Velkommen til opptaket av

K+ NETTVERKSMØTE  6. mars 2019

Link til opptak av presentasjoner: 

Presentasjoner: 

A G E N D A

16.00 ÅPNING OG VELKOMMEN 

v/Jon Arve Risan, styreleder i NorStella

16.05 Nordreisa kommune var med hjelp fra Digital Medarbeider først ut i Norge med elektronisk ferdig utfylt barnehagesøknad til innbyggerne

 

Hvorfor finne opp nye løsninger alene, når man kan gjøre det sammen? Barrierer og suksessfaktorer for et godt samarbeid med leverandørmarkedet, med utgangspunkt i forenklet barnehageopptak fra kommuner i Nord-Troms

Daglig leder i Digital Medarbeider

ALEKSANDER ØINES

16.10 Innovasjon i kommunesammenslåing v/Odd Ruud

Presentasjon av cases

Innovasjonsansvarlig i Moss Kommune

ODD RUUD

16.30 Omstilling av helsearbeidet

Presentasjon av prosjektet "Ny hverdag" - Nye digitale innbyggertjenester og digitale verktøy for ansatte. Hva betyr det i praksis?

Avdelingsdirektør Helse og Mestring i Oslo Kommune

Bydel Nordre Aker

CAMILLA GLASØ

16.50 PAUSE

17.10 INTERAKTIVITET

Deltakerne deler seg inn i grupper for spørsmål, erfaringsutveksling og diskusjon.

17.50 OPPSUMMERING

Styremedlem i NorStella

LISE ARVESEN