top of page
AdobeStock_207227061.jpeg
Data på en Touch Pad

Nordic Operator Forum - SAMTRAFIKK

NorStella har en lang historie innen standardisering og utbredelse av standarder innen elektronisk handel og elektronisk faktura. Nettverket fokuserer på næringslivets muligheter og behov for elektronisk samhandling med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Den nye standarden EHF er nå lovpålagt for handel med offentlig sektor. Standarden inkluderer både e-Handel og e-Faktura og vil ha stor økonomisk betydning også for industri og næringsliv.

NorStella har sekretariatsfunksjonen for samtrafikk.no  

bottom of page