Samarbeidspartnere

NorStella skal bidra til bedre, økt og enklere samhandling mellom offentlig og privat sektor på alle relevante områder. Dette gjør vi gjennom å etablere og understøtte møteplasser for deling og innovasjon som er kjennetegnet av nøytralitet og høy faglig kvalitet.

NorStellas oppgave er å bidra til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper, aktiviteter og prosjekter for dypdykk innen spesielle områder. I den senere tid har dette dreid seg mye om helse (AKSON)

 

Gjennom dette ønsker vi å bidra til effektivisering og verdiskapning blant våre medlemmer og samarbeidspartnere, ved å være en pådriver for

·     Forenkling av regelverk, prosesser og prosedyrer innen nasjonal og internasjonal næring/handel, både i privat og offentlig sektor.

·     Effektiv implementering og lønnsom bruk av standardisert datautveksling mellom organisasjoner/enheter.

 

På grunn av NorStellas uavhengige posisjon i markedet, kan NorStella betjene enhver aktør og bedrift i markedet. På den måten kan vi bidra til etablering av tverrsektorielle løsninger, basert på åpne standarder som for eksempel UN/CEFACT, UBL og ebXML til fordel for alle brukergrupper/aktører.

 

Vi har også det forvaltningsmessige ansvaret for Oxalis. Dette er den ledende implementeringen av åpen kildekode som støtter levering av Peppol eDelivery Services (AS4) for Peppol-nettverket mao en forutsetning for at virksomheter skal kunne sende e-faktura til hverandre.

NEA_logo_small_rgb-2bb031bb_edited.jpg

Keep in touch!

Jon Arve Risan, daglig leder

Plutselig var det enkelt å ta kontakt med nettverk du kjente til og gjerne ville vite mer om uten å måtte reise, fordi alle satt på Teams. NorStella benyttet anledningen til å etablere dialog med Nätverket för elektroniska affärer, NEA i Sverige. Noe godt kommer det da ut av virus på avveie.

Det har derfor siden i fjor blitt avholdt jevnlige møter med sikte på å utveksle informasjon og kunnskap om hverandre og hverandres aktiviteter og planer. Møteserien fortsetter.

Dialogen har allerede resultert i konkret anvendbar kunnskap om interessante forhold i Norden og Estland som vi har dratt nytte av.

NEA er også involvert og interessent i Nordic Smart Government. Alt henger sammen med alt!

Lyst til å vite mer om NEA og deres fokus på og aktiviteter rundt e-business? Trykk her.