top of page

Nordreisa kommune om erfaringer med innovasjonsprosessen med Digital Medarbeider

Nordreisa kommune om erfaringer med innovasjonsprosessen med Digital Medarbeider 

Med kommunaldirektør, ordfører, prosjektleder og saksbehandler

Takk for din interesse!

Lytt til både kommunaldirektør og ordfører samt prosjektleder og saksbehandler.

bottom of page