top of page

Revitalisert faggruppe har sitt første møte 20. oktober

av Grete Astad, utvalgsleder

Møte i Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling 20. oktober, kl. 9-12

Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling er en av NorStellas eldste nettverksgrupper med stolt fortid. Denne revitaliseres. Det legges opp til to møter per år, vår og høst, første møte i ny drakt arrangeres 20. oktober. Grete Astad, Tollkonsult AS skal lede den nye nettverksgruppen. Møtested er Oslo, men møtet vil også tilbys digitalt.  

Hovedtemaet for møtet vil være digitalisering innenfor følgende mulighetsområde: Nye digitale løsninger ved grensepassering vil innen få år erstatte manuelle løsninger og rutiner slik vi kjenner dem i dag. Utveksling av detaljerte og korrekte data (rike data) om produkter, transaksjoner og sending skal skje raskt, sømløst og i god tid før inn- og utførsel av varene. Dette vil stille nye krav til alle aktører i den internasjonale logistikkjeden, ikke minst til importører og eksportører (vareeiere).

Sett derfor av onsdag 20. oktober til ny kunnskap, inspirasjon og hyggelig nettverksbygging!

Nettverksgruppen har en lang historie som strekker seg over flere tiår. Vi skal bygge videre på det gode arbeidet som er lagt ned av dedikerte fagpersoner fra bransjen over mange år. Vi vil utvikle nettverksgruppen videre i takt med den raske utviklingen som skjer på alle områder innen internasjonal handel og logistikk, og i tett dialog med bransjen. Vi ønsker å ta opp temaer knyttet til den digitale utviklingen, men også følge nasjonal og internasjonal regelverksutvikling på området. Vi ønsker å legge opp til innlegg fra fagpersoner og bedrifter i bransjen, offentlig forvaltning og forskningsmiljøer og høyskoler.

Vårt mål er at nettverksgruppen skal bli en møteplass for kunnskapsdeling, faglig inspirasjon og nettverksbygging for aktører involvert i internasjonal handel og logistikk. Vi vil veldig gjerne ha innspill om temaer som ønskes belyst og diskutert. Vi gleder oss til å se deg!

Lenke til program og invitasjon til møtet finner du under, her finner du også lenke til påmelding. Benytt denne!

bottom of page