 25minutters programmer:

Samhandlingsarena #14 

Oslo Kongressenter - 11 april 2018

PROGRAM

Kl. 10.00

 

Registering og en kaffe

Kl. 08.30

 

Velkommen v/ Jon Arve Risan , styreleder NorStella

og Arild Haraldsen, konferansier og debattleder

Kl. 09.00

Kl. 10.45

Hva er utfordringene?

  • Digitalisering - hva er utfordringene for kommunesektoren v/ Lasse Hansen (KS)

  • Målbildet for kommunesektoren v/Odd Ruud (EVRY)

  • Hva er problemene i kommunesektoren i dag? v/ Roar Slettehaug , (Virksomhetsarkitekt i Drammen IKT region)

  • Hvordan nå målbildet? v/Anne Skau (Østfold Fylkeskommune)

  • Endringsledelse  v/Sara Cecavova (Vivento) og Vebjørn Brastad (Miles)

Kl. 09.05

Kl. 11.00

Hvor er løsningene?

  • FIKS- plattformen for digital samhandling? v/Astrid Øksenvåg (KS)

  • FINT-plattformen for digital samhandling på tvers av fylkeskommuner v/ Merete Lange (Miles) og Frode Sjovatsen (Rogaland Fylkeskommune)

  • Kommunenes tilgang til A-ordningen v/ Torstein Hoem (Skatteetaten EFF)

Kl. 10.35

Eksempler på gode digitaliseringstiltak

  • Tjenesteorientert styringsmodell - Digitale Gardermoen 

  • Digitaliseringsprosjekt i en kommune - Nordreisa kommune

Kl. 11.20

Paneldebatt v/Arild Haraldsen 

Deltakere : Anne Skau, Roar Slettehaug, Astrid Øksenvåg, Torstein Hoem og Anne-Marie Gaino.

Kl. 11.50

Kl. 11.00

Kl. 11.00

Kl. 11.00

Etablering av ny faggruppe v/ Trygve Skibeli

"Digitalisering i kommunesektoren "

Kl. 12.15

 

Lunsj og mingling

Kl. 12.20

Kl. 12.20

13.00 Avslutning - takk for i dag!

Kl. 11.00

Kl. 13.30

Kl. 13.00

Kl. 14.00

bottom of page