top of page

Lean coffee metoden

Jon Arve Risan, NorStella

Tenk deg gruppen rundt et kaffebord glødende opptatt av hvert sitt område. Her trengs struktur! 

 1. Dersom problemstillingene som ønskes diskutert er utdelt på forhånd? Hopp direkte til 3. 

 2. Relatert til det tema som gjelder for møtet eller anledningen skal du ila tre minutter liste minst tre problemstillinger som du har lyst til å drøfte med resten av gruppen. Ett forslag på hver av de utdelte kortene.

 3. Alle forslagene til tema spres ut på bordet. Nå skal det stemmes 

 4. Hver deltager har tre stemmer som kan utdeles med alle stemmene til ett forslag, fordelt på to forslag (2 – 1 eller 1 – 2) eller en stemme på tre ulike forslag. Det er lov å gi alle stemmene til eget/egne forslag 

 5. Forslagene sorteres og samles i en bunke. Det med flest stemmer øverst. Nå skal det diskuteres 

 6. Gruppen utpeker en til å passe tiden (”master of seremony”) 

 7. I løpet av 8 minutter debatteres ulike sider ved forslaget som ligger øverst 

 8. Når de 8 minuttene har gått signaliserer gruppen med håndbevegelser om diskusjonen skal fortsette litt til: Flertallsbeslutning. Tommel opp: ja. Flat hånd: tja.       Tommel ned: nei. Gå til 11 ved flest nei eller tja 

 9. Ved ja fortsetter diskusjonen i ytterligere fem minutter før interessen igjen sjekkes med håndbevegelser.  

 10. Så lenge det er ja fortsetter man deretter i tre minutters bolker før strek settes (nei, tja eller tid ute).  

 11. Oppsummer deretter eventuelle konklusjoner og hele seansen når avsatt tid er ute. 

 12. Legg det kortet man til nå har konsentrert seg om til side (done). Gå til punkt 7. 

Utstyrsliste: 

A. Penner 

B. Lapper/kort i egnet format 

C. Flip-over eller PC til oppsummeringen 

bottom of page