NorStellas prosjekter

Prosjektrelaterte aktiviteter på kjerneområder, både FOU, utredningsoppdrag og mobiliseringsprosjekter, er et av hovedsporene i NorStellas strategi. Prosjektene kan gjennomføres i egen regi eller i prosjektfellesskap med andre for økte inntekter og reduserte kostnader. Forskjellige finansieringskilder er mulig. I tillegg til egenfinansiering søker NorStella med partnere finansiering fra Forskningsråd, IN og EU.

NorStella er en medlemsstyrt, nøytral, privat stiftelse med ikke-kommersielle formål. Dette gir oss legitimitet til å lede fellesprosjekter, også større prosjekter hvor felles bruk av standarder og informasjonsinfrastruktur er sentrale temaer. Prosjektene Transport XML, Shortsea XML og FINT har alle vært i denne kategorien. I flere prosjekter har resultatene ført til industrielle løsninger som fortsatt er i bruk, spesielt innen transportnæringen.

 

Det er for tiden ingen aktive prosjekter i NorStella regi. Vi deltar i flere og har søknad inne på feltet digital agenda med spesielt fokus på kommunene.

FOR SPØRSMÅL OM AKTIVITETER OG MØTER: 
EPOST:  aktivitet@norstella.no

FOR SPØRSMÅL OM MEDLEMSKAP, FORTOLLING OG NODI-NUMMER:

EPOST:  norstella@norstella.no

POSTADRESSE:

NorStella

Postboks 70

1371 Asker

Org.nr. 977 143 330

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • Hvit Twitter Ikon

© 2021 by NorStella