top of page

Peer Gynt - hadde (minst) et problem 

kvinne Typing
Red Eye Frog
Personer som arbeider i Open Office

Jon Arve Risan, Styreleder NorStella

10.10.18

Stort sett likte han å gå utenom. Dette går igjen i hele fortellingen som da han for eksempel overvar en begravelse for en som hadde valgt å kutte av seg avtrekksfingeren heller enn å bli soldat (akt 5). Peer utbryter da: tenke det ville det ønske det med, men gjøre det. Nei det skjønner jeg ikke. 

Beslutninger kan være krevende både å vite hvilke du skal ta og ta dem. 

Fem frosker satt på et blad da den ene bestemte seg for å hoppe. Hvor mange satt igjen? Svaret er fem fordi frosken ikke gjorde alvor av beslutningen. Det er en klar forskjell mellom å tenke og å gjøre. For de fleste, både deg og dine omgivelser, representerer beslutningsvegring en utfordring. 

 

Utfordringer skal overvinnes og det gjøres med trening. 

Først er det viktig å finne ut hvilke beslutninger du vegrer på. McKinsey deler beslutninger i fire ved hjelp av en 2x2 matrise

Til disse gruppene knytter det seg ulike utfordringer. Finn ut hvem som er dine gjennom dekomponering. I en nedbrutt sekvens er det lettere å se tiltak. 

 

Identifiser dine tiltak og jobb med de du føler at du kan gjøre noe med. En mentor er ofte nyttig i en slik sammenheng. Vedkommende ser deg gjerne utenfra. Du ser deg innenfra. Hvis dere deler observasjonene blir det fort klart hva som kreves. 

 

Gå i gang med en gang. Det er sjelden noe å tjene på utsettelse. 

 

Just do it!

PeerGynt.jpg
bottom of page