Smartere med smartphonen? Neppe ut fra en totalvurdering!

Av Jon Arve Risan, styreleder for NorStella

08.08.18

For mange av oss har både intelligens og hukommelse flyttet inn i smartphonen. Harvard Business Review refererer i et av sine siste nummer til tester på om telefonen også påvirker andre områder av vår mentale og sosiale kapasitet. Gjennom en rekke øvelser ble et utvalg bedt om å løse oppgaver som innebar regning og å huske bokstaver i bestemte kombinasjoner. Dette skulle de enten gjøre med mobiltelefonen ved siden av seg (face-down), i vesken eller i et tilstøtende rom.

Alle telefonene var satt på lydløs. Resultatet viste klart at jo nærmere du hadde telefonen, desto dårligere ble utfallet – og det uten at telefonen var i bruk. Forskernes forklaring er at telefonen bare ved sitt blotte nærvær fratar eieren energi og særlig når det er en forutsetning at den ikke skal benyttes.

 

Moralen er: Hvis du virkelig skal fokusere på en oppgave så må telefonen ut av syne. Særlig gjelder dette for de som har gjort seg avhengige i betydelig grad.

 

Ytterligere gjelder at telefonen også fratar deg evnen til å fungere sosialt. Du fremstår med høygradig telefonavhengighet som lite attråverdig og som et dårlig parti.

 

Livslangt samvær forutsetter dialog, ikke med telefonen, men med partneren.

© 2021 by NorStella

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon