top of page

Peppol

Oavsett om ni är ett privat företag eller en offentlig organisation, och oavsett om du skickar fakturor eller hanterar andra affärstransaktioner, möjliggör Peppol snabb, säker och gränslös handel. Peppol integrerar affärsprocesser genom att standardisera hur information struktureras och utbyts mellan parter.

Vad är Peppol?

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling betydligt enklare. Det började som ett EU-initiativ, men har nu spridit sig över hela världen, och nätverket är öppet för alla. Peppol startades med målet att möjliggöra friktionsfri handel mellan offentliga och privata verksamheter, och i slutändan öka effektiviteten och samtidigt främja sund konkurrens.

Peppol är dels en digital infrastruktur för affärstransaktioner och dels en standard för affärsmeddelanden. Peppol BIS kallas specifikationerna gällande dessa meddelanden, som innefattar exempelvis prislista, katalog, order och faktura. Den ideella organisationen OpenPeppol ansvarar för utveckling, implementering och underhåll av Peppol-specifikationerna. Det är numera lagkrav för svenska kommuner och regioner att alla inköp ska faktureras elektroniskt enligt Peppol BIS-standard.

Anslutning till Peppol-nätverket sker via en certifierad accesspunkt (AP). Med hjälp av accesspunkten hittar köpare och säljare i nätverket varandra genom sina unika elektroniska adresser, s k Peppol-ID. Peppol-ID hanteras i ett lokalt register (SMP) som i sin tur uppdaterar det centrala registret (SML) med aktuell och korrekt information. Accesspunkterna använder sedan det centrala registret för att hitta företag och organisationer i nätverket.

Vilka är fördelarna med Peppol?

Peppol kan användas tillsammans med befintliga inköpssystem och komplettera redan existerande e‑handelslösningar. Det fungerar lika bra för handel mellan privata företag (B2B) som mellan privata företag och offentliga organisationer (B2G). Det är mycket enkelt för köpare och säljare att hitta varandra i nätverket, både i Europa och i resten av hela världen.


Det krävs inga individuella uppsättningar eller krångliga avtal för varje unik affärsrelation. Anslutning till e-faktura för nya kunder och leverantörer sker automatiskt utan tester. För e-handel med till exempel order och katalog kan dock vissa tester behöva göras, men standardiseringen gör det enkelt och smidigt. Tack vare standardiseringen förenklas även byte av accesspunktsleverantör, och vid byte behåller ni både er elektroniska adress i nätverket och åtkomsten till era anslutna kunder och leverantörer.
 

En certifierad operatör garanterar att dina affärsmeddelanden skickas på ett säkert sätt, att de kommer fram till mottagaren och att de är fullt spårbara. En validering från avsändarens accesspunkts sida garanterar att det är rätt tekniskt format på meddelandena. Alla accesspunkter behöver enligt Peppol-nätverkets regler utföra en kontroll av de kunder som skickar information, vilket innebär att risken för bluffakturor eller liknande är mindre jämfört med pappersfakturor och öppna fakturaportaler. Detta ger en hög trovärdighet bland anslutna företag och organisationer.

Det utgår inga roamingavgifter mellan operatörerna, utan du betalar bara för anslutningen till Peppol-nätverket och för de meddelanden du skickar eller tar emot, en s k 4-hörnsmodell. Operatörerna tecknar ett operatörsavtal direkt med en Peppol-myndighet, och man slipper därmed bilaterala samtrafikavtal.

Du slipper kostnaden för pappersutskrifter, vilket också är bra för miljön, du sparar tid och pengar på att göra mindre manuellt arbete, och behöver därmed inte åtgärda de fel som kan uppstå vid manuell inmatning av uppgifter.

Varför ska du välja Peppol?

Peppol växer snabbt i popularitet för att det är pålitligt, enkelt att ansluta till och enkelt att använda, och det ger tydliga fördelar för användaren. Du undviker extrakostnader, dina affärsmeddelanden skickas på ett säkert sätt och det är lätt att hitta affärsparter i det populära nätverket. Peppol är dessutom väsentligt för alla offentliga organisationers rutiner för fakturabehandling.

Så svaret på hur mycket du sparar på att vara ansluten i Peppol-nätverket varierar givetvis från företag till företag, men att det handlar om betydande summor bevisat av den genomslagskraft Peppol har på marknaden och vi har bara sett början.

bottom of page