top of page

Hvordan lykkes i praksis med innovasjon i offentlig sektor?

-eller webinaret det ikke ble noe av

 

av Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella

austin-distel-VCFxt2yT1eQ-unsplash.jpg

Hvilke tre rammebetingelser må være til stede for at startups og store selskaper sammen skaper innovasjonssuksesser? En forskningsrapport utført av UIO, NHH og Sopra Steria viser at halvparten av alle innovasjonssamarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsbedrifter mislykkes.

"Vi trenger kreativiteten og innovasjonskraften som finnes i oppstarts miljøene hvis vi skal lykkes med å løse fremtidens utfordringer samtidig som befolkningen får gode velferdstjenester", sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

NorStella planla å invitere, sammen med Digital Medarbeider og Documaster, til et webinar om hvordan offentlig virksomheter og startups sammen kan lykkes med innovasjonsprosjekter. Da ville du møtt oppstartsbedrifter og kommuner som har tatt i bruk innovative løsninger, samt statlige virksomheter som skal sørge for å legge rammene for økt innovasjon.

Grunnet manglende interesse ble arrangementet avlyst. Synd, men slik er det noen ganger.

 

Som erstatning: Les gjerne detaljer i forskningsrapporten og se filmen fra Scaleup

Fortsatt abstinens?

NorStella har en rekke ferdiginnspilte webinarer på ulike interessante tema. Du finner dem her

Publisert Mai 2021

bottom of page