top of page

13:00   Oppsummering av Arendalsuka og rapporten Digital tilstand 2022 v/ Aleksander Øines

 

13:15   Tema 1: Komplekse vs enkle digitaliseringsprosjekter

 

Temaet tar opp forskjeller mellom å digitalisere tjenester «enkeltvis» og i en sammensatt kjede av interessenter. Innleggene bes besvare følgende spørsmål:

 

 • Kort beskrivelse av tjenesten og involverte interessenter

 • Hvordan ble prosjektet prioritert og besluttet gjennomført, samt hvor lang tid ble brukt på dette? Hvem tok beslutningen om gjennomføring?

 • Hvordan prosjektet fikk ressurser til gjennomføring?

 • Hvordan ble prosjekt overført til linjeorganisasjonen?

 

Innlegg:

 

 • Dødsfall og Arv - v/Bredo Swanberg, DigDir (15 min)

 

 • Transportløyvegaranti - v/ Cecilie Iversen, Statens vegvesen (15 min)

 

13:45   Åpen diskusjon med innledere

 

14:00   Pause

 

14:10   Tema 2: Hvilken kompetanse må til for å lykkes med digital utvikling?

 

Temaet tar opp hvilken kompetanse som er nødvendig hos forskjellige interessenter for å gjennomføre digital utvikling av et offentlig tjenestetilbud. Innleggene bes besvare følgende spørsmål:

 

 • Hvordan identifiseres tjenester som har potensiale for digital utvikling?

 • Hvordan prioriteres digital utvikling av tjenester?

 • Hvordan gjennomføres digital utvikling av tjenester?

 • Hvordan måles effekter av digital utvikling?

 

 Innlegg:

 

 • Teknisk og organisatorisk perspektiv - v/ Fredrik Øvergård, Digitale Trøndelag (15 min)

 

 • Politisk perspektiv - v/ (TBA) (15 min)

 

14:40   Åpen diskusjon med innledere

 

 

15:00   Tema 3: Hvordan kan offentlige virksomheter bidra i næringsutvikling?

 

Temaet tar opp hvordan samspillet mellom offentlige virksomheter og leverandører gir muligheter og begrensinger i den digitale utviklingen av offentlige og private digitale tjenestetilbud.

 

 • Hva stoppet utviklingen av digitale skjema? - v/ Per Olav Nyborg, Traq (15 min)

 

 • Hvordan kan innsyn og gjenbruk av data danne grunnlag for enklere tjenester? - v/ Louise Helliksen, Eyd (15 min)

 

15:30   Åpen diskusjon med innledere

 

15:45   Oppsummering:


Hvordan kan næringslivet og politikken bidra mer i kampen om dine data? - v/Helge Dahl-Jørgensen, Digital Norway

bottom of page