top of page

Vårens møte i Nettverksgruppen

Internasjonal handelsforenkling

Torsdag 20. april kl. 09:00-13:00 hos Polyteknisk Forening, Oslo

PROGRAM FOR DAGEN

Velkommen

  • v/møteleder Grete Astad, Daglig leder Tollkonsult AS, og Leder av Nettverksgruppen Internasjonal handelsforenkling, NorStella

Digitalisering av logistikkmeldinger - Peppol Logistics

  • v/Are Berg, Seniorrådgiver, Fagsjef, Edisys Consulting AS

Digitalisering av logistikkmeldinger - Elektroniske

  • v/Are Berg, Seniorrådgiver, Fagsjef, Edisys Consulting AS

  • v/Ståle Slemmen, Logistics Manager, Cermaq Norway AS

Ny tollovgivning: Kompetansebehov og arbeid med ny bok

  • v/Helge Lindrup, Tidligere Fagdirektør, Juridisk divisjon, Avdeling internasjonale avtaler i Tolletaten

  • v/Linn Marie Meisfjordskar, Seniorrådgiver, Gjensidige, tidligere Seniorrådgiver, Juridisk stab i Tolletaten

Kaffepause

VOEC - Erfaringer og status

  • v/Dag-Morten Årvik, Forretningsutvikler - E-commerce & Logistics og Tolløsninger, Posten Norge AS

Digitoll

  • v/Jan Erik Ressem, Divisjonsdirektør IT og digitalisering, Tolletaten

Avslutning

  • v/Grete Astad

INternasjonal Transport.png
bottom of page